skip to Main Content

‘ALLERZIELEN IN ’T LICHT’

Traditionele herdenking van overleden dierbaren

Noordwijk – Vrijdagavond 2 november a.s. van 19.30 – 21.30 uur is iedereen van harte uitgenodigd deel te nemen aan de viering van ‘Allerzielen in ’t Licht’. Dit vindt plaats op de Begraafplaats aan de Gooweg 37 in Noordwijk-Binnen. Bij een wandeling over de begraafplaats komen bezoekers langs verschillende gedenkplekken waar zij uitgenodigd worden, als zij dat willen, mee te doen aan activiteiten. Gelovig of niet gelovig; iedereen is van harte welkom. ‘Allerzielen in ‘t Licht’ wordt jaarlijks georganiseerd door Parochekern Sint Jeroen en Maria ter Zee in samenwerking met Uitvaartverzorging Barbara Noordwijk.

Met Allerzielen gedenken mensen over de hele wereld de overledenen. 2 November is in de rooms-katholieke traditie de dag waarop overleden dierbaren worden herdacht. Daarbij hoort ook een bezoek aan de begraafplaats. Thuis en in de kerken worden veel kaarsen aangestoken ter nagedachtenis. Vaak gebeurt dit in besloten kring vanwege de persoonlijke beleving. Door de vaststelling van deze gedenkdag op 2 november wordt de band van de herdenking met Allerheiligen op 1 november, beklemtoond. ‘Allerzielen in ’t Licht’ is een eigentijdse vorm van gedenken die aansluit bij tradities.

Met Allerzielen in ’t Licht wil de organisatie iedereen de gelegenheid bieden om op een eigen manier, ondersteund door familie, bekenden en lotgenoten, een overleden dierbare te herdenken, passend in een moderne samenleving van gelovige en niet-gelovige mensen.

Voor diegenen die met de auto komen is het parkeerterrein van voormalig Zilveren Kruis aan de overzijde van de begraafplaats opengesteld. Voor mensen die slecht ter been zijn is er gelegenheid om direct bij de begraafplaats in en uit te stappen.

 Meer informatie:
Marian Wiersinga (parochiekern); telefoon  06- 247 637 44.
Annemarie Hazenoot (Uitvaartverzorging Barbara Noordwijk); telefoon 06 – 430 44 283.

Back To Top
X