skip to Main Content

Coronaprotocol per 14 juni 2021

Beste mensen, onze gezondheid is ons alles waard. De maatregelen zoals die thans gelden noodzaken ons tot het opstellen van een protocol dat geldt voor iedereen die naar de kerk komt om een viering bij te wonen of op een andere manier van de kerkgebouwen of onze andere gebouwen gebruik maakt. Het protocol is ook voor iedereen die actief is in een werkgroep of een koor of om andere redenen gebruik maakt van onze pastorieën of andere vergaderruimten. Van u wordt gevraagd deze richtlijnen op te volgen zodat alle aanwezigen waardig en veilig samen kunnen vieren. Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat op eigen risico.

GEZONDHEID
Om te kunnen deelnemen aan een liturgieviering is het noodzakelijk dat u geen klachten heeft zoals verkoudheid of verhoging. Mocht u deze klachten hebben wordt u dringend verzocht thuis te blijven.

RESERVEREN
Per viering mogen in kerken met minder dan 300 zitplaatsen maximaal 50 kerkgangers worden toegelaten. In grotere kerken mag maximaal vijftien procent van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn. (Kinderen t/m 12 jaar tellen niet mee voor het aantal toegestane zitplaatsen; zij mogen met hun ouders mee naar binnen.) U dient zich daarom vooraf aan te melden via de website www.parochiesintmaarten.nl zodat u weet dat er plek voor u is.
Voor alle kerkgebouwen geldt dat de genoemde maximum aantallen kerkgangers alleen kunnen worden toegelaten als de gelovigen onderling anderhalve meter afstand kunnen houden.

Aantal kerkgangers in de kerken *in verband met 1,5 meter afstand
normaal bij maximaal 100 kerkgangers bij 15% van het normaal
Sint Victor 356 100 53
Maria ter Zee 300 46* 46*
Sint Jeroen 800 100 120
Sint Matthias 400 70* 60
Sint Bartholomeus 500 100 75
Sint Jozef 472 100 70
Sint Pancratius 900 100 135

HYGIËNEMAATREGELEN
U volgt bij binnenkomst de maatregelen op zoals handen reinigen en het niezen in de elleboog. Vervolgens krijgt u instructies voor het plaatsnemen in en het aan het eind van de viering verlaten van de kerk.

MONDKAPJES
Bij het binnenkomen van de kerk draagt iedereen een mondkapje. Het kapje mag af wanneer u plaats heeft genomen in de kerk. Bij het verlaten van de kerk draagt iedereen weer een mondkapje. Het kapje hoeft niet op wanneer u ter communie gaat.

MUZIKALE EN VOCALE ONDERSTEUNING
Er is alleen voorzang door maximaal vier cantors op 1,5 meter afstand. Als er een dirigent is, zingt deze zelf niet mee. Of er is één cantor minder. Muzikale begeleiding is toegestaan, met uitzondering van blaasinstrumenten en op voorwaarde dat de muzikant niet meezingt. Of er is muziek van cd’s.

Kinderen onder 12 jaar mogen weer samen zingen. Kinderkoren mogen daarom de vieringen in de kerk opluisteren.
Tijdens de viering wordt niet meegezongen door de aanwezige gelovigen.

COLLECTE
De collecte gebeurt via een collectebus bij de uitgang, via een bankoverschrijving of via de Givt-app.

NA AFLOOP
Er is geen koffiedrinken na afloop van de weekendvieringen.

OVERIGE MAATREGELEN

SACRAMENT VAN DE ZIEKEN
Bij zalving wordt de regel van anderhalve meter zoveel mogelijk in acht genomen.

DOOPVIERINGEN
Neem hiervoor contact op met de eerstaanspreekbare.

UITVAART
Per uitvaartviering mogen 100 kerkgangers worden toegelaten, met uitzondering van de Maria ter Zeekerk (46 kerkgangers maximaal) en de Sint Matthiaskerk (70 kerkgangers maximaal).

Het eventueel condoleren in de kerk gebeurt met inachtneming van de anderhalvemeterregel. Alleen naaste familieleden mogen mee naar de begraafplaats.

BIJEENKOMSTEN
Groepen met maximaal 10 personen mogen weer fysiek bijeen komen in de pastorie. Daarbij gelden de volgende afspraken:

 • Alle ramen die open kunnen, zet u open.
 • Hou voldoende afstand van elkaar (1,5 meter afstand).
 • Reinig geregeld de handen.
 • Blijf thuis als u klachten heeft.
 • Mondkapje op totdat u zit, en weer opzetten als u opstaat om naar de wc te gaan of om weer naar huis te gaan.

Groepen groter dan 10 personen mogen nog niet bij elkaar komen. Wij adviseren om via online verbindingen vergaderingen te organiseren. (Zoom, Teams, Skype e.d.)

Indien het, in een uitzonderlijk geval, toch noodzakelijk wordt geacht om in grotere groepen fysiek bij elkaar te komen, dan gelden daarvoor de volgende regels:

 • Vergaderingen en andersoortige activiteiten die binnen de eigen parochiekern georganiseerd worden (anders dan via online verbindingen), dienen eerst per mail te worden voorgelegd aan het CCT. Het CCT vergadert daarover en laat vervolgens weten of de vergadering of andersoortige activiteit door kan gaan zoals gepland.
 • Na verkregen goedkeuring van het CCT: kom bijeen in een kerkzaal.
 • Doe dit niet vlak na een kerkdienst, want dan moet eerst voldoende lang gelucht kunnen worden.
 • Daarom: niet meer dan één samenkomst per dagdeel.
 • Blijf thuis als u moet hoesten of niezen of als u een loopneus hebt.
 • Regel in overleg met het parochiesecretariaat de sleutel van de kerk en waar de lichtknoppen zitten.
 • Om de sleutelhouders (secretariaten, kosters e.d.) niet extra te belasten: kom alleen in de kerk bijeen voor daadwerkelijk noodzakelijk fysiek overleg.
 • En houdt u uiteraard aan alle coronamaatregelen, zoals handen wassen, afstand houden, niet meer dan 30 deelnemers, mondkapje dragen bij het in- en uitgaan van de kerk (mag af als iedereen zit), de kerk voldoende luchten e.d.

KOORREPETITIES
Hoe erg we het ook vinden, koorrepetities kunnen nog niet worden gehouden. En koren kunnen de viering nog niet ondersteunen. Repetitie van de –maximaal- vier cantors en organist is, totdat meer bekend is, toegestaan. Daarbij gelden de volgende voorschriften: hou anderhalve meter afstand, de dirigent zingt zelf niet mee (of er is één cantor minder), geen muzikale begeleiding door blaasinstrumenten. Als anderhalve meter afstand lastig is te realiseren tijdens repetitie of in de kerk, bedenk dan: minder dan 4 cantors kan óók.

Een uitzondering geldt voor kinderen onder 12 jaar: kinderkoren mogen daarom samen repeteren.

LUCHTEN VAN DE RUIMTES
Regelmatig luchten van de ruimtes is belangrijk. De richtlijnen van het RIVM worden hierin opgevolgd.

VIERINGEN DOOR DE WEEK

Na de viering die door de week gehouden wordt kan er geen koffie worden geschonken.

Back To Top
X