skip to Main Content

Corona protocol per 1 maart 2021

Beste mensen, onze gezondheid is ons alles waard. De maatregelen zoals die thans gelden, en de ondanks die maatregelen toch weer stijgende besmettingscijfers, noodzaken ons tot het opstellen van een vernieuwd protocol.
Dit protocol is voor iedereen die naar de kerk komt om een viering bij te wonen of op een andere manier van de kerkgebouwen of onze andere gebouwen gebruik maakt. Het protocol is ook voor iedereen die actief is in een werkgroep of een koor of om andere redenen gebruik maakt van onze pastorieën of andere vergaderruimten.
Van u wordt gevraagd deze richtlijnen op te volgen zodat alle aanwezigen waardig en veilig samen kunnen vieren. Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat op eigen risico.

GEZONDHEID
Om te kunnen deelnemen aan een liturgieviering is het noodzakelijk dat u geen klachten heeft zoals verkoudheid of verhoging. Mocht u deze klachten hebben wordt u dringend verzocht thuis te blijven.

RESERVEREN
Per viering mogen maximaal 30 kerkgangers worden toegelaten. (Kinderen t/m 12 jaar tellen niet mee voor dit aantal; zij mogen met hun ouders mee naar binnen.) U dient zich daarom vooraf aan te melden via de website www.parochiesintmaarten.nl zodat u weet dat er plek voor u is.

HYGIËNEMAATREGELEN
U volgt bij binnenkomst de maatregelen op zoals handen reinigen en het niezen in de elleboog. Vervolgens krijgt u instructies voor het plaatsnemen in en het aan het eind van de viering verlaten van de kerk.

MONDKAPJES
Bij het binnenkomen van de kerk draagt iedereen een mondkapje. Het kapje mag af wanneer u plaats heeft genomen in de kerk. Bij het verlaten van de kerk draagt iedereen weer een mondkapje. Het kapje hoeft niet op wanneer u ter communie gaat.

MUZIKALE EN VOCALE ONDERSTEUNING
Er is alleen voorzang door maximaal vier cantors op 1,5 meter afstand. Als er een dirigent is, zingt deze zelf niet mee. Of er is één cantor minder. Muzikale begeleiding is toegestaan, met uitzondering van blaasinstrumenten en op voorwaarde dat de muzikant niet meezingt.
Of er is muziek van cd’s.
Tijdens de viering wordt niet meegezongen door de aanwezige gelovigen.

COLLECTE
De collecte gebeurt via een collectebus bij de uitgang, via een bankoverschrijving of via de Givt-app.

NA AFLOOP
Er is geen koffiedrinken na afloop van de weekendvieringen.

OVERIGE MAATREGELEN

SACRAMENT VAN DE ZIEKEN
Bij zalving wordt de regel van anderhalve meter zoveel mogelijk in acht genomen.

DOOPVIERINGEN
Neem hiervoor contact op met de eerstaanspreekbare.

UITVAART
Per viering mogen een maximaal aantal kerkgangers worden toegelaten. Voor aantallen verwijzen we naar de website.

Het eventueel condoleren in de kerk gebeurt met in achtneming van de anderhalve-meterregel. Alleen naaste familieleden mogen mee naar de begraafplaats.

BIJEENKOMSTEN
Werkgroepen mogen voorlopig niet bij elkaar komen. Wij adviseren om via online verbindingen vergaderingen te organiseren. (Zoom, Teams, Skype e.d.)

KOORREPETITIES
Hoe erg we het ook vinden, koorrepetities kunnen nog niet worden gehouden. En koren kunnen de viering nog niet ondersteunen.

Repetitie van de –maximaal- vier cantors en organist is, totdat meer bekend is, toegestaan. Daarbij gelden de volgende voorschriften: hou anderhalve meter afstand, de dirigent zingt zelf niet mee (of er is één cantor minder), geen muzikale begeleiding door blaasinstrumenten. Als anderhalve meter afstand lastig is te realiseren tijdens repetitie of in de kerk, bedenk dan: minder dan 4 cantors kan óók.

LUCHTEN VAN DE RUIMTES
Regelmatig luchten van de ruimtes is belangrijk. De richtlijnen van het RIVM worden hierin opgevolgd.

VIERINGEN DOOR DE WEEK
In verschillende kernen zijn de vieringen door de week weer vanaf 1 september 2020 opgepakt. Voor meer informatie zie de homepage van de website.

Na de viering die door de week gehouden wordt kan er geen koffie worden geschonken.

Back To Top
X