skip to Main Content

Corona protocol per 3 september 2020

Corona protocol per 3 september 2020 

Beste mensen, onze gezondheid is ons alles waard. Dat noodzaakt ons tot het opstellen van het volgende protocol. Dit protocol is voor iedereen die naar de kerk komt om een viering bij te wonen of op een andere manier van het kerkgebouw gebruik maakt. Van u wordt gevraagd deze richtlijnen op te volgen zodat alle aanwezigen waardig en veilig samen kunnen vieren. Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat op eigen risico.

GEZONDHEID
Om te kunnen deelnemen aan een liturgieviering is het noodzakelijk dat u geen klachten heeft zoals verkoudheid of verhoging. Mocht u deze klachten hebben wordt u dringend verzocht thuis te blijven.

RESERVEREN
Per viering mogen maximaal 100 kerkgangers worden toegelaten. U dient zich daarom vooraf aan te melden via de website www.parochiesintmaarten.nl zodat u weet dat er plek voor u is.

HYGIËNE MAATREGELEN
U volgt bij binnenkomst de maatregelen op zoals handen reinigen en het niezen in de elleboog. Vervolgens krijgt u instructies voor het plaatsnemen in en het aan het eind van de viering verlaten van de kerk.

MUZIKALE EN VOCALE ONDERSTEUNING
Er is alleen voorzang door maximaal vier cantors op 1,5 meter afstand. Of er is muziek van cd’s en er wordt niet meegezongen door gelovigen tijdens de viering.

Een uitzondering wordt gemaakt voor kinderkoren met kinderen onder de 12 jaar. Hierin volgen we de richtlijnen van de overheid. Wel is het daarbij belangrijk dat de dirigent en musicus op 1,5 meter afstand zitten.

MISDIENAARS
Er worden nog geen misdienaars gevraagd aanwezig te zijn in de viering.

COLLECTE
De collecte gebeurt via een collectebus bij de uitgang, via een bankoverschrijving of via de Givt-app.

NA AFLOOP
Er is geen koffie drinken na afloop van de weekendvieringen.

OVERIGE MAATREGELEN

VORMSEL
Er is een vormsel viering gepland -onder voorbehoud- op 14 november. De parochiebrede werkgroep gaat bekijken hoe deze viering vorm gegeven kan worden.

SACRAMENT VAN DE ZIEKEN
Bij zalving wordt de regel van anderhalve meter zoveel mogelijk in acht genomen.

UITVAART
Het eventueel condoleren in de kerk gebeurt met in acht name van de anderhalve meter regel. Alleen naaste familieleden mogen mee naar de begraafplaats.

BIJEENKOMSTEN
Werkgroepen mogen vanaf 1 september weer bij elkaar komen met in achtneming van de RIVM maatregelen. Mocht er onvoldoende ruimte zijn om de 1,5 meter te garanderen dan kan er uitgeweken worden naar de kerk. Ook hier geldt: mocht u klachten van verkoudheid of verhoging hebben dan wordt u dringend verzocht thuis te blijven.

KOOR REPETITIES
Hoe erg we het ook vinden, koor repetities kunnen voorlopig nog niet worden gehouden. En koren kunnen de viering nog niet ondersteunen.

FESTIVITEITEN
Helaas kan er na afloop van de viering van de verschillende parochiefeesten geen koffie drinken zijn of andere festiviteiten.

LUCHTEN VAN DE RUIMTES
Regelmatig luchten van de ruimtes is belangrijk. De richtlijnen van het RIVM worden hierin opgevolgd.

VIERINGEN DOOR DE WEEK
In verschillende kernen worden de vieringen door de week weer vanaf 1 september opgepakt. Voor meer informatie zie de homepage van de website.

Na de viering die door de week gehouden wordt kan er koffie worden geschonken. Mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Er wordt geen koffie gedronken in de kerk maar in een aparte zaal
  • Iedereen krijgt een plaats toegewezen op 1,5 meter afstand en blijft zitten
  • De gastvrouw schenkt de koffie in (en draagt eventueel een mondkapje)
  • De gastvrouw legt bij elk kopje verpakte suiker, melk en eventueel koek
Back To Top
X