skip to Main Content

Corona protocol voor vieringen per 1 juli

Dit protocol is voor iedereen die vanaf 1 juli naar de kerk komt om een viering bij te wonen of op een andere manier van het kerkgebouw gebruik maakt. Van u wordt gevraagd deze richtlijnen op te volgen zodat alle aanwezigen waardig en veilig samen kunnen vieren. Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat op eigen risico.

GEZONDHEID
Om te kunnen deelnemen aan een liturgieviering is het noodzakelijk dat u geen klachten heeft zoals verkoudheid of verhoging. Mocht u deze klachten hebben wordt u dringend verzocht thuis te blijven.

RESERVEREN
Per viering mogen maximaal 100 kerkgangers worden toegelaten. U moet zich daarom vooraf aanmelden bij het secretariaat van uw eigen parochiekern, zodat u weet dat er voor u plek is.

HYGIËNE MAATREGELEN

  • U volgt bij binnenkomst de maatregelen op zoals handen reinigen en het niezen in de ellenboog. Vervolgens volgt u de instructies op voor het plaatsnemen in en het aan het eind van de viering verlaten van de kerk.
  • Bij het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt.
  • Het gebruik van de toiletten is niet toegestaan.

COMMUNIE
Aangezien aan het uitreiken van communie teveel risico’s zijn verbonden, wordt voorlopig afgezien van de viering van de eucharistie. Daarom is besloten tot 1 september uitsluitend woord- en gebedsvieringen te houden.

MUZIKALE EN VOCALE ONDERSTEUNING
Er is alleen voorzang en er wordt niet meegezongen door gelovigen tijdens de viering.

COLLECTE
De collecte geschiedt via een collectebus bij de uitgang, via een bankoverschrijving of via de Givt-app.

NA AFLOOP
Er is geen koffie drinken na afloop van de viering.

OVERIGE MAATREGELEN

DOOPSEL / VORMSEL / EERSTE COMMUNIE
Het toedienen van het doopsel en het ontvangen van het vormsel en de eerste communie wordt uitgesteld.

SACRAMENT VAN DE ZIEKEN
Bij zalving wordt de regel van anderhalve meter zoveel mogelijk in acht genomen.

HUWELIJK
Feliciteren bij huwelijksvieringen gebeurt met in acht name van de anderhalve meter regel. Niet alleen in het kerkgebouw, maar ook in de trouwstoet houdt u anderhalve meter afstand.

UITVAART
Het eventueel condoleren in de kerk gebeurt met in acht name van de anderhalve meter regel. Alleen naaste familieleden mogen mee naar de begraafplaats.

Back To Top
X