skip to Main Content

Corona protocol per 1 december

Beste mensen, onze gezondheid is ons alles waard. De maatregelen zoals die thans gelden noodzaken ons tot het opstellen van een vernieuwd protocol. Dit protocol is voor iedereen die naar de kerk komt om een viering bij te wonen of op een andere manier van de kerkgebouwen gebruik maakt. Van u wordt gevraagd deze richtlijnen op te volgen zodat alle aanwezigen waardig en veilig samen kunnen vieren. Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat op eigen risico.

GEZONDHEID
Om te kunnen deelnemen aan een liturgieviering is het noodzakelijk dat u geen klachten heeft zoals verkoudheid of verhoging. Mocht u deze klachten hebben wordt u dringend verzocht thuis te blijven.

RESERVEREN
Per viering mogen maximaal 30 kerkgangers worden toegelaten. (Kinderen t/m 12 jaar tellen niet mee voor dit aantal; zij mogen met hun ouders mee naar binnen.) U dient zich daarom vooraf aan te melden via de website www.parochiesintmaarten.nl zodat u weet dat er plek voor u is.

HYGIËNEMAATREGELEN
U volgt bij binnenkomst de maatregelen op zoals handen reinigen en het niezen in de elleboog. Vervolgens krijgt u instructies voor het plaatsnemen in en het aan het eind van de viering verlaten van de kerk.

MONDKAPJES
Bij het binnenkomen van de kerk draagt iedereen een mondkapje. Het kapje mag af wanneer u plaats heeft genomen in de kerk. Bij het verlaten van de kerk draagt iedereen weer een mondkapje. Het kapje hoeft niet op wanneer u ter communie gaat.

MUZIKALE EN VOCALE ONDERSTEUNING
Er is alleen voorzang door maximaal vier cantors op 1,5 meter afstand. Of er is muziek van cd’s en er wordt niet meegezongen door gelovigen tijdens de viering.

COLLECTE
De collecte gebeurt via een collectebus bij de uitgang, via een bankoverschrijving of via de Givt-app.

NA AFLOOP
Er is geen koffiedrinken na afloop van de weekendvieringen.

OVERIGE MAATREGELEN

SACRAMENT VAN DE ZIEKEN
Bij zalving wordt de regel van anderhalve meter zoveel mogelijk in acht genomen.

DOOPVIERINGEN
Neem hiervoor contact op met de eerstaanspreekbare.

UITVAART
Per viering mogen een maximaal aantal kerkgangers worden toegelaten. Voor aantallen verwijzen we naar de website.
Het eventueel condoleren in de kerk gebeurt met in achtneming van de anderhalve-meterregel. Alleen naaste familieleden mogen mee naar de begraafplaats.

BIJEENKOMSTEN
Werkgroepen mogen bij elkaar komen met in achtneming van de RIVM maatregelen. Mocht er onvoldoende ruimte zijn om de 1,5 meter te garanderen dan kan er uitgeweken worden naar de kerk. Ook hier geldt: mocht u klachten van verkoudheid of verhoging hebben dan wordt u dringend verzocht thuis te blijven.

KOORREPETITIES
Hoe erg we het ook vinden, koorrepetities kunnen nog niet worden gehouden. En koren kunnen de viering nog niet ondersteunen.
Repetitie van de vier cantors en organist is, totdat meer bekend is, toegestaan.

LUCHTEN VAN DE RUIMTES
Regelmatig luchten van de ruimtes is belangrijk. De richtlijnen van het RIVM worden hierin opgevolgd.

VIERINGEN DOOR DE WEEK
In verschillende kernen zijn de vieringen door de week weer vanaf 1 september opgepakt. Voor meer informatie zie de homepage van de website.
Na de viering die door de week gehouden wordt kan er tijdelijk weer geen koffie worden geschonken.

Back To Top
X