skip to Main Content

Coronaprotocol per 3 december 2021

Beste mensen, onze gezondheid is ons alles waard. De maatregelen zoals die thans gelden noodzaken ons tot het opstellen van een protocol dat geldt voor iedereen die naar de kerk komt om een viering bij te wonen of op een andere manier van de kerkgebouwen of onze andere gebouwen gebruik maakt. Het protocol is ook voor iedereen die actief is in een werkgroep of een koor of om andere redenen gebruik maakt van onze pastorieën of andere vergaderruimten. Van u wordt gevraagd deze richtlijnen op te volgen zodat alle aanwezigen waardig en veilig samen kunnen vieren. Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat op eigen risico.

GEZONDHEID
Om te kunnen deelnemen aan een liturgieviering is het noodzakelijk dat u geen klachten heeft zoals verkoudheid of verhoging. Mocht u deze klachten hebben, wordt u dringend verzocht thuis te blijven.

BASISREGELS
Alle basisregels blijven gelden:

 • Handen wassen
 • Hoesten en niezen in de elleboog
 • Elkaar geen hand geven (ook niet na de vredeswens)
 • Thuisblijven en testen bij klachten
 • Zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes

MAXIMAAL AANTAL KERKGANGERS
Per viering wordt het maximaal aantal aanwezigen bepaald door de grootte van het kerkgebouw. Dit geldt ook voor huwelijken en uitvaarten. Voor elk kerkgebouw wordt de maximale capaciteit vastgesteld, zodanig dat de aanwezigen op een onderlinge afstand van anderhalve meter kunnen zitten. Kinderen t/m 12 jaar tellen niet mee voor het aantal toegestane zitplaatsen; zij mogen met hun ouders mee naar binnen.

Voor alle kerkgebouwen geldt dat de genoemde maximale aantallen kerkgangers alleen kunnen worden toegelaten als de gelovigen onderling anderhalve meter afstand kunnen houden.

Bij vieringen die naar verwachting bezocht zullen worden door méér personen dan mogelijk is op anderhalve meter afstand, zal vooraf reserveren verplicht zijn.
Vieringen waarbij vooraf reserveren verplicht zal zijn, worden duidelijk aangegeven op de website www.parochiesintmaarten.nl .

VIERINGEN MET KERSTMIS
Zie het vieringenrooster in het Zevenblad, jaargang 10, nummer 6 en het bericht op bladzijde 15 van dit nummer. En controleer voor het allerlaatste nieuws www.parochiesintmaarten.nl, we weten immers nu nog niet wat er aangekondigd gaat worden tijdens de persconferentie van 14 december 2021. 

AVONDVIERINGEN
Door de week en op zaterdag zijn er geen vieringen na 17.00 uur. We bieden op de zaterdag een extra viering aan in de Sint Matthiaskerk in Warmond om 16.00 uur. Deze viering is ook te volgen of later terug te kijken via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1676-St-Matthias

HYGIËNEMAATREGELEN
U volgt bij binnenkomst de maatregelen op zoals handen reinigen en het niezen in de elleboog. Vervolgens krijgt u instructies voor het plaatsnemen in en het aan het eind van de viering verlaten van de kerk.

MONDKAPJES
Bij het binnenkomen van de kerk draagt iedereen een mondkapje. Het mondkapje mag af wanneer u plaats heeft genomen in de kerk. Bij het verlaten van de kerk draagt iedereen weer een mondkapje. Het kapje hoeft niet op wanneer u ter communie gaat. Houd ook dan voldoende afstand van elkaar.

MUZIKALE EN VOCALE ONDERSTEUNING; KOORREPETITIES
Volkszang is toegestaan.

Koren mogen weer in volledige samenstelling zingen tijdens repetities en vieringen, op voorwaarde dat zij de volgende regels hanteren:

 • 1,5 meter afstand van elkaar en in zigzagopstelling
 • Ventileren en spuien van de ruimte blijft belangrijk
 • Bij klachten blijf je thuis!!!

Combo’s mogen weer de koren begeleiden. Ook de comboleden houden 1,5 meter afstand en hanteren een zigzagopstelling.

Tijdens de vieringen met Kerstmis houden de koren zich aan de vaste koorplek. Wanneer het koor meer ruimte nodig heeft dan mogelijk is, dan zal er met een beperkte groep zangers / comboleden deel genomen moeten worden aan de vieringen.
Tijdens de vieringen op gewone zondagen mogen de koren zo nodig een andere plek in de kerk uitzoeken, waar iedereen op veilige afstand van elkaar kan staan. Dit in goed overleg met de voorganger.

Verder gelden voor repetities die niet in de kerk plaatsvinden, de regels voor koorrepetities van de overheid. Dit betekent op dit moment dat wanneer een repetitie in een andere ruimte plaatsvind dan in de kerk men een coronatoegangsbewijs (CTB) en identiteitsbewijs dient te tonen. De verantwoordelijkheid van de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsbewijs ligt bij het bestuur van het koor.

COLLECTE
De collecte gebeurt via een collectebus bij de uitgang, via een bankoverschrijving of via de Givt-app.
Er mag gebruik gemaakt worden van collectezakken met lange stelen. Zolang de kerkgangers deze niet hoeven aan te raken en de collectant 1,5 meter afstand kan houden.

NA AFLOOP
Na de viering wordt er geen koffie gedronken, ook niet door de week.

OVERIGE MAATREGELEN

SACRAMENT VAN DE ZIEKEN
Bij zalving wordt de regel van anderhalve meter zoveel mogelijk in acht genomen.

DOOPVIERINGEN
Neem hiervoor contact op met de eerstaanspreekbare.

UITVAART
Per uitvaartviering wordt het maximaal aantal aanwezigen bepaald door de grootte van het kerkgebouw (zie schema aantal kerkgangers in de kerken).
Het eventueel condoleren in de kerk gebeurt met inachtneming van de anderhalvemeterregel.
Alleen naaste familieleden mogen mee naar de begraafplaats.

VERGADERINGEN
Vergaderingen zijn fysiek niet meer toegestaan na 17.00 uur. Uiteraard kan er wel vergaderd worden via onlineverbindingen (Zoom, Teams e.d.). Voor overdag geld het dringende advies om geen fysieke vergaderingen te houden. Is het anders niet mogelijk, zoek dan een grote ruimte op, houdt afstand en zorg voor goede ventilatie door ramen en deuren open te zetten tijdens de vergadering. Hanteer hierbij de volgende regels:

 • Alle ramen die open kunnen, zet u open
 • Hou voldoende afstand van elkaar (1,5 meter afstand)
 • Reinig geregeld de handen
 • Blijf thuis als u klachten heeft
 • Draag een mondkapje wanneer u zich verplaatst

ACTIVITEITEN / BIJEENKOMSTEN
Voor activiteiten en bijeenkomsten die buiten de reguliere kerkvieringen vallen dient men:

 • Vooraf af te stemmen met het corona crisis team (CCT) of dit mogelijk is en zo ja
 • Een coronatoegangsbewijs (CTB) en identiteitsbewijs te kunnen tonen.

De verantwoordelijkheid van de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsbewijs ligt bij de organisatie van de betreffende activiteit / bijeenkomst.

Bij het binnenkomen van de ruimte draagt iedereen een mondkapje. Het mondkapje mag af wanneer u plaats heeft genomen in de ruimte waar de activiteit / bijeenkomst plaatsvindt. Bij het verlaten van de plek draagt iedereen weer een mondkapje.

LUCHTEN VAN DE RUIMTES
Regelmatig luchten van de ruimtes is belangrijk. De richtlijnen van het RIVM worden hierin opgevolgd.

 

Back To Top
X