skip to Main Content

Blasiuszegen - Sint Jeroen - aansluitend aan de viering van 5 februari 2023

05feb10:00Blasiuszegen - Sint Jeroen - aansluitend aan de viering van 5 februari 2023

Evenement Details

Op 5 februari is er een eucharistieviering met als voorganger pastoor Straathof. Aansluitend aan deze viering is de Blasiuszegen.

Begin februari, de liturgische feestdag van Sint-Blasius (3 februari), wordt in veel katholieke kerken na de eucharistieviering de gelegenheid geboden om de Blasiuszegen te ontvangen. De priester of diaken houdt daarbij twee op Maria Lichtmis gewijde kaarsen in Andreaskruisvorm verbonden onder de kin van de gelovigen. De bedienaar bidt dan: Per intercessionem Santi Blasii liberet te Deus a malo gutteris et a quovis alio malo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti (‘Moge God u op voorspraak van de heilige Blasius bevrijden van keelziekten en andere kwalen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest’).

meer

Tijd

(Zondag) 10:00

Locatie

Sint Jeroenskerk

Back To Top