skip to Main Content

Beheer De Roef

Het gebruik en het beheer van “De Roef” wordt gecoördineerd door het secretariaat.
De voorraad- en sleutelbeheer is eveneens een taak van het secretariaat.

Verhuur gebouwen

Onder vastgestelde voorwaarden is het mogelijk de aan de parochie toebehorende gebouwen te huren.
Dit geldt voor het kerkgebouw zelf, de dagkapel en de vergaderruimten.

Meer informatie:
Secretariaat: De Roef, Herenstraat 47, 2215 KE Voorhout
Telefoon: 0252-211 372
E-mail: SintBartholomeus@parochiesintmaarten.nl

Back To Top