skip to Main Content

Maria, Moeder van de Hoop – Banneux Bedevaart (onder voorbehoud)

In Banneux Notre Dame,  gelegen in de Belgische Ardennen, verscheen Maria in 1933 aan het schoolmeisje Mariette Beco. Zij maakte zich bekend als de Maagd der Armen. Zij leidde Mariette naar een bron en gaf haar een aantal boodschappen: Ik kom het lijden verlichten, de bron is voor alle natiën en steek je handen in het water. Sindsdien worden pelgrims uit de hele wereld uitgenodigd om dit voorbeeld te volgen en zich door Maria naar de bron te laten leiden: Christus. Wij allen worden uitgenodigd om met ons levensverhaal, met onze dankbaarheid, maar ook met onze zorgen, onze vragen en onzekerheden, via Maria bij de Heer te komen. Zij beloofde immers: “Ik kom het lijden verlichten”.
Het jaar 2021 heeft als thema Maria als Moeder van de Hoop. Uiteraard met het coronajaar in het achterhoofd worden we aangemoedigd om even los te komen van onze dagelijkse beslommeringen en  ons te herbronnen zodat we hoopvol en verwachtingsvol naar de toekomst kunnen kijken.
Het Banneux Comité van het Bisdom Rotterdam organiseert jaarlijks Eén-, Twee- en Vijfdaagse bedevaarten naar Banneux. Alle bedevaarten zijn geheel verzorgd en worden door een priester of diaken begeleid. In Banneux nemen we deel aan de Internationale Heilige Mis, lopen we de bidweg naar de bron, bidden we de Kruisweg en ontvangen de Pelgrimszegen. Uiteraard is er ook vrije tijd en gelegenheid om over het Heiligdom te wandelen of de winkeltjes te bezoeken.
De Vijfdaagse bedevaart is speciaal bedoeld voor mensen die niet zo mobiel zijn en/of verzorging en begeleiding nodig hebben. Tijdens deze bedevaart staat een team van vrijwilligers (brancardiers, verpleegkundigen en een arts) voor u klaar.
Op dit moment is de datum van de vijfdaagse bedevaart bekend: 3 t/m 7 september. Deze bedevaart  wordt begeleid door vicaris Van der Helm en diaken Van Zoelen. Datum uiteraard onder voorbehoud van versoepeling van de reismogelijkheden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paula Opstal, telefoon 015 – 369 31 48.

Back To Top