skip to Main Content

Van harte welkom op de pagina van Sint Jeroen

De Sint Jeroenskerk is gevestigd aan de Van Limburg Stirumstraat 24 in Noordwijk Binnen. Het hoofdportaal van de kerk is dagelijks geopend, u kunt een indruk krijgen van het prachtige interieur dat in 2012 in oorspronkelijke stijl is teruggebracht. In het portaal kunt u – als u dat wenst – een kaarsje opsteken.

Het kerkhof van de parochiekern is gelegen aan de Gooweg (hoek van der Mortelstraat). Het kerkhof is dagelijks geopend van 09.00 – 18.00 uur.

Het secretariaat is geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 12.00 uur.
Eerst aanspreekbare: pastoor Straathof en diaken Lamberts

 

 

 


IBAN: NL90 INGB 0000 1077 19

Wekelijkse viering (-en)                                                                                                                                                                                                                           
Zondag 10.00 – 11.00 uur :   Eucharistieviering of Woord- en Communieviering
Dinsdag 09.00 – 10.00 uur :  Eucharistieviering (in de kerkhofkapel aan de Gooweg) – tijdelijk geannuleerd ivm corona
Vrijdag 18.30 – 19.15 uur :    Eucharistieviering (in Woonzorgcentrum Jeroen aan de Raadhuisstraat)
Zaterdag 09.00-09.30 uur:    Lauden

Koren
In de Sint Jeroenskerk zingen regelmatig het Zangers Sint Jeroen, het Maria ter Zeekoor, het Meanderkoor en de Schola Gregoriana.

Organist
De beide Maarschalkerweerdorgels worden bespeeld door Arjan de Vos.

Bekijk hier het fotoalbum

 

  

Back To Top