skip to Main Content

De kerkklokken luiden om de parochianen te attenderen op vieringen en hen uit te nodigen naar de kerk te komen. Dat is de meest bekende reden dat de klokken luiden. Soms twee of drie tegelijk, wanneer het een feestelijke viering betreft.

Maar er luidt ook een klok bij andere gelegenheden. Als een kind gedoopt wordt, dan wordt de ‘doopklok’ geluid, nu om mee te delen dat de parochiegemeenschap verblijd is, omdat een kind bij de gemeenschap van Jezus is gekomen.

Ook luidt de klok om 12.00 uur wanneer een parochiaan is overleden. De parochie stelt haar leden op de hoogte van dit gebeuren om de overledene in gebed te gedenken, om de nabestaanden te kunnen troosten en nabij te zijn.

In enkele kernen van onze parochie was het tot voor kort gebruikelijk om bij het luiden van de klokken voor een overledene de daaropvolgende uitvaart te publiceren op de website. Uit respect voor de privacy van de familie en ter voorkoming van ongewenste bezoekers in de woning van de overledene en familie, beperken wij ons tot het vermelden van de overledene, de overlijdensdatum en de betrokken parochiekern. Ook de privacy wetgeving speelt een rol in dit besluit. Wij vertrouwen erop dat u hier begrip voor heeft

Tenslotte luidt de klok bij de uitvaart, nu vooral bedoeld om de overledene aan te bevelen bij God in de hemel.

Back To Top