skip to Main Content

Hier vindt u informatie over wat u vanuit onze parochie mag verwachten als u ziek en/of eenzaam bent.

Aandacht voor elkaar
Veel mensen die ziek of alleen zijn, willen hun verhaal doen als er maar iemand is die wil horen, die kan luisteren. Aandacht hebben voor elkaar hoort tot de kern van ons kerk-zijn. Gelovige mensen zijn geroepen om te leven met een antenne voor elkaar en vooral voor mensen die je nodig hebben.
Als parochie willen wij graag een open oor bieden aan ieder die daarnaar zoekt, daartoe bestaat er een bezoekgroep.

Laat van u horen
Vanwege de wet op de privacy mogen gegevens over ziekenhuisopname niet door het ziekenhuis zelf verstrekt worden. De eerste stap kunt u daarom het beste zelf doen. Bent u in staat om het parochie secretariaat te bellen? Doen! U kunt gerust vragen uit welke mensen de bezoekgroep bestaat en eventueel uw voorkeur voor iemand uitspreken. Bent u niet in staat om zelf te bellen? Laat dan aan familie, vrienden of kennissen weten dat u bezoek vanuit de parochie op prijs stelt en vraag één van hen om te bellen.

En dan…
Iemand van het secretariaat zal uw naam, adres, telefoonnummer en eventuele opmerkingen noteren in het schrift van de bezoekgroep. U kunt ervan verzekerd zijn dat die gegevens vertrouwelijk behandeld worden. Ongeveer één keer per week neemt de contactpersoon van de bezoekgroep de meldingen door. Zij ziet dan uw gegevens en zal aan één van de leden van de bezoekgroep vragen of zij bij u op bezoek wil gaan.
Deze persoon zal contact met u opnemen om een afspraak te maken. Meestal zal zo’n bezoek éénmalig zijn maar soms zal blijken dat er behoefte is aan meer. Degene die u bezoekt zal proberen daarin mee te denken en advies te geven.

De Communie thuis ontvangen
Als u er behoefte aan heeft om af en toe thuis de Communie te ontvangen, kunt u ook hierover contact opnemen met het secretariaat van de parochie. Ook dan zal men uw naam, adres en telefoonnummer noteren en de contactpersoon vragen u terug te bellen om een afspraak te maken.
Zij zal uw voorkeur vragen over ‘wanneer, hoe vaak en door wie’. Vervolgens zal zij één en ander, voor zover haalbaar, regelen en aan u laten weten wat er afgesproken is.

Tenslotte…
Niemand kiest ervoor om eenzaam of ziek te zijn. Wie ermee te maken krijgt wensen we dan ook van harte het volgende toe:

Je dag moge goed zijn en je nacht genadig;
de hand van een vriend moge je vasthouden, je zegenen en troosten;
en God zelf moge je hart vervullen met vrede en vreugde
Keltische zegenwens

Meer informatie of aanmelden: zoek contact met het secretariaat van uw kern.

secretariaat is gevestigd in de pastorie van de Sint Jeroenskerk,
Van Limburg Stirumstraat 24, 2201 JP Noordwijk
Telefoon: 0713612590
E-mail: SintJeroen@parochiesintmaarten.nl
Secretariaat: maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur

Herenweg 13, 2211 CB Noordwijkerhout
Telefoon: 0252-340499
E-mail: SintJozef@parochiesintmaarten.nl
Secretariaat: ma t/m vrij 9.00-12.00 uur

Sint Victorlaan 11, 2211 RN Noordwijkerhout
Telefoon: 0252-372297
E-mail: SintVictor@parochiesintmaarten.nl
Secretariaat: ma. t/m vr. 10.00 tot 12.00 uur

Hoofdstraat 188, 2171 BM Sassenheim
Telefoon: 0252-211568
E-mail: SintPancratius@parochiesintmaarten.nl
dinsdag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur

Secretariaat: De Roef, Herenstraat 47, 2215 KE Voorhout
Telefoon: 0252-211 372
E-mail: SintBartholomeus@parochiesintmaarten.nl
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur

Herenweg 78, 2361 ET Warmond
Telefoon: 071-3010154
E-mail: SintMatthias@parochiesintmaarten.nl
Maandag, dinsdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Back To Top