skip to Main Content

De digitale nieuwsbrief is een nieuw communicatiemiddel van onze parochie. Met elkaar gaan we een periode in van nadenken en praten over de toekomst van de parochie. Parochiebestuur, pastoraal team, de leden van de pastoraatgroepen en de beheercommissies en Palliam gaan zich daar de komende tijd intensief mee bezig houden. Parochianen en vrijwilligers kunnen de nieuwsbrief in de mail ontvangen. De nieuwsbrief verschijnt op onregelmatige basis, voor de eerste keer op 27 augustus 2021.

Nieuwsbrief 1 van 2021

Nieuwsbrief 2 van 2021, en tekst van de inleiding van diaken Lamberts op 6 oktober 2021

Nieuwsbrief 3 van 2023

Back To Top