skip to Main Content

Bartholomeus,
de patroon van onze parochiekern

Bartholomeus was een van de twaalf apostelen van Jezus. Mogelijk werd hij door de apostel Filippus een volgeling van Jezus en trad hij na Diens dood en verrijzenis op als prediker in Armenië, Mesopotamië en Indië. In het midden van de eerste eeuw vond Bartholomeus in Albanopolis de dood doordat hij levend werd gevild, waarna hij werd onthoofd.

Zo heeft Michelangelo hem ook geschilderd op de wand van de Sixtijnse kapel. Relikwieën van Bartholomeus bevinden zich in de aan hem gewijde kerk, de San Bartolomeo all’Isola op het Piazza Isola Tiberina (Tibereiland) in Rome. Zijn schedel bevindt zich echter sinds 1238 in de Dom van Frankfurt.

In de kunst wordt Bartholomeus doorgaans afgebeeld als een man die zijn huid als een mantel over zijn linkerarm draagt, vaak ook met een boek en mes. Zoals alle apostelen wordt ook Bartholomeus als martelaar vereerd. De heilige is onder meer de patroon van Armenië en van het bisdom Luik.

In 1885 is tegen de voorgevel van de toen net ingewijde nieuwe Voorhoutse kerk een beeltenis van St. Bartholomeus aangebracht. Door verwering werd het echter zo aangetast, dat het moest worden verwijderd. In de kerk is Bartholomeus te zien op de muurschildering boven het hoofdaltaar en als beeld in de vroegere doopkapel.

Zijn feestdag is 24 augustus. Op die dag vierde Voorhout vanouds ook de kermis. Tegenwoordig vindt de Voorhoutse kermis plaats rond half september en daarmee ook de viering van Bartholomeuszondag, die tevens het begin inluidt van een nieuw parochieel werkjaar.

Back To Top