skip to Main Content

Sint Victorkerk

pvictor

Naast de Witte kerk, die als bindend gebouw bezongen wordt in het Noordwijkerhouts Volkslied, kennen
we hier twee Rooms Katholieke kerken: Sint Jozef en Sint Victor. Het zijn kerken die onderdeel uitmaken van de parochie Sint Maarten.

Ieder met een eigen heel herkenbaar kerkgebouw, pastorie en gemeenschapshuis (de Maasgaarde en het Victorhuis). De beide kerken hebben ieder een eigen kleur en eigen accenten, maar ze werken ook steeds meer samen om in de toekomst vitaal te kunnen zijn, zodat het verhaal van Jezus en zijn boodschap voor de mensen hier kan blijven leven. Zo proberen we in ons dorp een geloofscultuur uit te dragen, waarin we met mensen onderweg de plek van God in het leven verkennen. We proberen een kerk te zijn, die daarover graag in gesprek gaat en mensen wil begeleiden in hun zoektocht naar spiritualiteit in het leven, met respect voor de individuele keuzen daarin. Wat voor een goede buurt geldt, geldt daarom ook voor de kerk: het is noodzakelijk dat pastors en vrijwilligers, dat mensen die samen leven elkaar ontmoeten en kennen. Want God laat zich niet anders kennen dan waar mensen elkaar en Hem willen ontmoeten. Daarom: welkom niet alleen op deze website, maar als u in de buurt bent…ook in de kerk!

Wij zijn heel blij met de enorme betrokkenheid van jong en oud in onze gemeenschap. Er zijn veel vrijwilligers actief in onze kerken! Vanuit die betrokkenheid kunnen we een gevarieerd aanbod van pastoraat blijven doen. Want in liturgie ( waar we ons geloof vieren) in catechese (waar we leren en doorgeven) en in diaconie (waar ons geloof handen en voeten krijgt i

n zorg en aandacht voor mensen dichtbij en ver weg) krijgt ons zoekend geloven een hart en een gezicht.

Hopelijk ontdekt u, dat ons dorp en onze kerken een uitnodigend gezicht hebben, dat u welkom bent en thuis mag raken in onze kring…en in de kerk!

Back To Top