skip to Main Content

Victor was een veteraan van het Romeinse leger. Op een avond in het jaar 286 zoekt hij onderdak voor de nacht. Hij klopt aan bij een afdeling van het keizerlijke leger. In het kamp wordt feest gevierd, omdat er een veldslag was gewonnen. De strijders vertellen Victor dat ze voorafgaand aan de veldslag een offer­plechtigheid hebben gehouden om de goden gunstig te stemmen.
Een groep christelijke soldaten weigerde echter aan die heidense offerplechtigheid mee te doen. Deze mannen werden gedood. Dan maakt Victor bekend dat ook hij christen is en dat hij de anderen benijdt dat ze voor hun geloof zijn gestorven. Die woorden zijn voor de soldaten genoeg om ook Victor te vermoorden. Zo sterft hij de marteldood.

Sinds zijn heiligverklaring staat de heilige Victor patroon voor een standvastig geloof. Moge hij ons daarin tot voorbeeld zijn.

Wanneer Sint Victor tot patroonheilige is gekozen, is niet bekend. Waarschijnlijk is dat gebeurd onder invloed van de Abdij van Egmond, waar relikwieën van Sint Victor werden vereerd.

De stoffelijke resten van de heilige Victor liggen in het Duitse plaatsje Xanten. Bovenop zijn graf is een prachtige Dom gebouwd.

De feestdag van Sint Victor is 10 oktober.

Back To Top