skip to Main Content

Intermediairs zijn vrijwilligers die, in opdracht van het pastorale team, nabestaanden begeleiden bij de invulling van een uitvaartdienst. Zij zorgen ervoor dat de uitvaartdienst zoveel mogelijk recht doet aan de overledene, en past bij de nabestaanden. De intermediair vormt de schakel tussen nabestaanden en parochie.

Van Limburg Stirumstraat 24, 2201 JP Noordwijk
Telefoon: 06-28435827
E-mail: SintJeroen@parochiesintmaarten.nl
Secretariaat: maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur

Zowel in de Sint Jozef- als in de Sint Victorkerk is een groep intermediairs actief. Als er iemand is overleden en de nabestaanden willen een uitvaartdienst in de kerk, dan neemt de uitvaartverzorger telefonisch contact op met de intermediair. Deze gaat na of de gewenste voorganger beschikbaar is en of de kerk vrij is, zodat een dag en tijdstip voor de uitvaartdienst kan worden afgesproken.
Daarna maakt de intermediair een afspraak om de nabestaanden te bezoeken. Tijdens dit bezoek probeert hij/zij samen met de betrokkenen tot een passende invulling van de uitvaartdienst te komen. Hierbij worden afspraken gemaakt over keuze van liederen en teksten, op welke wijze de nabestaanden zelf een bijdrage leveren aan de dienst, en eventuele andere wensen. Er kan via de kerk een boekje gemaakt worden, de intermediair levert daarvoor dan de ingrediënten aan. De intermediair informeert de voorganger over alles wat met de nabestaanden besproken wordt. Ook zorgt de intermediair ervoor dat het koor geïnformeerd wordt over de keuze van de liederen. Eventueel neemt de intermediair contact op met de koster of met de uitvaartverzorger als er speciale wensen zijn. Nadat alles geregeld is, rest de intermediair nog één taak en dat is meevoorgaan bij de uitvaartdienst als lector en als een soort ceremonie-meester.

Intermediairs zijn vrijwilligers die, in opdracht van het pastorale team, nabestaanden begeleiden bij de invulling van een uitvaartdienst. Zij zorgen ervoor dat de uitvaartdienst zoveel mogelijk recht doet aan de overledene, en past bij de nabestaanden. De intermediair vormt de schakel tussen nabestaanden en parochie.

Intermediair-zijn is belangrijk vrijwilligerswerk, waarbij je zeer dicht naast mensen komt te staan die net een dierbare hebben verloren. Het is dankbaar werk, want je kunt nabestaanden daadwerkelijk ondersteunen in een moeilijke situatie waarin veel in korte tijd geregeld moet worden.
We willen heel graag ons team van intermediairs uitbreiden. Meteen vastleggen hoeft niet; een keertje ‘meelopen’ behoort tot de mogelijkheden. U hoeft niet speciaal onderlegd te zijn op liturgisch gebied, wees ervan overtuigd dat u met raad en daad ondersteund zult worden. Ook is er materiaal beschikbaar dat u kunt gebruiken bij het contact met de familie. Hoe vaak en wanneer u beschikbaar bent als intermediair bepaalt u zelf, het rooster is flexibel.

Interesse of vragen? Neem contact op met Liesbeth van de Krol (tel. 06 2366 7653, e-mail liesbethvandekrol@casema.nl) voor de Jozefkerk of Trees Hogervorst (tel. 06-14728271, email: trees.hogervorst-koster@hotmail.com ) voor de Victorkerk.

Zowel in de Sint Jozef- als in de Sint Victorkerk is een groep intermediairs actief. Als er iemand is overleden en de nabestaanden willen een uitvaartdienst in de kerk, dan neemt de uitvaartverzorger telefonisch contact op met de intermediair. Deze gaat na of de gewenste voorganger beschikbaar is en of de kerk vrij is, zodat een dag en tijdstip voor de uitvaartdienst kan worden afgesproken.
Daarna maakt de intermediair een afspraak om de nabestaanden te bezoeken. Tijdens dit bezoek probeert hij/zij samen met de betrokkenen tot een passende invulling van de uitvaartdienst te komen. Hierbij worden afspraken gemaakt over keuze van liederen en teksten, op welke wijze de nabestaanden zelf een bijdrage leveren aan de dienst, en eventuele andere wensen. Er kan via de kerk een boekje gemaakt worden, de intermediair levert daarvoor dan de ingrediënten aan. De intermediair informeert de voorganger over alles wat met de nabestaanden besproken wordt. Ook zorgt de intermediair ervoor dat het koor geïnformeerd wordt over de keuze van de liederen. Eventueel neemt de intermediair contact op met de koster of met de uitvaartverzorger als er speciale wensen zijn. Nadat alles geregeld is, rest de intermediair nog één taak en dat is meevoorgaan bij de uitvaartdienst als lector en als een soort ceremonie-meester.

Intermediairs zijn vrijwilligers die, in opdracht van het pastorale team, nabestaanden begeleiden bij de invulling van een uitvaartdienst. Zij zorgen ervoor dat de uitvaartdienst zoveel mogelijk recht doet aan de overledene, en past bij de nabestaanden. De intermediair vormt de schakel tussen nabestaanden en parochie.

Intermediair-zijn is belangrijk vrijwilligerswerk, waarbij je zeer dicht naast mensen komt te staan die net een dierbare hebben verloren. Het is dankbaar werk, want je kunt nabestaanden daadwerkelijk ondersteunen in een moeilijke situatie waarin veel in korte tijd geregeld moet worden.
We willen heel graag ons team van intermediairs uitbreiden. Meteen vastleggen hoeft niet; een keertje ‘meelopen’ behoort tot de mogelijkheden. U hoeft niet speciaal onderlegd te zijn op liturgisch gebied, wees ervan overtuigd dat u met raad en daad ondersteund zult worden. Ook is er materiaal beschikbaar dat u kunt gebruiken bij het contact met de familie. Hoe vaak en wanneer u beschikbaar bent als intermediair bepaalt u zelf, het rooster is flexibel.
Interesse of vragen? Neem contact op met Liesbeth van de Krol (tel. 06 2366 7653, e-mail: liesbethvandekrol@casema.nl) voor de Jozefkerk of Trees Hogervorst (tel. 06-14728271, email: trees.hogervorst-koster@hotmail.com ) voor de Victorkerk.

Hoofdstraat 188, 2171 BM Sassenheim
Telefoon: 0252-211568
E-mail: SintPancratius@parochiesintmaarten.nl
dinsdag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur

Herenstraat 47, 2215 KE Voorhout
Telefoon: 0252-211 372
E-mail: SintBartholomeus@parochiesintmaarten.nl
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur

In de Sint Bartholomeuskerk is een groep uitvaartintermediairs actief. Uitvaartintermediairs zijn vrijwilligers die namens het pastorale team nabestaanden begeleiden bij de invulling van de uitvaartviering. Zij zorgen ervoor dat de uitvaartviering zoveel mogelijk recht doet aan de overledene en past bij de nabestaanden. De intermediair vormt de schakel tussen de nabestaanden en de parochie. Zij gaat als lector mee voor bij de uitvaartviering.

Intermediair zijn is belangrijk vrijwilligerswerk, waarbij je zeer dicht naast mensen komt te staan die  een dierbare hebben verloren. Het is mooi en dankbaar werk, want je kunt nabestaanden daadwerkelijk ondersteunen in een moeilijke situatie waarin veel in korte tijd geregeld moet worden.

U kunt contact nemen met nr. 06-27836854.

Warmond

De intermediair is namens de parochiekern Sint Matthias Warmond de contactpersoon tussen de familie van de overledene en de pastores. Als het overlijden van een parochiaan door de uitvaartondernemer aan de intermediair gemeld is, gaat de intermediair na of de gewenste voorganger beschikbaar is en of de kerk vrij is, zodat zo spoedig mogelijk de rouwbrieven kunnen worden gedrukt.

Dan maakt de intermediair een afspraak met de nabestaanden voor een bezoek. Zo kunnen zij samen met u een dienst voorbereiden, die rekening houdt met uw gevoelens en zo veel mogelijk recht doet aan de overledene. Er wordt overlegd hoe de inhoud van de viering is. Zijn er kinderen of kleinkinderen die de kaarsen rond de baar aan willen steken? Is er iemand die een lezing of een passend gedicht wil voorlezen? Gaat uw voorkeur uit naar een viering met Latijnse gezangen of Nederlandstalige liederen? Zijn er andere speciale wensen? De intermediair biedt hulp aan bij het maken van een ‘In Memoriam’ in de hoop dat iemand uit eigen kring dit tijdens de dienst wil uitspreken en helpt mee om de liturgie voor de uitvaart samen te stellen. De intermediair informeert de voorganger over alles wat met u besproken is en over het ’In Memoriam’.

Ik zal er zijn……
Die woorden zijn de naam van onze God, zoals Hij zich bekend maakte aan Mozes. Ik zal er zijn……… We hopen dat die woorden ook tekenend mogen zijn voor de zorg, die in onze parochiekern Sint Matthias in dagen van verlies geboden wordt. Want God heeft ons Zijn naam toevertrouwd, opdat wij die Naam aan elkaar zouden waarmaken. En een mens in rouw mag ópleven door de nabijheid van anderen, zoals een mens die sterft mag leven in Gods nabijheid, voorgoed!
Dat is het geloof van onze kerk!

Bij een sterfgeval kunt u of uw uitvaartondernemer contact opnemen met één van onze uitvaartintermediairs. Zij begeleidt u met het regelen van de kerkelijke beslommeringen rondom de uitvaart. U kunt contact opnemen via het secretariaat van onze kerk: tel 071-3010154.
De uitvaartintermediairs zijn: Mieke Diemel, Margo de Rooij en Lia Spiegeler

Back To Top