skip to Main Content

De Doop

Het doopsel is het eerste sacrament dat je kunt ontvangen. Het doopsel wordt wel de deur van de sacramenten (‘ianua sacramentorum’) genoemd. Immers, pas na het ontvangen van het doopsel kun je andere sacramenten ontvangen.
Door het sacrament van de doop wordt een mens – groot of klein – opgenomen in de kerk. De doop vindt in principe plaats in de parochie waar je woont, zodat je onderdeel wordt van de plaatselijke parochiegemeenschap die leeft van geloof, hoop en liefde.

De Doop: Hoe gaat dat in onze parochie?
In onze parochie hebben wij drie verschillende leeftijdsgroepen met aangepaste voorbereiding:

Doop voor kinderen – kleine kinderen:
Afhankelijk van de kerk (parochiekern) waar u uw kindje wilt laten dopen, vindt de voorbereiding plaats met de doopwerkgroep en/of de dooppastor. Soms met meerdere ouderparen, soms alleen met u.
Bij de voorbereiding wordt van alles besproken. Denk daarbij aan: wat houdt het katholieke geloof voor je in en waarom wil je je kind laten dopen? Hoe verloopt de doopplechtigheid? Wat is de eigen inbreng daarbij? En natuurlijk de formaliteiten, namen en data, keuze van peetouders enzovoorts. De doop vindt meestal plaats in een speciale doopviering op zaterdagmiddag of zondagmorgen-/middag, voor de dopeling(-en) met zijn/haar familie en vrienden.

Doop voor kinderen vanaf groep 3:
Omdat kinderen vanaf deze leeftijd ook de voorbereiding op de eerste communie of zelfs al het vormsel, gaan doen, willen wij hen bij voorkeur in een feestelijke weekendviering in de gemeenschap opnemen. De voorbereiding vindt plaats met de dooppastor.

Doop voor volwassenen:
Volwassenen ontvangen de drie sacramenten: doop – vormsel – eerste communie (eucharistie) in één viering. De voorbereiding hierop vindt plaats met een van de pastores.

Aanmelden
Klik op de kerk/parochiekern van uw keuze voor de contactgegevens. Onder de kerk/parochiekern vindt u het doopaanmeldingsformulier, vul deze zo volledig mogelijk in.
Na aanmelding wordt u uitgenodigd voor een doopgesprek. De doopgesprekken voor de kernen Sint Jozef, Sint Victor en Sint Jeroen en Maria ter Zee vinden op de 3e donderdag van de maand plaats.
De doopgesprekken van de kernen Voorhout en Sassenheim vinden op andere data plaats. De doopwerkgroep van Voorhout neemt contact met u op wanneer een gesprek plaats vindt en de doopwerkgroep van Sassenheim in overleg.

Kosten
Aan de doop zijn geen kosten verbonden. Een vrijwillige bijdrage aan de parochie wordt natuurlijk zeer gewaardeerd.

Afspraken om uw kind te laten dopen kunt u maken bij het parochiesecretariaat. Wilt u ook het aanvraagformulier invullen?
Van Limburg Stirumstraat 24, 2201 JP Noordwijk
Telefoon: 0713612590
E-mail: sintjeroen@parochiesintmaarten.nl
Secretariaat: maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur

Herenweg 13, 2211 CB Noordwijkerhout
Telefoon: 0252-340499
E-mail: SintJozef@parochiesintmaarten.nl
Secretariaat: ma t/m vrij 10.00-12.00 uur

Sint Victorlaan 11, 2211 RN Noordwijkerhout
Telefoon: 0252-372297
E-mail: SintVictor@parochiesintmaarten.nl
Secretariaat: ma. t/m vr. 10.00 tot 12.00 uur (m.u.v. dinsdag)

Hoofdstraat 188, 2171 BM Sassenheim
Telefoon: 0252-211568
E-mail: SintPancratius@parochiesintmaarten.nl
dinsdag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur

Telefoon: 0252-211 372
E-mail: SintBartholomeus@parochiesintmaarten.nl
Secretariaat: De Roef, Herenstraat 47, 2215 KE Voorhout
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur

Herenweg 78, 2361 ET Warmond
Telefoon: 071-3010154
E-mail: SintMatthias@parochiesintmaarten.nl
Maandag, dinsdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00

Back To Top