skip to Main Content

Parkdienst in Park Rusthoff

Op de 3de zondag van september vindt de Parkdienst op het eiland van Park Rusthoff in Sassenheim plaats. Deze wordt georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Sassenheim in samenwerking met de Oranjevereniging Sassenheim en de Evenementencommissie Park Rusthoff.

De drukbezochte oecumenische Parkdienst, voorgegaan door pastor Owel en een van de dominees, vormt al veertien jaar het startschot van de Sassenheimse najaarsfeesten en is gedurende al die jaren in samenwerking met de Oranjevereniging gekoppeld aan de feestweek.

De openluchtdienst in Park Rusthoff is bijzonder. Bijzonder door de locatie, de prachtige natuur, de muziek, de ontmoeting met elkaar onder één open hemel en door samen te geloven en te proeven wat we als kerk zijn.

Iedereen is er meer dan welkom. Het is een plek die open staat, die verbindingen legt en een oord waar je terecht kunt. Je hoeft er niets en je kunt komen zoals je bent. De kerk is een Godshuis, een huis voor mensen. Je ontmoet anderen en komt met anderen samen.

Ontsteken Paasvuur met gezamenlijke kerken in Park Rusthoff

Op Paaszaterdag wordt op het grote eiland in Park Rusthoff door de gezamenlijke kerken van Sassenheim als start van de Paaswake het traditionele Paasvuur ontstoken en kan iedereen genieten van het indrukwekkende schouwspel van het verspreiden van het Licht.

Was het voorheen uitsluitend een Rooms Katholiek ritueel en werd het vuur ontstoken in de tuin van de pastorie van de Pancratiuskerk, om daarna het Licht naar binnen in de kerk mee te nemen. Sinds een aantal jaren heeft het echter een gezamenlijk karakter en is als locatie gekozen voor Park Rusthoff. Ingegeven als logisch vervolg op de parkdienst, die elk jaar als startsein van het kerkelijk jaar door de gezamenlijke kerken van Sassenheim in Park Rusthoff wordt georganiseerd voor gemiddeld ruim 1.200 belangstellenden.

Wat het ritueel op zich betreft: Op het grote eiland wordt het paasvuur ontstoken op een vuurplaats van ca. 1 x 1 meter. Aan dit vuur worden diverse meegebrachte toortsen en kaarsen aangestoken. Er vindt voorts een korte ceremonie plaats, het vuur wordt gezegend en er wordt gezamenlijk een lied gezongen. Na afloop van de ceremonie in het park gaan de gelovigen met de brandende toortsen en kaarsen elk hun weg om in de afzonderlijke kerken vanaf 21.30 uur hun eigen dienst te vieren. De ceremonie in het park wordt voorgegaan door pastor Owel en een van de dominees. De evenementen-commissie van Park Rusthoff faciliteert in samenwerking met de scouts van Scojesa.

Back To Top