skip to Main Content

Uitvaart

De kerkelijke uitvaart is geen sacrament, maar wel een belangrijk moment in het menselijk leven.

Waarom een katholieke uitvaart?
Sterven en dood horen bij het leven, maar brengen vaak gevoelens van verzet, verslagenheid en verdriet te weeg.  Bij een katholieke uitvaart wordt het leven van de overledene, en het verdriet om het gemis, in het grote verband van Gods liefde voor de mens geplaatst. We spreken dankbaarheid voor het leven en hoop op eeuwig leven uit. We vertrouwen de overledene en onszelf toe aan de liefdevolle zorg van de levende God. Wij brengen onze dierbare tot aan de grens van het leven, waar wij hem of haar overgeven in de handen van God, in afwachting van de verrijzenis, waar we door het voorbeeld van Jezus Christus, in geloven.

Een uitvaart vanuit de kerk is ook een afscheid van de hele gemeenschap. Daarom zijn er altijd vrijwilligers bij betrokken zoals bijvoorbeeld koren, kosters, uitvaartintermediairs.

Uitvaart: hoe gaat dat in onze parochie?
Mijn dierbare is overleden, met wie neem ik contact op?
U neemt contact op met een uitvaartondernemer en vermeldt duidelijk dat u ook een kerkelijke uitvaart wilt regelen. De rouwkaart kunt u laten drukken nadat de uitvaartondernemer vanuit de parochie een bevestiging heeft ontvangen over de dag en het tijdstip van de uitvaart.
De uitvaartintermediair/pastor/gebedsleider die in de uitvaart zal voorgaan, maakt een afspraak met u om de kerkelijke viering voor te bereiden.

Is de uitvaart altijd een eucharistieviering?
De uitvaartliturgie is een eigensoortige liturgie, met lezingen uit de Bijbel en gebaren en gebeden van afscheid. De uitvaartliturgie kan een eucharistieviering zijn, maar dat is niet noodzakelijk. Er kan ook worden gekozen voor een woord- en gebedsdienst of een woord- en communieviering. De keuze voor de liturgievorm wordt mede bepaald door de beschikbaarheid van voorgangers en in overleg tussen u en de voorganger/intermediair.
U kunt vóór dit overleg de rouwcirculaire al laten drukken door daarop ‘uitvaartviering’ te vermelden.

Wie gaat er voor in de uitvaartviering?
Als het een eucharistieviering betreft, gaat een priester voor. Bij andere vieringen kan een priester, diaken, pastoraal werker of gebedsleider/uitvaartintermediair voorgaan.

Hoe verloopt de uitvaart en wat kan ik zelf voorbereiden?
De uitvaartliturgie heeft een weloverwogen vaste opbouw en biedt daardoor troost en hoop. Daarbinnen kunt u persoonlijke elementen toevoegen. U kunt bijvoorbeeld familie of vrienden vragen om een tekst voor te lezen of een ‘in memoriam’ uit te spreken. Een en ander binnen de grenzen van de duur van de viering.

Voor welke muziek wordt in de uitvaartliturgie gekozen?
In al onze parochiekerken is er een koor dat geschikte liederen met veel inzet brengt. Er is een grote keuze uit religieuze muziek. Met speciale persoonlijke wensen wordt rekening gehouden, passend binnen de katholieke liturgie, het gebouw en de duur van de viering.

Waar kan een katholieke uitvaart vanuit onze parochies plaatsvinden?
De kerkelijke uitvaart zal plaatsvinden vanuit onze kerkgebouwen.
Daarnaast hebben wij op de begraafplaats in Noordwijk een kleine kapel voor ongeveer 60 personen en in Voorhout een dagkapel naast de kerk voor maximaal 30 personen.

Zijn er op de begraafplaats speciale rituelen?
Op de begraafplaats zijn de rituelen gericht op het laatste afscheid van de overledene. Ook hier worden gebeden en gebaren van afscheid gedaan. Daarna kunnen de aanwezigen persoonlijk bij het graf een laatste teken van afscheid brengen.
Als u kiest voor een crematie dan eindigt de bijdrage van de parochie bij het verlaten van de kerk.

Kan ik al voor mijn dood iets voor mijn uitvaart vastleggen?
Omdat het voor de nabestaanden altijd een emotionele tijd is, vlak na het sterven van hun dierbare, kan het erg helpen als u al wat wensen op papier hebt staan. Zelfs als niet alle wensen kunnen worden ingevuld, dan geeft het uw nabestaanden steun. De pastores zijn altijd bereid om met u te praten over mogelijkheden. Neemt u daarvoor contact op met secretariaat van uw kerk.

Het secretariaat is gevestigd in de pastorie van de Sint Jeroenskerk, adres:
Van Limburg Stirumstraat 24, 2201 JP Noordwijk
Telefoon: 0713612590
E-mail: SintJeroen@parochiesintmaarten.nl
Secretariaat: maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur

Secretariaat Sint Jozefpastorie
Herenweg 13, 2211 CB Noordwijkerhout
Telefoon: 0252-340499 (noodnummer buiten openingstijd) 06-23878343
E-mail: SintJozef@parochiesintmaarten.nl
Secretariaat: ma t/m vrij 9.00-12.00 uur

secretariaat Victorkerk.
Sint Victorlaan 11, 2211 RN Noordwijkerhout
Telefoon: 0252-372297
E-mail: SintVictor@parochiesintmaarten.nl
Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
buiten openingstijden voor dringende zaken: 06-23878343

Voor vragen of om een uitvaart en/of avondwake aan te melden kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat,
Hoofdstraat 188, 2171 BM Sassenheim
Telefoon: 0252-211568
E-mail: SintPancratius@parochiesintmaarten.nl
dinsdag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur

Secretariaat: De Roef,
Herenstraat 47, 2215 KE Voorhout
Telefoon: 0252-211 372
E-mail: SintBartholomeus@parochiesintmaarten.nl
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur

Bij een sterfgeval kunt u of uw uitvaartondernemer contact opnemen met één van onze uitvaartintermediairs. Zij begeleidt u met het regelen van de kerkelijke beslommeringen rondom de uitvaart.
U kunt contact met haar opnemen via het secretariaat van onze kerk:
Herenweg 78, 2361 ET Warmond
Telefoon: 071-3010154
E-mail: SintMatthias@parochiesintmaarten.nl
Maandag, dinsdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Back To Top