skip to Main Content

Waarom zou je misdienaar of acoliet worden?
Misdienaar zijn is belangrijk werk. Jouw hulp zorgt ervoor dat de mensen in de kerk een mooie viering hebben. Maar het is ook leuk, je hebt iets te doen en hoeft niet alleen maar stil op je plaats te zitten als je naar de kerk gaat.

Wat doet een misdienaar?
Een misdienaar helpt de voorganger bij een viering in de kerk. Je trekt daarvoor speciale kleding aan, net als de voorganger. Voor de misdienaar heet dat een ‘toog’.

Meestal ben je met meerderen tegelijkertijd misdienaar/acoliet. De taken worden dan onder elkaar verdeeld. Hier een aantal mogelijkheden:

  • Je helpt bij het klaarmaken van het altaar, en het opruimen daarvan na afloop.
  • Je loopt bij het halen en terugbrengen van het evangelieboek mee met kaarsen/toortsen.
  • Je staat met een kaars/toorts naast degenen die communie uitreiken.

Soms word je gevraagd om misdienaar te zijn bij een uitvaart, dan mag je het wierookvat aangeven of de kwast met wijwater.

Wie kan misdienaar worden?
Zowel meisjes als jongens mogen als zij gedoopt zijn en de 1e Communie hebben gedaan misdienaar worden.

Hoe word je misdienaar?
Jij of je ouders kunnen je aanmelden bij het secretariaat van jouw kerk of bijvoorbeeld bij een koster voor of na de viering. Zij geven jouw gegevens door aan degene die in jouw kerk de planning van de misdienaars doet.

Je hoeft natuurlijk niet gelijk alles te kunnen, je gaat eerst oefenen en er is altijd iemand die het al goed kan en die je dan precies vertelt wat je moet doen.

Hoe vaak mag je misdienen?
Er wordt een rooster gemaakt waarop precies staat wanneer je aan de beurt bent.
Je kunt natuurlijk ook tevoren opgeven als je bepaalde data hebt dat je niet kunt.
Hoe vaak je aan de beurt bent ligt dus aan jouw eigen agenda maar ook aan het aantal misdienaars dat er is in jouw kerk.

En wanneer word je dan acoliet?
Dat is niet in iedere kerk hetzelfde. Meestal wordt je acoliet als je het vormsel hebt gedaan.
Acolieten hebben vaak andere taken zoals:Leiding geven aan de misdienaars

  • De ciborie (het heilig Brood) uit het tabernakel halen
  • Leiding geven aan de misdienaars
  • Soms helpen bij het uitreiken van de Communie

Weet je nu alles wat er te weten valt over misdienaars?
Vast niet! Maar vragen staat vrij.

Meer informatie en beurtenlijsten: de heer D. Vliegen, tel. 071-3613114

Herenweg 13, 2211 CB Noordwijkerhout

Telefoon: 0252-340499
E-mail: SintJozef@parochiesintmaarten.nl
Secretariaat: ma t/m vrij 9.00-12.00 uur

Sint Victorlaan 11, 2211 RN Noordwijkerhout
Telefoon: 0252-372297
E-mail: SintVictor@parochiesintmaarten.nl
Secretariaat: ma. t/m vr. 10.00 tot 12.00 uur

Hoofdstraat 188, 2171 BM Sassenheim
Telefoon: 0252-211568
E-mail: SintPancratius@parochiesintmaarten.nl
dinsdag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur

Herenstraat 47, 2215 KE Voorhout
Telefoon: 0252-211 372
E-mail: SintBartholomeus@parochiesintmaarten.nl
Secretariaat: De Roef, Herenstraat 47, 2215 KE Voorhout
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur

Herenweg 78, 2361 ET Warmond
Telefoon: 071-3010154
E-mail: SintMatthias@parochiesintmaarten.nl
Maandag, dinsdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Back To Top