skip to Main Content

Parochie Sint Maarten is in het rijke bezit van diverse koren en muzikale groepen:

Noordwijk

Dit koor luistert de weekendvieringen op in de Sint Jeroenskerk, soms alleen de dames of de heren, soms gezamenlijk. Tevens verzorgt dit koor de zang bij de trouw- en rouwdiensten. De repetitie wordt gehouden op donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur in het parochiecentrum van Sint Jeroen. Meer informatie sintjeroen@parochiesintmaarten.nl

De vieringen in de Maria ter Zeekerk worden door dit koor ondersteund. De leiding is in handen van de Noordwijkse dirigent Mart Binnendijk . Meestal zingen afwisselend de dames of de heren, maar minstens eenmaal per maand wordt er gezamenlijk gezongen. Daarnaast verzorgt het koor voor de muzikale begeleiding bij rouw- en trouwdiensten. Het repertoire omvat alle soorten van religieuze gezangen, van eenstemmige liederen in het Nederlands, Latijn of andere talen tot grote vierstemmige missen van bekende en onbekende componisten. Naast de gewone vieringen zijn met name de grote feesten als Kerstmis en Pasen muzikale hoogtepunten voor het koor, waar met veel enthousiasme voor gerepeteerd wordt.

De repetities vinden plaats in de Maria ter Zeekerk op dinsdagavond van 19.45 tot 21.45 uur.
Contactpersoon: mevrouw Helma Zuidhoek, tel. 071-3616479.

Het Meanderkoor is een interparochieel koor, op dit moment bestaande uit 34 enthousiaste leden (30 vrouwen en 4 mannen) dat diverse keren per jaar de weekenddienst in beide kerken verzorgt en wat er verder nog aan aanvraag komt.
Tevens wordt er regelmatig gezongen tijdens gezinsvieringen (b.v. Palmpasen, Kerstmis, Jerusalem op stelten) en bij oecumenische vieringen, Internationale Vrouwendag, korenfestivals (de Kerstwandeling en de Open Tuinendagen), Kerstvieringen voor de Ouderbonden, de Zonnebloem, het ziekentridium en af en toe een huwelijksviering, kortom een zeer gevarieerd programma.

Ons repertoir bestaat naast liederen in het nederlands ook uit o.a. engelse, duitse, franse, srilankese, oekrainse, poolse en filipijnse liederen. We zingen o.a. gospels, Taizé, Iona, H.Oosterhuis, musical etc. Met elkander meanderen we door de muziek!

De repetitie is elke donderdagavond in de Maria ter Zeekerk (zij-ingang) van 20.00 u tot 22.00 u. (niet in de maanden juli en augustus)

De Schola Gregoriana werd enkele jaren geleden opgericht door Cees de Haas, oud-dirigent van het Maria ter Zee-koor te Noordwijk. De groep bestond en bestaat nog steeds uit een selectie van de herengeleding van het Maria ter Zee-koor. Sinds 2010 is Rens Tienstra, onder andere student in het Gregoriaans bij dr. Richard Bot aan het Conservatorium van Amsterdam en dr. Marcel Zijlstra aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag, dirigent van deze Schola. In 2010 nam de Schola ook deel aan een masterclass van dr. Bot.
De Schola zet zich in voor het behoud van het gregoriaans en haar vele tradities, en hoopt door haar activiteiten een beeld te kunnen schetsen van een roemrijke muzikale traditie. De Schola zingt traditiegetrouw compleet gregoriaanse vieringen op de eerste Zondagen van de Advent (begin van het kerkelijk jaar, de Zondag Levavi, voorbereidingstijd op Kerstmis) en de Veertigdagentijd (voorbereidingstijd op Pasen); deze vieringen – overigens in het Nederlands gesproken en gelezen – worden gehouden in de Maria ter Zee-kerk te Noordwijk, onderdeel van de R.K. parochiekern Sint Jeroen en Maria ter Zee. Daarnaast zingt de Schola op andere daarvoor uitgekozen dagen een deel van de viering in het gregoriaans.

Hoogtepunten uit het repertoire zijn o.a. het gregoriaanse Stabat Mater, Te Deum, O-antifonen, de vele Alleluia’s en meer. Als toekomstproject wordt gewerkt aan uitvoering van het proprium en orinarium voor het feest van Noordwijks lokale heilige, Sint Jeroen.

Noordwijkerhout - Sint Jozef

Wie of wat is het Dameskoor Sint Jozef?
Iedereen die al eens een gezongen uitvaart in de Sint Jozefkerk heeft bijgewoond, zal dit koor hebben horen zingen. Een koor van alleen dames.

Op Maria Lichtmis 2 februari 1962 zongen de dames voor de eerste keer in een dienst. De voorganger was toen Pastoor Standemeijer, dirigent en organist was Dhr. Postma. Er is een periode geweest dat er een gemengd koor was wat iedere zondag zong, als er 5 zondagen in een maand vielen dan zongen alleen de dames.
Van daaruit is het HB ( huwelijk/begrafenis koor) ontstaan met als dirigent / organist Dhr. Postma.

Sinds kort is de naam van het koor: Dameskoor Sint Jozef en vanaf oktober 2017 met dirigent / organist Frank Segers. Momenteel zijn er 27 leden in de leeftijd van 60 tot 80 jaar. Dit koor zingt bij uitvaarten en huwelijken en regelmatig de weekend diensten.

Nieuwe leden zijn altijd welkom neem gerust contact op om een keertje mee te zingen (Joke van Nobelen joke.van.nobelen@hotmail.com).

Samen zingen, leren, maar ook heel veel lol maken, dat doen we bij Kinderkoor De Schalmei.
Het is een erg gezellige groep met jongens en meisjes vanaf groep 3/4 van de basisschool tot en met de 1e/2e klas van het voortgezet onderwijs. We zingen ongeveer 1 keer per maand tijdens een gezinsviering in de Jozefkerk en soms bij een ander evenement zoals een kerstconcert of theatervoorstelling. Ook doen we jaarlijks mee met de openluchtviering, een samenwerking van alle kinderkoren uit de Parochie Sint Maarten. De Schalmei staat onder leiding van Pauline van Eeden (zangdocente/piano), Lars Berg (gitaar) en wordt ondersteunt door Ellen van der Meer op dwarsfluit.

We vinden het altijd leuk als er nieuwe kinderen bij het koor komen. Je bent dan ook van harte welkom om gewoon een keer mee te zingen! We repeteren op vrijdagavond van 19:00 tot 20:00 uur in De Maasgaarde. Heb je interesse of een vraag? Stuur ons dan een mailtje naar deschalmei@hotmail.com!

Wat is Cadans ?

Een koor dat heel graag zingt.
Een koor dat vierstemmig zingt.
Een koor dat al meer dan 25 jaar bestaat.
Er zingen :sopranen, alten , bassen en tenoren.
Een koor dat elke donderdagavond repeteert van 20.00uur tot 22.00 uur.
Een koor dat 1 maal in de maand vieringen verzorgt in de St.Jozefkerk.
De liederen passen in het thema van de viering.
Deze liederen liggen lekker in het gehoor en kunnen meegezongen worden.
Daarnaast is er ook een Engels repertoire.
Soms gospel, soms swingend, en soms lekker modern.
Ook verzorgt het koor 2maal in het jaar een optreden in het kader van Fonds 1818.

Kortom een heel gezellig enthousiast koor,met een dirigent Norman Ebicilio en muzikale begeleider Frank Segers wordt dit koor steeds beter.
Daarnaast zijn er nevenactiviteiten, zoals 1maal een borrel na de repetitie, een gezellige activiteit, een feestje en koffie drinken na een viering.

Zin om eens de sfeer te proeven..
Altijd welkom op donderdag in de Maasgaarde.

Noordwijkerhout - Sint Victor

Met Andere Naam Niet Anders!

Een koor, combo en tekstgroep met een lange adem!

Deze hechte vaste groep, waar muziek, mooie teksten en saamhorigheid kernwoorden zijn, heeft na haar ontstaan in 1985 veelvuldig van zich laten horen. Pater Hooijmans was destijds getuige van de start van MANNA en was daarin de grote ondersteuner en vooral ook een stimulator.  Ruim 30 jaar stond het koor onder de bezielende leiding van Marie-Anne Op den Kelder, waarna in 2015 Irene Blomsma het dirigeerstokje heeft overgenomen. De groep van toen is voor een groot deel nog altijd intact. Het combo bestaat momenteel uit toetsenist Eli ’t Hart, en drummer Rien Meijer.

Eens per maand wordt in de Sint Victorkerk de Eucharistieviering of Woord-en Communieviering muzikaal ondersteund, waarbij de tekstgroep telkens weer aansprekende teksten en liederen bij het evangelie weet uit te zoeken. Daarnaast worden ook regelmatig vieringen in verzorgingstehuizen muzikaal begeleid.

De saamhorigheid van het koor komt tot uiting in de traditionele nieuwjaarsborrel en de barbecue, welke aan het eind van het seizoen in de tuin van de pastorie plaatsvindt.

Iedere maandagavond van 19.30 tot 21.00 uur wordt er gerepeteerd in de St. Victorkerk.

Belangstellenden zijn van harte welkom om een repetitie bij te wonen.

Herenkoor St. Caecilia is al sinds mensenheugenis een trouwe muzikale steunpilaar bij de vieringen in de St.Victorkerk. Generaties lang verzorgde het koor de vaste en wisselende Gregoriaanse gezangen in de zondagse Hoogmis. De geschiedenis van het koor is te achterhalen tot het jaar 1842. In 2017 hopen we ons 175-jarig bestaan te vieren. Het koor put uit een omvangrijk repertoire van veelal meerstemmige Latijnse en Nederlandse gezangen, maar we slaan ook nieuwe wegen in. Zo worden de laatste tijd meerstemmige Engelse hymnes ingestudeerd en ten gehore gebracht.

Sint Caecilia is de patrones van de kerkmuziek en van muzikanten en koren. Deze heilige leefde in het begin van de derde eeuw in Rome en stierf de marteldood in het jaar 230. Zij wordt dikwijls afgebeeld terwijl zij het orgel bespeelt. Haar feestdag is 22 november.

Thuisbasis van het koor is de St. Victorkerk, meer specifiek de koorzolder, waar zich ook het orgel bevindt, het uit 1856 stammende Vollebregtorgel, bekend om zijn mooie klankkleur. Het koor zingt zo’n twintig keer per jaar in een weekendviering, meestal in de St. Victor, maar soms ook in de St. Jozef. Daarnaast is St. Caecilia beschikbaar om te zingen in huwelijksmissen en uitvaarten, desgewenst met Latijnse gezangen.

Dirigent is Francesco Selhorst; organist is Arie Geerlings. Elke donderdagavond is er repetitie van 19.30 tot 21.30 u., onderbroken door een ruime koffiepauze in de keuken van de pastorie. In juli en augustus zijn er geen repetities.

In januari wordt de jaarvergadering gehouden en in september bij het begin van het nieuwe zangseizoen een contactavond. Rond Pinksteren gaan de leden een dagje uit en vragen dan hun echtgenotes mee.

Hebt u interesse en wilt u uw stem laten horen? Neem contact op met een van de bestuursleden of kom de sfeer proeven tijdens een repetitie op donderdagavond.

Het bestuur bestaat uit: Ruud van Hal (voorzitter), tel. 0252 375896
Fred Groot (secretaris), tel. 0252 217338; fjgroot@telfort.nl
Bert Volkerijk (penningmeester) 0252 372014

Een nieuw verhaal geven aan het al eeuwen oude ‘ geloof, hoop en liefde’. Dat doen we met Revoice door het zingen van eigentijds repertoire dat iets te zeggen heeft. Soms liturgisch, soms pop, maar altijd met een boodschap die raakt en verbindt.

Onze thuisbasis is de St. Victorkerk in Noordwijkerhout waar we elke woensdagavond repeteren en ook vieringen verzorgen. Verder zingen we ook in verpleeghuizen, ziekenhuizen en hospices.

Dirigent is Jos Diergaarden, het combo dat ons begeleidt bestaat uit piano, gitaar en basgitaar.

Ooit begonnen in het jongerenkoor zijn de meesten van ons inmiddels rond de 40. Dat geeft al aan dat we een hechte groep zijn die veel met elkaar heeft meegemaakt. De reis naar Rome een paar jaar geleden was voor veel leden een hoogtepunt.

Nieuwsgierig naar Revoice? Kom dan gerust eens kijken op een van onze repetities.
Stuur wel vooraf even een berichtje naar: revoicenwh@gmail.com

Voor meer informatie: www.facebook.com/RevoiceNoordwijkerhout

Het Dameskoor van de Sint Victor zingt bij rouw, trouw, Mariavieringen en incidenteel de weekendviering.
Iedere donderdag om 09.00 uur wordt er gerepeteerd onder leiding van
dirigent/organist Frank Segers. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Opgeven kan via de email: n.meskers@hetnet.nl (secr.)

Sassenheim

Repetitieavond: donderdag
Voorzitter:         Wim Prins, tel. 0252-214602
Dirigente:          Kasia de Bruin
Organist:           Maciej Wierzcholowski

Repetitieavond:   woensdag
Contactpersoon: Frans van der Meij, tel. 0252-220910 / 06-42496258
Dirigent:              Arina Holwerda

Repetitie:             woensdag
Dirigente:            Arina Holwerda
Contactpersoon: Frans van der Meij , fjvandermeij@planet.nl

Voorhout

Het Middenkoor is eind oktober 1999 van start gegaan.
Het bestaat uit 28 leden met als dirigent/pianist Norman Ebicilio. Tijdens de  uitvoeringen in de kerk worden we achter de piano begeleid door Pieter Valkema.

Het Middenkoor heeft een eigen plek binnen onze parochiekern. Met een tekstgroep en een liedjescommissie verzorgt het koor de vieringen met eigentijdse muziek en een vernieuwend karakter. Er wordt regelmatig 4-stemmig gezongen in het Nederlands, Engels en Latijn.

Vaste vieringen die door Het Middenkoor verzorgd worden zijn o.a. Allerzielen en de Carnavalsviering.

De leeftijd van de leden varieert van ca. 30 tot 60 +. Het is niet zozeer de leeftijd die de keuze voor dit koor bepaalt, maar ook de onderlinge gezelligheid en het je ‘thuis’ voelen in het koor.

De repetities zijn op maandagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in de Sint Bartholomeuskerk in Voorhout.
Nieuwe leden zijn altijd welkom. Nieuwsgierig? Kom gerust een keer kijken tijdens onze repetitie.

Voor meer informatie:  secretariaat – Telefoon: 0252-211 372 of E-mail: middenkoorvoorhout@gmail.com

Het parochieel koor is een gemengd dames- en herenkoor, dat regelmatig de vieringen met gezang opluistert en ondersteunt.

Het koor bestaat uit plm. 40 leden.
De repetities zijn op donderdagavond van 19.45 uur tot 21.30 uur in de Roef.
Meer informatie:  secretariaat 0252-211 372 E-mail: sintBartholomeus@parochiesintmaarten.nl

De naam zegt het al: “Gelegenheidskoor”.
Wij zingen dus bij een bijzondere gelegenheid zoals bij overlijden of huwelijk.
Ons koor is in september 2015 gestart en we hebben 32 leden, waarvan 26 dames en 6 heren.
Onze dirigent en organist is de heer Eelko Brouwer die ook jarenlang het dameskoor heeft begeleid. De repetities zijn op de eerste en derde woensdagavond van de maand van 19.45 tot 21.30 uur in de Roef.

Wij zijn nog op zoek naar heren die ons koor kunnen / willen versterken. Kom gerust een keer binnenlopen tijdens een van onze repetities; misschien is het iets voor u.

Voor meer informatie: secretariaat – Telefoon: 0252-211 372
E-mail: sintBartholomeus@parochiesintmaarten.nl

Warmond

Sinds september 2019 leiden Daphne Wassenaar en Hilde Warmerdam het kinderkoor Papillon onder de muzikale begeleiding van Krijn Does op de piano.

Het kinderkoor Papillon is een swingend kinderkoor met kinderen in de leeftijd van 7-12 jaar. De repetities zijn op vrijdagavond van 19:15u-20:00u in de Matthiaskerk in Warmond. Wij zingen christelijke liedjes, kampliedjes en liedjes van kinderen voor kinderen.

 

Een keer per maand treden wij zaterdagavond op tijdens een familieviering in de kerk. Zou je het leuk vinden om bij ons te komen zingen, neem dan contact op met onze dirigente via het secretariaat van de kerk.

Je bent altijd welkom!

Op het Iriskoor zitten ruim 20 leden. Het doel van ons koor is om, wanneer we aan de beurt zijn, de zaterdagavonddienst met zang te ondersteunen. Ook met Kerstmis, Pasen en Pinksteren zijn we vaak aan de beurt.

Omdat we zingen zo leuk vinden, zitten er dan ook vaak een aantal meerstemmige liederen tussen. Om dit allemaal goed te kunnen doen, oefenen we elke maandagavond vanaf 20.00 uur tot ergens tussen half tien en tien uur. Dit alles gebeurt onder de deskundige leiding van Marinus Links, onze dirigent.

Aan de piano worden we begeleid door de zeer inspirerend spelende Leonardo Valiante. Ons repertoire is zeer uitgebreid: Liederen van Huub Oosterhuis, traditionele liederen, liederen uit de bundel GVL, liederen van klassieke componisten (o.a. Bach, Schubert, Vivaldi), en uiteraard ook liederen vanuit Taisé.

Heeft bovenstaande jouw zin in zingen bovengebracht? Kom eens kijken (en meedoen) op een maandagavond. Misschien is het handig om mij (Theo van Egmond, tel.: 071-3010445) eerst even te bellen of er die avond wel gerepeteerd wordt. We hebben ook wel eens vrij!

Zijn er nog verdere vragen,
dan mogen die altijd gesteld worden via mijn emailadres: theo45@hetnet.nl.
Ik probeer dan een antwoord te geven.

Het Matthiaskoor treedt op als rouw- en trouwkoor in de parochiekerk in Warmond en in de kapel van Mariëngaerde. Daarnaast verzorgt zij af en toe optredens in bejaardentehuizen in de omgeving, zulks in het kader van Fonds 1818. Incidenteel begeleidt zij zowel in de parochiekerk als in de kapel van Mariëngaerde de kerkdiensten.
Het koor heeft momenteel 21 leden en een vaste dirigent en organist . Het is een gemengd koor en wordt gevormd door zowel sopranen, alten, bassen en tenoren.
Wij repeteren elke maandagavond van 18.30 tot 19.30 uur, alsmede één uur voor aanvang van de uitvoering


Wij doen hierbij graag een oproep aan parochianen met een goede stem en voldoende gelegenheid om te pas en te onpas beschikbaar te zijn voor de muzikale begeleiding van, vooral, de uitvaarten.

Voor nadere inlichtingen kun je bellen naar de secretaris:
Theo .A.P. Hoek, Agneshove 6, 2215 HT Voorhout.
Tel.: 0252-729974
Emailadres: nethhoek@ziggo.nl

Back To Top