skip to Main Content

Onze parochiekerk Sint Matthias in Warmond

In 2009 was het precies 150 jaar geleden dat de r.-k. St. Matthiaskerk in Warmond gebouwd werd. Ter gelegenheid hiervan verschenen er in het Parochienieuws drie artikelen over de achtergronden van de bouwgeschiedenis van deze kerk.

Subsidie
Het kerkbestuur schreef een brief aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland met het verzoek een subsidie van 5.000 gulden voor de bouw van de nieuwe kerk toe te kennen. De bouwkosten waren geraamd op 41.285 gulden en er was slechts 20.000 gulden voorhanden. Het bestuur vreesde dat het tekort niet aangevuld werd omdat het aantal bemiddelde rooms-katholieken gering was en omdat velen van hen door ziekte van hun vee verliezen hadden geleden. De burgemeester steunde dit verzoekschrift.

Hij schreef op 6 oktober 1857 aan de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland dat hij onbekend was met de middelen waarover de r.-k. gemeente kon beschikken, maar dat het waar was dat het aantal bemiddelde katholieken in Warmond gering was en dat sommigen verliezen van vee hadden. Op 27 oktober 1857 besloten Gedeputeerde Staten een subsidie van 4.500 gulden toe te kennen onder voorwaarde dat de Hoofdingenieur van de Waterstaat een oogje in het zeil mocht houden.

Schenkingen
Er kwam veel geld binnen door collectes. Over de jaren 1857 tot en met 1860 werd er door de r.-k. gemeente 5.683,75 gulden ingezameld en door het seminarie over dezelfde periode 320 gulden. Veel geld kwam ook binnen door giften van leden van de Geestelijke Vereeniging. Deze club was door pastoor G. Hoes in het leven geroepen als een soort uitvaartverzekering, die de kerk veel geld opleverde. Grote weldoeners van deze Vereeniging waren Hendrik Bernard Brink en zijn vrouw Magdalena Warmerdam. Zij schonken in totaal 4.000 gulden aan het kerkbestuur onder de voorwaarden dat gedurende hun leven aan hen jaarlijks als rente 100 gulden op 1 mei en 100 gulden op 1 augustus zou worden uitbetaald en dat na hun dood gedurende 50 jaren voor ieder van hun beiden een jaargetijde zou gehouden worden.

De andere grote weldoeners schonken dit geld onder de voorwaarden dat er bij hun overlijden een uitvaart geschiedde en dat ze als weldoeners van de kerk herinnerd zouden worden.

Slot
Er is veel geld ingezameld om de bouw van de kerk mogelijk te maken. Iedere parochiaan droeg zijn of haar steentje bij. Verder is de steun van veel geestelijken opvallend. Zij schonken en leenden de kerk behoorlijke sommen geld. Er was onder hen blijkbaar veel geld.

Schilderij David en Nathan

Lezing ter gelegenheid van de open monumentendagen 2016 door dhr. Engel Knoppert d.d. 10 sept. 2016 over het prachtige schilderij in  de kerk David en Nathan dat misschien geschilderd is door Ferdinand  Bol, een  collega van Rembrandt van Rijn.

Hier kunt u de lezing nogmaals volgen. (ca. 35 minuten !)
Tevens ziet u mooie beelden van ons kerkgebouw.

Bekijk video op YouTube   https://youtu.be/5oOfJQufBpo?list=PLRzxvgQ1asUAhmJWpkAnfoSKIRpph-Kj_

Glas in lood ramen van Pieter Geraedts
Petrus Christina Wijnandus Cornelis (Pieter) Geraedts (Velp, 5 juni 1911 – Leiden, 20 maart 1978) was een Nederlands kunstschilder, beeldhouwer en glazenier.

Hij was de kunstenaar die de gebrandschilderde ramen in onze kerk heeft gemaakt.

Geraedts, die bijna heel zijn volwassen leven, van 1934 tot aan zijn dood, in Warmond woonde, leerde het vak van zijn vader Wijnand. Evenals hij specialiseerde hij zich in religieuze taferelen, meest in opdracht van de rooms-katholieke kerk. Daarnaast schilderde hij portretten, waaronder een van koningin Juliana voor de – destijds zelfstandige – gemeente Nootdorp en een van koningin Beatrix voor het Beatrixziekenhuis in Gorkum. Het interieur van de R. K. Heilige Maria Magdalenakerk te Goes is volledig door Pieter Geraedts beschilderd. Ook heeft deze kerk een aantal door hem gemaakte gebrandschilderde ramen. Begin 2009 werd door het Museum Catharijneconvent in Utrecht een tussen 1950 en 1960 vervaardigd schilderij van Maria met kind van Pieter Geraedts verworven. Het schilderij bouwt voort op de schildertechnieken en voorstellingen van de vijftiende- en zestiende-eeuwse Zuid-Nederlandse kunstwerken. Ook het Museum De Lakenhal in Leiden heeft werk van Geraedts in de collectie. Voor de Antonius van Paduakerk te Nijmegen (Groesbeekseweg 94) heeft hij (in 1950/51) 14 kruiswegstaties geschilderd op hardboard (1,5 x 2m.) waarbij nadrukkelijk steeds op de Christusfiguur (in grootte en lichtval) wordt gefocust.

Back To Top