skip to Main Content
Noordwijk

Noordwijk heeft op dit moment geen Rafaelgroep. Wel wordt er tijdens de uitvaartdienst de Rafael kaars aangestoken en deze wordt en aantal weken na de uitvaart aan de nabestaanden overhandigd. Tijdens de Allerzielen viering worden de kruisjes met de namen van de overledenen uitgereikt aan de nabestaanden. Hebt u interesse de Rafael groep aan te vullen neem even contact op met het secretariaat van Sint Jeroen.

Noordwijkerhout

In dagen van rouw: Rafaelgroep

De kernen Sint Jozef en Sint Victor beschikken beiden over een Rafaelgroep. De naam van deze groep herinnert aan de naam van de engel Rafael uit het bijbelboek Tobith, die de jonge Tobias op zijn levensweg vergezelt. Zo willen ook mensen uit de Rafaelgroep “een eindje meelopen” met mensen die in rouw zijn en hen tot steun zijn. Ongeveer zes weken na het overlijden neemt iemand van deze groep contact met u op om een afspraak te maken voor een bezoek. Hierbij zal u de Rafaelkaars aangeboden worden in de tijdens de uitvaartviering gebrand heeft. Mocht u eerder behoefte aan contact en/of vragen hebben, dan kunt u natuurlijk ook zelf bellen. De naam en het telefoonnummer van de contactpersoon kunt u opvragen bij het secretariaat.

De Rafaelgroep werkt mee aan de Allerzielenviering, die elk jaar op 2 november gehouden wordt en waarin speciaal de overledenen van het afgelopen jaar worden herdacht. De Jozefkerk kent daarnaast nog Kaarsjesavond, waarmee juist in de Kersttijd gedacht wordt aan hen die zo gemist worden.

Contactpersoon:

Mevr. Elly v.d. Salm
Dr. Nolenslaan 16
2211 BC Noordwijkerhout
Tel. 0252-429612

Sassenheim

Rafaelgroep St. Pancratius

Rafael is een engel uit het Bijbelboek Tobit. De naam van deze engel wordt gebruikt door groepen die tot doel hebben mensen te steunen in hun rouwproces. Rouw is een heel gewone reactie op een ongewone situatie. Het verlies van een dierbare door overlijden is zo’n ongewone situatie. In een rouwgroep kun je hierover ervaringen uitwisselen met mensen die hetzelfde doormaken.

Wij bieden een open rouwgroep. Het is een groep waar ruimte is voor gesprek. Rouwende mensen kunnen veel steun hebben aan contact met lotgenoten. Mensen die zelf een groot verlies hebben meegemaakt, hebben vaak aan een half woord genoeg om iemand die rouwt te begrijpen. Nabestaanden kunnen er hoop uit putten wanneer ze bij lotgenoten zien dat het gevoel van uitzichtloosheid, de pijn en het verdriet langzaam afnemen.

De doelstelling van een Rafaelgroep: Mensen ondersteunen bij het verlies van een dierbare. De bijeenkomsten zijn wisselend van karakter en in inhoud.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij het secretariaat:
Hoofdstraat 188, 2171 BM Sassenheim
Telefoon: 0252-211568
E-mail:  SintPancratius@parochiesintmaarten.nl 
dinsdag t/m vrijdag van 9.00 uur  tot 12.00 uur

Voorhout

De Rafaëlgroep Voorhout richt haar aandacht op mensen uit Voorhout en omgeving, al of niet kerkelijk gebonden, die een naaste hebben verloren.
Wij willen proberen mensen na een ingrijpend verlies te steunen in een moeilijke periode. Wij organiseren bijeenkomsten met lotgenoten waarbij U, onder het genot van een kopje koffie of thee, ervaringen kunt delen.
Er zijn een aantal bijeenkomsten per jaar op woensdagmiddag in de Tuinzaal. Onze ervaringen bij ontmoetingen met rouwenden is dat herkenning, erkenning, respect en geduld vaak langer nodig zijn dan door veel mensen wordt gedacht.
Ieder die verlies geleden heeft (kort of lang geleden) en daarover graag eens wil praten met iemand buiten de familie- of vriendenkring is van harte welkom bij onze bijeenkomsten.

Warmond

Geen informatie

Back To Top