skip to Main Content

De Parochiële Caritasinstelling is een door de bisschop benoemde onafhankelijke groep die probeert mensen in nood te helpen.

Wist u dat ook in de Bollenstreek een aantal mensen in armoede leven? Meestal lopen ze er niet mee te koop. Gelukkig helpt de gemeente met uitkeringen en bijzondere bijstand. Bijvoorbeeld als de wasmachine het heeft begeven of er kosten voor medische hulp zijn gemaakt die niet worden vergoed. De landelijke overheid helpt met een bijdrage in de huur en de ziektekostenverzekering voor de laagste inkomens.

Het is niet makkelijk te zeggen hoeveel iemand moet ontvangen om boven de armoedegrens uit te komen. De situaties waarin de mensen verkeren zijn heel verschillend en alle mensen zijn anders. Waar de een aan een euro voldoende heeft, heeft de ander 2 euro nodig.

Veel mensen komen er ondanks de geboden hulp niet meer uit. Dan komt een deurwaarder die beslag wil leggen op je bezittingen, al stellen ze weinig meer voor. Of het waterleidingbedrijf dat je wil afsluiten, of het busgeld voor een kind dat naar een school in Leiden gaat wordt niet meer vergoed. Daarom is er de parochiële Caritasinstelling.

Parochiële Caritas Instelling PCI
Van Limburg Stirumstraat 24
2201 JP Noordwijk
071-3612590

PCI@parochiesintmaarten.nl

De kernen St. Victor en St. Jozef proberen samen met de Caritasinstelling van de Zilk en de Diaconie van de Witte Kerk mensen een steuntje te geven zodat ze weer verder kunnen. We werken samen in het Hulpfonds van de Samenwerkende Kerken in Noordwijkerhout (HSK) ).
U kunt een beroep op ons doen via PCI@parochiesintmaarten.nl

Voor meer informatie:

PCI@parochiesintmaarten.nl

De Parochiele Charitas Instelling heeft tot doel om financiële hulp te bieden aan de medemens in nood, vanouds een taak van de geloofsgemeenschap.

Voor meer informatie:

PCI@parochiesintmaarten.nl

PCI St. Matthias helpt daar waar sprake is van acute nood, maar de zorg gaat nu veel meer uit naar het leggen van verbindingen met instanties die er voor zijn om deze zorg te leveren. Daarnaast richt de PCI St. Matthias zich op het verbinden van mensen die wat meer zorg en naastenliefde nodig hebben met de gemeenschap waarin zij leven: de buren, de mensen in de wijk of in het dorp. Binnen die laatste doelstelling past heel goed het project Fietsmaatjes!
Voor meer informatie:

PCI@parochiesintmaarten.nl
Back To Top
X