skip to Main Content

De Parochiële Caritasinstelling is een door de bisschop benoemde onafhankelijke groep die probeert mensen in nood te helpen.

De Parochiële Caritasinstelling
Is een door de bisschop benoemde onafhankelijke groep die probeert mensen in nood te helpen.
Wist u dat ook in de Bollenstreek een aantal mensen in armoede leven? Meestal lopen ze er niet mee te koop. Gelukkig helpt de gemeente met uitkeringen en bijzondere bijstand. Bijvoorbeeld als de wasmachine het heeft begeven of er kosten voor medische hulp zijn gemaakt die niet worden vergoed. De landelijke overheid helpt met een bijdrage in de huur en de ziektekostenverzekering voor de laagste inkomens.

Veel mensen komen er ondanks de geboden hulp niet meer uit. Daarom is er de Parochiële Caritasinstelling.

U kunt een beroep op ons doen via PCI@parochiesintmaarten.nl

    Klik hier voor de hele folder 

 

Parochiële Caritas Instelling PCI
Van Limburg Stirumstraat 24
2201 JP Noordwijk
071-3612590

PCI@parochiesintmaarten.nl

U kunt een beroep op ons doen via PCI@parochiesintmaarten.nl

Voor meer informatie:

PCI@parochiesintmaarten.nl

De Parochiele Charitas Instelling heeft tot doel om financiële hulp te bieden aan de medemens in nood, vanouds een taak van de geloofsgemeenschap.

Voor meer informatie:

PCI@parochiesintmaarten.nl

PCI St. Matthias helpt daar waar sprake is van acute nood, maar de zorg gaat nu veel meer uit naar het leggen van verbindingen met instanties die er voor zijn om deze zorg te leveren. Daarnaast richt de PCI St. Matthias zich op het verbinden van mensen die wat meer zorg en naastenliefde nodig hebben met de gemeenschap waarin zij leven: de buren, de mensen in de wijk of in het dorp. Binnen die laatste doelstelling past heel goed het project Fietsmaatjes!
Voor meer informatie:

PCI@parochiesintmaarten.nl
Back To Top