skip to Main Content

Boete en Verzoening

De Biecht

Dit sacrament wordt traditioneel geassocieerd met de biechtstoel en vaak nog steeds ‘de biecht’ genoemd. Het sacrament vindt plaats na een gesprek met de priester (vroeger in de biechtstoel in de kerk, tegenwoordig meestal in een gesprekskamer). In dit sacrament ontmoet de gelovige Onze Lieve Heer die de berouwvolle steeds weer vergeeft. De priester hoort jouw verhaal namens Jezus. Het is een sacrament, omdat Christus zelf de zonden vergeeft.

Soms kun je in het leven van alle dag iets hebben gedaan waardoor je het gevoel hebt dat er een muur staat tussen jou en God. Als je die muur weer af wilt breken kun je je in dit sacrament opnieuw tot God keren (je bekeren) en vraag je God om vergeving om zo de relatie te herstellen.

Het sacrament is gericht op heelmaking: heelmaking van de relatie God-mens én heelmaking van de mens zelf die gebukt gaat onder schuldgevoel. Het sacrament wil een nieuwe start maken, vanuit hoop en vertrouwen dat mensen bij God terecht kunnen. De biecht is dan vooral ook een sacrament dat nieuwe kracht geeft. Het sacrament werkt genezend en helend. Het sacrament van boete en verzoening kan men zo vaak ontvangen als nodig is. De leer van de Katholieke Kerk vraagt mensen om minimaal eenmaal per jaar – liefst rond Pasen – je zonden te belijden. Dit kan in de vorm van een gesprek met een priester en eventueel het ontvangen van het sacrament.

Veel geloofsgemeenschappen kennen de vorm van een viering van barmhartigheid (boeteviering), meestal vóór Kerstmis en vóór Pasen. In een dergelijke viering richt de gehele geloofsgemeenschap zich op het besef dat we niet alles goed doen in ons leven. De gemeenschap vraagt in gebed God en elkaar om vergeving. Dit is natuurlijk niet het sacrament zelf.

Boete en verzoening: hoe gaat dat in onze parochie?
Wie het sacrament van boete en verzoening wil ontvangen, kan contact opnemen met het secretariaat – zie hieronder.

Zoek voor meer informatie contact met het secretariaat van de betreffende kern.

Back To Top