skip to Main Content

Boete en Verzoening

De Biecht

Dit sacrament wordt traditioneel geassocieerd met de biechtstoel en vaak nog steeds ‘de biecht’ genoemd. Het sacrament vindt plaats na een gesprek met de priester (vroeger in de biechtstoel in de kerk, tegenwoordig meestal in een gesprekskamer). In dit sacrament ontmoet de gelovige Onze Lieve Heer die de berouwvolle steeds weer vergeeft. De priester hoort jouw verhaal namens Jezus. Het is een sacrament, omdat Christus zelf de zonden vergeeft.

Soms kun je in het leven van alle dag iets hebben gedaan waardoor je het gevoel hebt dat er een muur staat tussen jou en God. Als je die muur weer af wilt breken kun je je in dit sacrament opnieuw tot God keren (je bekeren) en vraag je God om vergeving om zo de relatie te herstellen.

Het sacrament is gericht op heelmaking: heelmaking van de relatie God-mens én heelmaking van de mens zelf die gebukt gaat onder schuldgevoel. Het sacrament wil een nieuwe start maken, vanuit hoop en vertrouwen dat mensen bij God terecht kunnen. De biecht is dan vooral ook een sacrament dat nieuwe kracht geeft. Het sacrament werkt genezend en helend. Het sacrament van boete en verzoening kan men zo vaak ontvangen als nodig is. De leer van de Katholieke Kerk vraagt mensen om minimaal eenmaal per jaar – liefst rond Pasen – je zonden te belijden. Dit kan in de vorm van een gesprek met een priester en eventueel het ontvangen van het sacrament.

Veel geloofsgemeenschappen kennen de vorm van een viering van barmhartigheid (boeteviering), meestal vóór Kerstmis en vóór Pasen. In een dergelijke viering richt de gehele geloofsgemeenschap zich op het besef dat we niet alles goed doen in ons leven. De gemeenschap vraagt in gebed God en elkaar om vergeving. Dit is natuurlijk niet het sacrament zelf.

Boete en verzoening: hoe gaat dat in onze parochie?
Wie het sacrament van boete en verzoening wil ontvangen, kan contact opnemen met het secretariaat – zie hieronder.

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan het sacrament van boete en verzoening. Een vrijwillige bijdrage aan de parochie wordt natuurlijk zeer gewaardeerd.

Secretariaatgegevens

Maria ter Zeekerk

Nieuwe Zeeweg 75, 2202 HA Noordwijk
Telefoon: 0713612840
E-mail: sintjeroen@parochiesintmaarten.nl
Secretariaat: maandag t/m vrijdag 09.30-11.30 uur
Eerst aanspreekbare: Pastoor Straathof en Diaken Lamberts

Sint Jeroenskerk

Van Limburg Stirumstraat 24, 2201 JP Noordwijk
Telefoon: 0713612590
E-mail: SintJeroen@parochiesintmaarten.nl
Secretariaat: maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur
Eerst aanspreekbare: Pastoor Straathof en Diaken Lamberts

Sint Jozefkerk

Herenweg 13, 2211 CB Noordwijkerhout
Telefoon: 0252-340499 (noodnummer buiten openingstijd) 06-23878343
E-mail: SintJozef@parochiesintmaarten.nl
Secretariaat: ma t/m vrij 9.00-12.00 uur
Eerst aanspreekbare: Pastoor A. Goumans

Sint Victorkerk

Sint Victorlaan 11, 2211 RN Noordwijkerhout
Telefoon: 0252-372297
E-mail: SintVictor@parochiesintmaarten.nl
Secretariaat: ma. t/m vr. 10.00 tot 12.00 uur
buiten openingstijden voor dringende zaken: 06-23878343
Eerst aanspreekbare: Pastor P. Owel

Sint Pancratiuskerk

Hoofdstraat 188, 2171 BM Sassenheim
Telefoon: 0252-211568
E-mail:  SintPancratius@parochiesintmaarten.nl
Secretariaat: Marjo van der Zanden en Faja Jacobs
dinsdag t/m vrijdag van 9.00 uur  tot 12.00 uur
Eerst aanspreekbare: Pastor P. Owel

Sint Bartholomeuskerk

Herenstraat 47, 2215 KE Voorhout
Telefoon: 0252-211 372
E-mail:  SintBartholomeus@parochiesintmaarten.nl
Secretariaat: De Roef, Herenstraat 47, 2215 KE Voorhout
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur
Eerst aanspreekbare: Pastoor A. Goumans

Sint Matthiaskerk

Herenweg 78, 2361 ET  Warmond
Telefoon: 071-3010154
E-mail: SintMatthias@parochiesintmaarten.nl
Secretariaat: Marja van Steijn
Maandag, dinsdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.
Eerst aanspreekbare: Pastoor A. Goumans

inschrijfformulier

U kunt bij het secretariaat terecht voor informatie over tijden van vieringen en het opgeven van misintenties, huwelijken, doopvieringen, etc., alsmede met vragen over de commissies en werkgroepen en hun activiteiten.

Back To Top
X