skip to Main Content

Sint Jeroenkerk

Waterstaatskerk van 1834

Tijdens de Reformatie in de 16e eeuw is de Oude Jeroenskerk in protestantse handen overgegaan. De katholieke eredienst werd in de 17e en 18e eeuw gehouden in de afgelegen boerderijen, later in een schuur in de Kerkstraat.

De Waterstaatskerk uit 1834 met rechts de pastorie, gezien vanaf het Lindenplein. Het oude, houten Sint-Jeroensbeeld dat in de schuilkerk zou hebben gestaan, kreeg een plaats in het torentje dat later op de voorgevel van de kerk werd gebouwd. Na de Franse tijd (1795-1813) konden weer katholieke kerken worden gebouwd. Bouwplannen hiervoor stonden in de eerste helft van de 19e eeuw onder toezicht van ingenieurs van Waterstaat, die een voorkeur voor een neo-classicistische stijl hadden. In 1834 legde pastoor G. Strengers de eerste steen voor de z.g. Waterstaatskerk. Deze steen is bewaard gebleven en heeft een plaats in het middenportaal van het huidige kerkgebouw gekregen. Ruim dertig jaar later werd een torentje op de voorgevel van de kerk geplaatst.

De Waterstaatskerk uit 1834 met rechts de pastorie, gezien vanaf het Lindenplein. Het oude, houten Sint-Jeroensbeeld dat in de schuilkerk zou hebben gestaan, kreeg een plaats in het torentje dat later op de voorgevel van de kerk werd gebouwd.

Nog geen zestig jaar later bleek de Waterstaatskerk te klein te zijn geworden. Een van de oorzaken daarvoor was de toegenomen populariteit van Jeroen als patroonheilige. Paus Leo XIII gaf Noordwijk voor de tweede maal in zijn geschiedenis de status van bedevaartplaats (1892). Hieraan herinnert een aflaatsteen in het middenportaal van de bestaande kerk. Men stond voor de keuze of de bestaande kerk te vergroten of een geheel nieuwe kerk te bouwen. Uiteindelijk werd gekozen voor de laatste optie.

Zo zag de Sint-Jeroenskerk eruit in de periode 1894-1925. Het nieuwe koorgedeelte is aan de achterzijde van de Waterstaatskerk aangebouwd. Het kerkgebouw vormt in die jaren een mengsel van twee stijlen.

Meer over de kerkgebouwen en Sint Jeroen vind u op de speciale website:  Erfgoed Sint Jeroen en Maria ter Zee https://sites.google.com/site/erfgoedsintjeroenmariaterzee/home

Back To Top