skip to Main Content

Het Vormsel

In de vroege gebruiken van de katholieke kerk heeft men aan de handoplegging (bij de viering van het doopsel) een zalving met geurende olie (chrisma) toegevoegd. Dit deed men om beter de gaven van de heilige Geest aan te duiden. Deze zalving verduidelijkt ook de naam ‘christen’, wat ‘gezalfde’ betekent. De zalving bestaat nog steeds in het sacrament van het vormsel.
Iedere gedoopte die nog niet is gevormd, kan het sacrament van het vormsel ontvangen. Het vormsel wordt veelal toegediend aan jonge mensen die als kind zijn gedoopt. Ze kunnen nu zelf verantwoordelijkheid dragen en zelf ‘ja’ zeggen tegen het geloof waarvoor hun ouders bij de doop hebben gekozen. In het vormsel bevestigt de Heilige Geest het ‘ja-woord’ van de vormeling, Hij geeft hem/haar kracht om te blijven geloven in de liefdevolle boodschap van Jezus en om de Blijde Boodschap (Evangelie) door te geven.

Vormsel: hoe gaat dat in onze parochie?
Vanaf januari is er voor de jongeren een programma ter voorbereiding op het sacrament van het vormsel aan de hand van het project van het bisdom ‘In vuur en vlam’. Met behulp van aansprekende werkvormen zullen de jongeren ontdekken wat de betekenis van dit sacrament voor hen is. Pas aan het eind van het voorbereidingstraject gaan wij er vanuit dat zij zelf kunnen en willen beslissen of zij het sacrament op dit moment in hun leven willen ontvangen. Ook wie nu nog twijfelt, kan gewoon meedoen aan de voorbereiding. Wilt u meer horen hierover, kom dan in november met uw jongere naar een van de informatiebijeenkomsten (zie programma).

Vormselproject voor de jongeren die in schooljaar 2020-2021 in groep 8 zitten:
Dit project zal worden opgestart nadat de vormselviering van “2020” heeft plaatsgevonden. Dan zullen deze jongeren inmiddels in de brugklas zitten. Voor hen zal de vormselviering dus plaatsvinden in 2022.

Vormselproject voor de jongeren die in schooljaar 2021-2022 in groep 8 zitten.
Ook voor hen zal het project worden opgestart nadat de vormselviering van “2020” heeft plaatsgevonden en zal de vormselviering in 2022 zijn.
In Warmond kunnen de jongeren die in schooljaar 2021-2022 in groep 7 of 8 zitten meedoen met het vormselproject.

Vormselvieringen in 2022
Onder voorbehoud van beperkingen in verband met het Covid-19 virus is de vormselviering voor parochie Sint Maarten aangevraagd voor het weekend ná Pinksteren. In 2022 is dat op zondag 12 juni. Bisschop van den Hende zal de jongeren die mee hebben gedaan aan het voorbereidingstraject en daarvoor kiezen, het sacrament van het vormsel toedienen.

Als er veel vormelingen zijn, is er een extra viering. De jongeren worden dan ingedeeld bij een van beide vieringen. Indeling gebeurt op basis van de aantallen. We delen in principe alle kinderen uit dezelfde parochiekern bij dezelfde viering in.


Doopsel
Om het sacrament van het vormsel te kunnen ontvangen moet men gedoopt zijn. Is uw kind niet in een van de kerken van parochie Sint Maarten gedoopt, dan verzoeken wij u om een doopbewijs in te leveren bij een van de vormselwerkgroepen. Deze kunt u opvragen bij de doopkerk. Mocht uw kind nog niet gedoopt zijn, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met het secretariaat van uw parochiekern.

Aanmelden vormselproject 2022
Ouders kunnen hun kind aanmelden als hij/zij in groep 8 zit of gezeten heeft. Dit kan via het inschrijfformulier onderaan deze pagina of deze link: inschrijfformulier vormselproject. Aanmelden kan vanaf nu t/m 23 december 2021.
LET OP: in Warmond kunnen jongeren uit groep 7 en 8 aangemeld worden voor het vormselproject 2022!

Heeft u uw zoon/dochter al aangemeld dan hoeft u dat niet nogmaals te doen.

Kosten
Wij vragen van u een bijdrage in de kosten van €40,00. Hiervoor ontvangt u onder andere het werkboek, de bus en de toegang voor de Vuurdoop en een CD met foto’s van de vormselviering. Wij verzoeken u deze bijdrage binnen een week na invulling van het inschrijfformulier over te maken naar: NL89 RABO 0168 4458 40 t.n.v. parochie Sint Maarten, o.v.v. “Vormselbijdrage voor- en achternaam kind” en de woonplaats.

Hulp van ouders
De hulp van ouders is noodzakelijk. Tijdens de informatieavond kunt u uw voorkeur voor een hulptaak opgeven, dus neem uw agenda mee. Vele handen maken lichter werk!

Volwassenen en het vormsel
Als u als volwassene gevormd wilt worden (en misschien ook nog gedoopt en/of de eerste Communie wilt ontvangen), neemt u dan contact op met het secretariaat van de parochiekern van uw woonplaats voor een eigen traject.

Programma vormselproject 2021/2022:

 • een informatieavond voor ouders en jongeren. Deze zal op twee locaties gegeven worden
  * voor de parochiekernen Sint Matthias en Sint Pancratius is deze op 25 november 2021 en
  * voor de parochiekernen Sint Jeroen, Maria ter Zee, Sint Bartholomeus, Sint Victor en Sint Jozef op 30 november 2021
 • een presentatieviering in de eigen kern
 • twee bijeenkomsten voor de jongeren
 • een bijeenkomst voor de jongeren en de ouders
 • een bezoek aan de Vuurdoop op 4 juni 2022
 • een “generale repetitie” in de vormselkerk (nog nader te bepalen)
 • de vormselviering op 12 juni 2022
 • een terugkomviering in de eigen kern

Datums kunnen per kern verschillen en zijn onder voorbehoud. Meer informatie hierover ontvangt u op de informatieavonden en via de werkgroep van uw eigen kern.

Parochiesecretariaat tussen 9.00 uur en 12.00 uur.
Van Limburg Stirumstraat 24
2201 JP Noordwijk
Telefoon: 071-3612590
E-mail: SintJeroen@parochiesintmaarten.nl

Wilt u ook het aanmeldingsformulier invullen?

Herenweg 13, 2211 CB Noordwijkerhout
Telefoon: 0252-340499
E-mail: SintJozef@parochiesintmaarten.nl
Secretariaat: ma t/m vrij 9.00-12.00 uur

Wilt u ook het aanmeldingsformulier invullen?

Sint Victorlaan 11, 2211 RN Noordwijkerhout
Telefoon: 0252-372297
E-mail: SintVictor@parochiesintmaarten.nl
Secretariaat: ma. t/m vr. 10.00 tot 12.00 uur

Wilt u ook het aanmeldingsformulier invullen?

Hoofdstraat 188, 2171 BM Sassenheim
Telefoon: 0252-211568
E-mail:  SintPancratius@parochiesintmaarten.nl 
dinsdag t/m vrijdag van 9.00 uur  tot 12.00 uur

Wilt u ook het inschrijvingsformulier invullen?

Telefoon: 0252-211 372
E-mail:  SintBartholomeus@parochiesintmaarten.nl
Secretariaat: De Roef, Herenstraat 47, 2215 KE Voorhout
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur

Wilt u ook het aanmeldingsformulier invullen?

Herenweg 78, 2361 ET  Warmond
Telefoon: 071-3010154
E-mail: SintMatthias@parochiesintmaarten.nl
Maandag, dinsdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Wilt u ook het aanmeldingsformulier invullen?

Back To Top
X