skip to Main Content

Het Vormsel

In de vroege gebruiken van de katholieke kerk heeft men aan de handoplegging (bij de viering van het doopsel) een zalving met geurige olie (chrisma) toegevoegd. Zalving is een teken voor het meedelen van de Geest van God. Koningen, priesters en profeten werden gezalfd: Gods geest gaf hun de kracht het volk te leiden volgens de wil van God. Zo wordt ook Jezus in het Nieuwe Testament de ‘Christus’, de ‘Gezalfde’ genoemd. De zalving is derhalve een belangrijk gegeven in het sacrament van het vormsel.
Iedere gedoopte die nog niet is gevormd, kan het sacrament van het vormsel ontvangen. Het vormsel wordt veelal toegediend aan jonge mensen die als kind zijn gedoopt. Ze kunnen nu zelf ‘ja’ zeggen tegen het geloof waarvoor hun ouders bij de doop hebben gekozen. In het vormsel bevestigt de Heilige Geest het ‘ja-woord’ van de vormeling, Hij geeft hem/haar kracht om te blijven geloven in de liefdevolle boodschap van Jezus en om de Blijde Boodschap (Evangelie) door te geven.

Vormsel: hoe gaat dat in onze parochie?
Vanaf januari is er voor de jongeren die in groep 8 zitten (of zaten) een programma ter voorbereiding op het sacrament van het vormsel, aan de hand van het project ‘In vuur en vlam’. Met behulp van aansprekende werkvormen zullen de jongeren ontdekken wat de betekenis van dit sacrament voor hen is.
Aan het eind van het voorbereidingstraject kunnen de jongeren aangeven of zij het sacrament op dit moment in hun leven willen ontvangen.

Vormselviering in 2024
De vormselviering voor parochie Sint Maarten is op zaterdag 29 juni. Bisschop van den Hende zal de jongeren die mee hebben gedaan aan het voorbereidingstraject en daarvoor kiezen, het sacrament van het vormsel toedienen.


Doopsel
Om het sacrament van het vormsel te kunnen ontvangen moet men gedoopt zijn. Is uw kind niet in één van de kerken van parochie Sint Maarten gedoopt, dan verzoeken wij u om een doopbewijs in te leveren bij een van de vormselwerkgroepen. Deze kunt u opvragen bij de kerk waar uw kind gedoopt is. Mocht uw kind nog niet gedoopt zijn, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met het secretariaat van uw parochiekern.

Aanmelden vormselproject 2024
Ouders kunnen hun kind aanmelden als hij/zij in groep 8 zit of gezeten heeft. Dit kan via het inschrijfformulier onderaan deze pagina of deze link: inschrijfformulier vormselproject. Aanmelden kan vanaf nu t/m 23 december 2023.

Kosten
Wij vragen van u een bijdrage in de kosten van €40,00. Hiervoor ontvangt u onder andere het werkboek, de bus en de toegang voor de Vuurdoop en foto’s van de vormselviering. Wij verzoeken u deze bijdrage binnen een week na invulling van het inschrijfformulier over te maken naar: NL89 RABO 0168 4458 40 t.n.v. parochie Sint Maarten, o.v.v. “Vormselbijdrage voor- en achternaam kind” en de woonplaats.

Hulp van ouders
De hulp van ouders is belangrijk en soms noodzakelijk. Er kan dus om uw hulp gevraagd worden bij het project of een viering. Vele handen maken lichter werk!

Volwassenen en het vormsel
Als u als volwassene gevormd wilt worden (en misschien ook nog gedoopt en/of de eerste Communie wilt ontvangen), neemt u dan contact op met het secretariaat van de parochiekern van uw woonplaats voor een eigen traject.

Programma vormselproject 2024:

  • een informatieavond voor ouders en jongeren op 16 november 2023.
  • een presentatieviering in de Sint Jozefkerk te Noordwijkerhout.
  • een bezoek aan de kerktoren van de Sint Pancratiuskerk te Sassenheim
  • twee bijeenkomsten voor de jongeren
  • een bijeenkomst voor de jongeren en hun ouders
  • een bezoek aan de Vuurdoop in Rotterdam op 18 mei 2024
  • een “generale repetitie” in de Sint Josefkerk
  • de vormselviering in de Sint Jozefkerk op 29 juni 2024
  • een terugkomviering in de Sint Jozefkerk

De informatieavond en de voorbereidingsbijeenkomsten zijn in het Victorhuis, Sporkenhout 12 te Noordwijkerhout.

Parochiesecretariaat tussen 9.00 uur en 12.00 uur.
Van Limburg Stirumstraat 24
2201 JP Noordwijk
Telefoon: 071-3612590
E-mail: SintJeroen@parochiesintmaarten.nl

Wilt u ook het aanmeldingsformulier invullen?

Herenweg 13, 2211 CB Noordwijkerhout
Telefoon: 0252-340499
E-mail: SintJozef@parochiesintmaarten.nl
Secretariaat: ma t/m vrij 10.00-12.00 uur

Wilt u ook het aanmeldingsformulier invullen?

Sint Victorlaan 11, 2211 RN Noordwijkerhout
Telefoon: 0252-372297
E-mail: SintVictor@parochiesintmaarten.nl
Secretariaat: ma. t/m vr. 10.00 tot 12.00 uur

Wilt u ook het aanmeldingsformulier invullen?

Hoofdstraat 188, 2171 BM Sassenheim
Telefoon: 0252-211568
E-mail:  SintPancratius@parochiesintmaarten.nl 
dinsdag t/m vrijdag van 9.00 uur  tot 12.00 uur

Wilt u ook het inschrijvingsformulier invullen?

Telefoon: 0252-211 372
E-mail:  SintBartholomeus@parochiesintmaarten.nl
Secretariaat: De Roef, Herenstraat 47, 2215 KE Voorhout
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur

Wilt u ook het aanmeldingsformulier invullen?

Herenweg 78, 2361 ET  Warmond
Telefoon: 071-3010154
E-mail: SintMatthias@parochiesintmaarten.nl
Maandag, dinsdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Wilt u ook het aanmeldingsformulier invullen?

Back To Top