skip to Main Content

Het Vormsel

In de vroege gebruiken van de katholieke kerk heeft men aan de handoplegging (bij de viering van het doopsel) een zalving met geurende olie (chrisma) toegevoegd. Dit deed men om beter de gaven van de heilige Geest aan te duiden. Deze zalving verduidelijkt ook de naam ‘christen’, wat ‘gezalfde’ betekent. De zalving bestaat nog steeds in het sacrament van het vormsel.
Iedere gedoopte die nog niet is gevormd, kan het sacrament van het vormsel ontvangen. Het vormsel wordt veelal toegediend aan jonge mensen die als kind zijn gedoopt. Ze kunnen nu zelf verantwoordelijkheid dragen en zelf ‘ja’ zeggen tegen het geloof waarvoor hun ouders bij de doop hebben gekozen. In het vormsel bevestigt de Heilige Geest het ‘ja-woord’ van de vormeling, Hij geeft hem/haar kracht om te blijven geloven in de liefdevolle boodschap van Jezus en om de Blijde Boodschap (Evangelie) door te geven.
Vormsel: hoe gaat dat in onze parochie?

Ouders en jongeren kunnen zich ongeveer vanaf oktober van het schooljaar dat hun kind in groep 8 zit, aanmelden. Daarna volgt vanaf januari voor de jongeren een vormingsprogramma ter voorbereiding op het sacrament van het vormsel met behulp van het project van het bisdom ‘In vuur en vlam’. Met behulp van aansprekende werkvormen zullen de jongeren ontdekken wat de betekenis van dit sacrament voor hen is. Pas aan het eind van het voorbereidingstraject gaan wij er vanuit dat zij zelf kunnen en willen beslissen of zij het sacrament op dit moment in hun leven willen ontvangen. Ook wie nu nog twijfelt, kan dus gewoon meedoen aan de voorbereiding.

Om de jongeren goed te kunnen voorbereiden wordt van alle ouders verwacht dat zij taken op zich nemen. Er zijn ook bijeenkomsten voor jongeren en ouders samen.

Voor deelname aan het vormsel is het verplicht gedoopt te zijn. Mocht uw kind nog niet gedoopt zijn, neemt u dan uiterlijk een jaar voor het ontvangen van het sacrament van het vormsel contact op met het secretariaat van uw parochiekern.

De parochie-brede vormselviering(en) vind(en) plaats in het weekend ná Pinksteren.

Aanmelden
Voor de inschrijving en verdere informatie klikt u op Algemeen Aanmeldingsformulier.

Kosten
Wij vragen van u een bijdrage in de kosten van €40,-. Hiervoor ontvangt u onder anderen het werkboek, de bus en de toegang voor de Vuurdoop en een CD met foto’s van de vormselviering. U kunt deze bijdrage binnen een week na invulling van het aanmeldformulier overmaken naar:

NL89 RABO 0168 4458 40 t.n.v. parochie Sint Maarten, o.v.v. ‘vormselbijdrage voor voor- + achternaam kind’

Volwassenen en het vormsel
Als u als volwassene gevormd wilt worden (en misschien ook nog gedoopt en/of de eerste Communie wilt ontvangen), neemt u dan contact op met het secretariaat van de parochiekern van uw woonplaats voor een eigen traject.

Programma 2018/2019

woensdag 30 januari 20.00 uur Voorbereiden 1e bijeenkomst De Roef
donderdag 21 februari 19:00-20:30uur 1e bijeenkomst Victorhuis
woensdag 13 maart 20.00 uur Voorbereiden 2e bijeenkomst De Roef
zaterdag 16 maart 19.00uur Voorstelviering St. Victor
dinsdag 26 maart 19.00-20.30 uur 2e bijeenkomst Victorhuis
woensdag 22 mei 19.00 uur 3e bijeenkomst Maasgaarde
zaterdag 8 juni 07.00 – 14.30 uur Vuurdoop Rotterdam
dinsdag 11 juni 19.00-20.00 uur Generale repetitie St. Pancratius Sheim
zondag 16 juni 10.00 uur Vormselviering St. Pancratius

 

Ouderhulp

Wij verwachten hulp van alle ouders. Tijdens de informatieavond kunt u uw voorkeur voor een hulptaak opgeven, dus neem uw agenda mee…

Wie zich niet voor een taak opgeeft wordt later door de werkgroep ingedeeld bij een taak.

Parochiebrede vormselvieringen in 2019

Bisschop van den Hende zal de jongeren die mee hebben gedaan aan het voorbereidingstraject en daarvoor kiezen, het sacrament van het vormsel toedienen op:

zondag 16 juni 2019 om 10.00 uur in de St. Pancratiuskerk te Sassenheim.

De indeling bij een viering gebeurt op basis van de aantallen. We delen in principe alle kinderen uit dezelfde parochiekern bij dezelfde viering in.

Parochiesecretariaat tussen 9.00 uur en 12.00 uur.
Van Limburg Stirumstraat 24
2201 JP Noordwijk
Telefoon: 071-3612590
E-mail: SintJeroen@parochiesintmaarten.nl

Wilt u ook het aanmeldingsformulier invullen?

Herenweg 13, 2211 CB Noordwijkerhout
Telefoon: 0252-340499
E-mail: SintJozef@parochiesintmaarten.nl
Secretariaat: ma t/m vrij 9.00-12.00 uur

Wilt u ook het aanmeldingsformulier invullen?

Sint Victorlaan 11, 2211 RN Noordwijkerhout
Telefoon: 0252-372297
E-mail: SintVictor@parochiesintmaarten.nl
Secretariaat: ma. t/m vr. 10.00 tot 12.00 uur

Wilt u ook het aanmeldingsformulier invullen?

Hoofdstraat 188, 2171 BM Sassenheim
Telefoon: 0252-211568
E-mail:  SintPancratius@parochiesintmaarten.nl 
dinsdag t/m vrijdag van 9.00 uur  tot 12.00 uur

Wilt u ook het inschrijvingsformulier invullen?

Telefoon: 0252-211 372
E-mail:  SintBartholomeus@parochiesintmaarten.nl
Secretariaat: De Roef, Herenstraat 47, 2215 KE Voorhout
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur

Wilt u ook het aanmeldingsformulier invullen?

Herenweg 78, 2361 ET  Warmond
Telefoon: 071-3010154
E-mail: SintMatthias@parochiesintmaarten.nl
Maandag, dinsdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Wilt u ook het aanmeldingsformulier invullen?

Back To Top
X