skip to Main Content

De Ziekenzalving en ziekenzegen

De ziekenzalving is een “sacrament van bemoediging”, het wil een mens helpen, troosten en sterken in een periode dat je kwetsbaar bent door geestelijke of lichamelijke ziekte of als je voelt dat je het leven op aarde los moet gaan laten.
Iemand mag de ziekenzalving vaker ontvangen in zijn leven. Het is een teken van Gods nabijheid en een bede om sterkte, genezing of overgave. Je kunt erdoor ervaren dat Gods hand je niet los laat.
De meeste mensen die het sacrament hebben ontvangen, getuigen van de steun en de kracht die het hen geeft.
Schroom dus niet om Gods hulp in te roepen, hoe eerder hoe beter!

Ook de ziekenzegen, een ritueel van samen bidden, Bijbellezen en zegenen met wijwater, kan mensen op moeilijke momenten steeds opnieuw kracht geven, om beter te worden of om zich over te geven. Het sacrament van de ziekenzalving mogen alleen priesters toedienen. Alle pastores/diakens en sommige opgeleide vrijwilligers kunnen de ziekenzegen geven.

Ziekenzalving en ziekenzegen: hoe gaat dat in onze parochie?

Samen
In onze parochie bieden we het sacrament van de ziekenzalving in groepsverband aan tijdens de ziekendag in Noordwijk, een mooie dag om met anderen samen nieuwe kracht uit te putten!

Individueel
Als u op een ander moment de ziekenzalving of ziekenzegen wilt ontvangen kunt u contact met ons opnemen. Zie onder het kopje ‘aanmelden’ hieronder.

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan de ziekenzalving en de ziekenzegen. Een vrijwillige bijdrage aan de parochie wordt natuurlijk zeer gewaardeerd.

Meer informatie of aanmelden:

Meer informatie via het secretariaat van St. Jeroen en Maria ter Zee:
Van Limburg Stirumstraat 24, 2201 JP Noordwijk
Telefoon: 0713612590
E-mail: SintJeroen@parochiesintmaarten.nl
Secretariaat: maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur

U meldt zich aan bij het secretariaat;
Herenweg 13, 2211 CB Noordwijkerhout
Telefoon: 0252-340499 (noodnummer buiten openingstijd) 06-23878343
E-mail: SintJozef@parochiesintmaarten.nl
Secretariaat: ma t/m vrij 10.00-12.00 uur

 

U meldt zich aan bij het secretariaat van de Victorkerk.
Sint Victorlaan 11, 2211 RN Noordwijkerhout
Telefoon: 0252-372297
E-mail: SintVictor@parochiesintmaarten.nl
Secretariaat: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag 10.00 tot 12.00 uur

Hoofdstraat 188, 2171 BM Sassenheim
Telefoon: 0252-211568
E-mail: SintPancratius@parochiesintmaarten.nl
Secretariaat: Marjo van der Zanden en Faja Jacobs
dinsdag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur

Informatie over ziekenbezoek:
Herenstraat 47, 2215 KE Voorhout
Telefoon: 0252-211 372
E-mail: SintBartholomeus@parochiesintmaarten.nl
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur

Communie uitreiking thuis
Mocht u niet meer in de gelegenheid zijn een viering te bezoeken is het goed te weten dat de mogelijkheid bestaat de H. Communie thuis te ontvangen. Als u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit doorgeven aan Lia Spiegeler, telefoon: 071-3010609.

De ziekenzalving en ziekenzegen
Secretariaat – Herenweg 78, 2361 ET Warmond
Telefoon: 071-3010154
E-mail: SintMatthias@parochiesintmaarten.nl
Secretariaat: Marja van Steijn
Maandag, dinsdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Back To Top