skip to Main Content
kerk

Raad van Kerken Sassenheim en de Kerken van Warmond

kerk2

Goed om te weten …           

De Commissie Vorming en Toerusting van de Raad van Kerken van Sassenheim en de samenwerkende Matthias Parochie en de Protestantse Gemeente in Warmond brengt al een groot aantal jaren een gezamenlijk programma voor vorming en toerusting uit.

Ter overweging

Wie kent niet de uitdrukking ‘Verder kijken dan je neus lang is’? Het klinkt niet zo moeilijk, want de neus is niet zo erg lang, maar toch leert de ervaring dat we desondanks niet zo maar over de ons vertrouwde grenzen heen kijken. Dit seizoen staat ‘Verder kijken’ centraal, met name geïnspireerd door Maarten Luther, die vijf eeuwen geleden juist wel besloot om verder te kijken dan de toenmalige leer van de kerk hem voorschreef. Vanwege het Lutherjaar is er dit seizoen op vele manieren aandacht voor zijn doen en denken. Kerkmuziek, een film en een inleiding op de tentoonstelling in het Catharijneconvent die komend najaar van start gaat. Trekken we de cirkel wat groter, dan komen we dit seizoen ook bij islam, boeddhisme, jodendom, Benedictijnse spiritualiteit en christendom uit. Religies die allemaal iets in zich hebben van verder kijken dan wat we kennen en weten. Andere activiteiten staan ook in dit thema, zoals verslaving in zijn algemeenheid en alcoholisme in het bijzonder. Juist bij deze onderwerpen missen mensen op enig moment het perspectief om over de berg van het probleem, waarmee ze soms langdurig worstelen heen te kijken. Ten slotte gaan we ook fysiek verder kijken. Tijdens een wandeling door de Van Limburg Stirumduinen in de Amsterdamse Waterleidingduinen kunnen we op verschillende plaatsen verder kijken. We luisteren naar gedichten, liederen en naar de stilte.

Als Commissie Vorming & Toerusting wensen we u een inspirerend seizoen toe en hopen we u een of meermalen te ontmoeten tijdens onze activiteiten.

 

Klik hier voor het programma Vorming en Toerusting!

Back To Top
X