skip to Main Content

Raad van Kerken Sassenheim en de Kerken van Warmond

Verder kijken … 

Goed om te weten …

De Commissie Vorming en Toerusting van de Raad van Kerken van Sassenheim en de samenwerkende Matthiaskerk van de parochie Sint Maarten en de Protestantse Gemeente in Warmond brengt al een groot aantal jaren een gezamenlijk programma voor vorming en toerusting uit.

Ter overweging
Van vanzelfsprekendheid naar vraagteken. Zo valt de ontwikkeling van het geloof in de afgelopen decennia het beste samen te vatten. Hoewel die ontwikkeling soms verdriet doet, is het ook goed als er vragen worden gesteld. Ze scherpen de geest van degene die de vraag stelt en degene die de vraag krijgt. Komend seizoen komen er genoeg vragen langs. Over christen zijn en het milieu, over het proces van ouder worden en over de toekomst van de kerk. Onderwerpen die ons raken in ons geloof en ons leven. Door vragen te stellen, krijgen we antwoorden die ons helpen om verder te kijken. Om zo weer vooruit te kunnen.

Als commissie wensen wij u een leerzaam en inspirerend seizoen toe.

Programma Vorming en Toerusting 2019-2020

Back To Top
X