skip to Main Content

Begraafplaats

Einde grafrecht familiegraven 2019 en 2020 begraafplaats St. Pancratiuskerk
De lijst met gezochte nabestaanden hangt op het prikbord in de kerk en op de begraafplaats.

Voor 2019 zijn wij nog op zoek naar nabestaanden van de volgende graven:
10-6, Langeveld-Hoogervorst
20-8, Noordermeer-de Haas
22-11, Mager-Kraan
De graven zijn gemerkt met een bordje.
Ook voor 2020 zijn de graven al voorzien van een bordje.
Nabestaanden worden dringend verzocht zich te melden bij de beheerder Inge Langelaan 06-21478996.

Adres rechthebbenden
Gedurende de looptijd van het recht tot begraven in een graf op onze begraafplaats, (grafrechten genoemd) blijken de houders van de rechten (rechthebbenden genaamd) door verhuizing, overlijden of anderszins niet meer op het ons bekende adres bereikbaar te zijn. Het is voor ons belangrijk om bij gelegenheid van het verlopen van de rechten, achterstallig onderhoud of bij schade aan het monument over het juiste adres van de rechthebbende te beschikken, teneinde deze aan te kunnen schrijven. Indien dit niet mogelijk is, zal het bestuur overgaan tot ruimen van het betreffende graf. Voordat tot ruiming van een graf wordt besloten onderneemt onze administratie diverse acties om de betreffende rechthebbende alsnog op te sporen. Hierbij moet u denken aan:

-Navraag via de gemeente en parochieadministratie
-Mededelingen op het informatiebord op het kerkhof
-Plaatsing van een mededelingenbordje op het graf zelf
-Oproepen in het parochieblad
Zoals u zult begrijpen is dit heel bewerkelijk en tijdrovend, dit is te voorkomen als u bij een adreswijziging of bij het overdragen van de grafrechten, zo spoedig mogelijk de administratie daarvan in kennis stelt.
De kerkhofbeheerder van Sassenheim is mevr. Inge Langelaan tel. 06-21478996 – e-mailadres: rkbegraafplaatsstpancratius@gmail.com

Meer informatie via het secretariaat
Hoofdstraat 188, 2171 BM Sassenheim
Telefoon: 0252-211568
E-mail: SintPancratius@parochiesintmaarten.nl
dinsdag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur

 

Rouwkapel
In de St. Pancratius kerk te Sassenheim is een nieuwe rouwkapel gerealiseerd.

Het is een sfeervolle ruimte met gekleurde kerkramen aan de ene zijde en een doorkijk boven een ruim twee meter hoge afscheiding naar de kerkruimte aan de andere kant. Verder is het meubilair en de verlichting aangepast aan het gebruik der ruimte, zo staat er een wandkast met verlichting voor een foto en condoleance boek, een tafel met stoelen, bloementafeltjes en kaarsen standaards enz..

De kapel wordt via de begrafenis ondernemer gebruikt en is voorzien van een eigen toegang via een hoofddeur van buitenaf bij de parkeerplaats. Deze sluit aan op de onlangs aangelegde minder validen opgang, zodat ook mensen die minder goed ter been zijn er eenvoudig kunnen komen.

Naar het zich laat aanzien wordt er hiermede aan een al lang in Sassenheim levende wens voldaan en zal dit in een behoefte voorzien!

Back To Top