skip to Main Content

De pastoraatgroep is een orgaan, waarin parochianen deelnemen in de uitoefening van de pastorale zorg, samen met de beroepskrachten (priesters, diaken, pastorale werkers) van het pastorale team. Daarnaast bezit de pastoraatgroep een raadgevende stem aan het pastoraal team. Zij zijn actief in onze parochiekern St. Jeroen en Maria ter Zee, terwijl het pastoraal team zich richt op de gehele parochie St. Maarten. De pastoraatgroep heeft met name een kerkopbouwende taak, verbonden met de missionaire opdracht van de Kerk en dient de eigen taak van de christengelovigen, persoonlijk en gezamenlijk, in dezen te bevorderen (art 5 vd Kaderregeling Pastoraatgroepen). Benoeming van de leden van de pastoraatgroep geschiedt door de bisschop. Op basis van een vastgesteld pastoraal beleidsplan worden de volgende aandachtsvelden onderscheiden: pastoraat, liturgie, catechese en diaconie.

Noordwijk – Sint Jeroen en Maria ter Zee

Pastoraat.StJeroenenMariaterZee@parochiesintmaarten.nl

Pastoraat Anneke Schumacher-Broekhoff
Vieren Joke Steenvoorden
Leren Helma Zuidhoek
Dienen Piet Augustinus
Noordwijkerhout – Sint Jozef

Pastoraat.SintJozef@parochiesintmaarten.nl

Pastoraat Carla Rietvink
Vieren Angeline van der Lans
Joke van Nobelen
Leren Trees Hogervorst
Dienen Thecla Bader 
Communicatie Angeline van der Lans
Betty Heemskerk
  
  
Noordwijkerhout – Sint Victor

Pastoraat.SintVictor@parochiesintmaarten.nl

Pastoraat Tineke van Mullekom
Vieren Joke Hulsbosch
Leren Hannie Helsloot
Dienen Tineke van Mullekom
Communicatie Diana Duivenvoorden
     
     
Sassenheim – Sint Pancratius

SintPancratius@parochiesintmaarten.nl

Pastoraat Daniëlle Duivenvoorden
 
Vieren  Aat van Kapel/Dennis Horemann
  Bianca Jonkers
Leren Frans van der Meij, Faja Jacobs
  Aat van Kapel/Dennis Horeman
Dienen Frans van der Meij
  Daniëlle Duivenvoorden
Communicatie Faja Jacobs
  Bianca Jonkers
   Bernadette Janssen  
     

Van links naar rechts:
Dennis Horeman, Bianca Jonkers, pastor Owel, Faja Jacobs, Daniëlle Duivenvoorden, Frans van der Meij, Aat van Kapel

Voorhout – Sint Bartholomeus

Pastoraat.sintBartholomeus@parochiesintmaarten.nl

Pastoraat
Jacques Hoek
Tineke van Bakel
   
Vieren John van der Lans
Anneke van Dam
Leren Gerard van Dam
 
Dienen Jacques Hoek
Tineke van Bakel
 
Communicatie Jacqueline Hogewoning
Warmond – Sint Matthias

SintMatthias@parochiesintmaarten.nl

Pastoraat Annette ten Doeschate
Lia Spiegeler
Vieren Annette ten Doeschate
Lia Spiegeler
Leren Fifi Does
Wilma de Winter
Dienen Fifi Does
Communicatie Margo de Rooy
Wilma de Winter
     
     
Back To Top