skip to Main Content

De pastoraatgroep is een orgaan, waarin parochianen deelnemen in de uitoefening van de pastorale zorg, samen met de beroepskrachten (priesters, diaken, pastorale werkers) van het pastorale team. Daarnaast bezit de pastoraatgroep een raadgevende stem aan het pastoraal team. Zij zijn actief in onze parochiekern St. Jeroen en Maria ter Zee, terwijl het pastoraal team zich richt op de gehele parochie St. Maarten. De pastoraatgroep heeft met name een kerkopbouwende taak, verbonden met de missionaire opdracht van de Kerk en dient de eigen taak van de christengelovigen, persoonlijk en gezamenlijk, in dezen te bevorderen (art 5 vd Kaderregeling Pastoraatgroepen). Benoeming van de leden van de pastoraatgroep geschiedt door de bisschop. Op basis van een vastgesteld pastoraal beleidsplan worden de volgende aandachtsvelden onderscheiden: pastoraat, liturgie, catechese en diaconie.

Noordwijk – Sint Jeroen en Maria ter Zee
Pastoraat Anneke Schumacher-Broekhoff
Pastoraat.StJeroenenMariaterZee@parochiesintmaarten.nl
Vieren Joke Steenvoorden
pastoraat.stjeroenenmariaterzee@parochiesintmaarten.nl
Leren Helma Zuidhoek
pastoraat.stjeroenenmariaterzee@parochiesintmaarten.nl
Dienen Piet Augustinus
pastoraat.stjeroenenmariaterzee@parochiesintmaarten.nl
Noordwijkerhout – Sint Jozef
Pastoraat Carla Rietvink
 Pastoraat.SintJozef@parochiesintmaarten.nl
Vieren Joke van Nobelen en Angeline van der Lans
 pastoraat.SintJozef@parochiesintmaarten.nl
Leren Trees Hogervorst
 pastoraat.SintJozef@parochiesintmaarten.nl
Dienen Thecla Bader 
 pastoraat.SintJozef@parochiesintmaarten.nl
Communicatie Betty Heemskerk en Angeline van der Lans
pastoraat.SintJozef@parochiesintmaarten.nl
     
     
Noordwijkerhout – Sint Victor
Pastoraat Tineke van Mullekom
Pastoraat.SintVictor@parochiesintmaarten.nl
Vieren Joke Hulsbosch
Vieren.SintVictor@parochiesintmaarten.nl
Leren Hannie Helsloot
Leren.SintVictor@parochiesintmaarten.nl
Dienen Tineke van Mullekom
Dienen.SintVictor@parochiesintmaarten.nl
Communicatie Diana Duivenvoorden
Communicatie.SintVictor@parochiesintmaarten.nl
     
     
Sassenheim – Sint Pancratius
Pastoraat Daniëlle Duivenvoorden
  SintPancratius@parochiesintmaarten.nl
Vieren  Aat van Kapel/Dennis Horemann
  Bianca Jonkers
SintPancratius@parochiesintmaarten.nl
Leren Frans van der Meij, Faja Jacobs
  Aat van Kapel/Dennis Horeman
SintPancratius@parochiesintmaarten.nl
Dienen Frans van der Meij
  Daniëlle Duivenvoorden
SintPancratius@parochiesintmaarten.nl
Communicatie Faja Jacobs
  Bianca Jonkers
Sintpancratius@parochiesintmaarten.nl
     
     

Van links naar rechts:
Dennis Horeman, Bianca Jonkers, pastor Owel, Faja Jacobs, Daniëlle Duivenvoorden, Frans van der Meij, Aat van Kapel

Voorhout – Sint Bartholomeus
Pastoraat  Jacqueline Hogewoning
   Pastoraat.SintBartholomeus@parochiesintmaarten.nl
Vieren John van der Lans
  Emmy van Noort
SintBartholomeus@parochiesintmaarten.nl
Leren  Truus Warmerdam
   Leren.SintBartholomeus@parochiesintmaarten.nl
Dienen Jacqueline Hogewoning
   Dienen.SintBartholomeus@parochiesintmaarten.nl
Communicatie Jacqueline Hogewoning
   communicatie.sintbartholomeus@parochiesintmaarten.nl
     
     
Warmond – Sint Matthias
Pastoraat Annette ten Doeschate
  Lia Spiegeler
SintMatthias@parochiesintmaarten.nl
Vieren Lia Spiegeler
  Annette ten Doeschate
SintMatthias@parochiesintmaarten.nl
Leren Wilma de Winter
  Margo de Rooy
SintMatthias@parochiesintmaarten.nl
Dienen Margo de Rooy
   SintMatthias@parochiesintmaarten.nl
Communicatie Fifi does
  Wilma de Winter
SintMatthias@parochiesintmaarten.nl
     
     
Back To Top
X