skip to Main Content

De pastoraatgroep is een orgaan, waarin parochianen deelnemen in de uitoefening van de pastorale zorg, samen met de beroepskrachten (priesters, diaken, pastorale werkers) van het pastorale team. Daarnaast bezit de pastoraatgroep een raadgevende stem aan het pastoraal team. Zij zijn actief in onze parochiekern St. Jeroen en Maria ter Zee, terwijl het pastoraal team zich richt op de gehele parochie St. Maarten. De pastoraatgroep heeft met name een kerkopbouwende taak, verbonden met de missionaire opdracht van de Kerk en dient de eigen taak van de christengelovigen, persoonlijk en gezamenlijk, in dezen te bevorderen (art 5 vd Kaderregeling Pastoraatgroepen). Benoeming van de leden van de pastoraatgroep geschiedt door de bisschop. Op basis van een vastgesteld pastoraal beleidsplan worden de volgende aandachtsvelden onderscheiden: pastoraat, liturgie, catechese en diaconie.

Noordwijk – Sint Jeroen en Maria ter Zee
Pastoraat Anneke Schumacher-Broekhoff
Pastoraat.StJeroenenMariaterZee@parochiesintmaarten.nl
Vieren Helma Zuidhoek
pastoraat.stjeroenenmariaterzee@parochiesintmaarten.nl
Leren Jan Verkade
pastoraat.stjeroenenmariaterzee@parochiesintmaarten.nl
Dienen Piet Augustinus
pastoraat.stjeroenenmariaterzee@parochiesintmaarten.nl
Palliam
Pastoraatsgroep St. Jeroen (3)
Noordwijkerhout – Sint Jozef
Pastoraat Carla Rietvink
 Pastoraat.SintJozef@parochiesintmaarten.nl
Vieren Thecla Bader
 Vieren.SintJozef@parochiesintmaarten.nl
Leren Trees Hogervorst
 Leren.SintJozef@parochiesintmaarten.nl
Dienen Jeanette Waasdorp
 Dienen.SintJozef@parochiesintmaarten.nl
Communicatie Betty Heemskerk
Communicatie.SintJozef@parochiesintmaarten.nl
     
     
Jozef pastoraatsgroep
Noordwijkerhout – Sint Victor
Pastoraat Tineke van Mullekom
Pastoraat.SintVictor@parochiesintmaarten.nl
Vieren Joke Hulsbosch
Vieren.SintVictor@parochiesintmaarten.nl
Leren Hannie Helsloot
Leren.SintVictor@parochiesintmaarten.nl
Dienen Tineke van Mullekom
Dienen.SintVictor@parochiesintmaarten.nl
Communicatie Diana Duivenvoorden
Communicatie.SintVictor@parochiesintmaarten.nl
     
     
Pastoraatsgroep van de Victor (1)
Sassenheim – Sint Pancratius
Pastoraat Daniëlle Duivenvoorden
  SintPancratius@parochiesintmaarten.nl
Vieren Aat van Kapel
  Marjo van der Zanden/Bianca Jonkers
SintPancratius@parochiesintmaarten.nl
Leren Frans van der Meij, Faja Jacobs
   Aat van Kapel
SintPancratius@parochiesintmaarten.nl
Dienen Frans van der Meij
  Daniëlle Duivenvoorden
SintPancratius@parochiesintmaarten.nl
Communicatie Faja Jacobs
  Marjo van der Zanden/Bianca Jonkers
Sintpancratius@parochiesintmaarten.nl
     
     
Voorhout – Sint Bartholomeus
Pastoraat  Jacqueline Hogewoning
   Pastoraat.SintBartholomeus@parochiesintmaarten.nl
Vieren John van der Lans
  Emmy van Noort
Vieren.SintBartholomeus@parochiesintmaarten.nl
Leren  Truus Warmerdam
   Leren.SintBartholomeus@parochiesintmaarten.nl
Dienen Jacqueline Hogewoning
   Dienen.SintBartholomeus@parochiesintmaarten.nl
Communicatie Jacqueline Hogewoning
   communicatie.sintbartholomeus@parochiesintmaarten.nl
     
     
pastoraatgroep
Warmond – Sint Matthias
Pastoraat Annette ten Doeschate
  Lia Spiegeler
SintMatthias@parochiesintmaarten.nl
Vieren Lia Spiegeler
  Annette ten Doeschate
SintMatthias@parochiesintmaarten.nl
Leren Wilma de Winter
  Margo de Rooy
SintMatthias@parochiesintmaarten.nl
Dienen Margo de Rooy
   SintMatthias@parochiesintmaarten.nl
Communicatie Fifi does
  Wilma de Winter
SintMatthias@parochiesintmaarten.nl
     
     
SONY DSC
Back To Top
X