skip to Main Content

Van harte welkom op de pagina van Sint Victor

De St. Victorkerk is gevestigd aan de St. Victorlaan 11 te Noordwijkerhout.
De kerk is van maandag tot en met vrijdag toegankelijk van 9.00 uur tot 17.00 uur en in het weekend tijdens de vieringen. In de kerk is een ringleiding aanwezig.

 

 

 


IBAN: NL23 INGB 0000 6384 48

t.n.v. St. Maartenparochie

Kerkhof                          
Naast de kerk (aan de rechterkant vanaf de St. Victorlaan) ligt het kerkhof van de parochiekern. Het kerkhof is dagelijks vrij toegankelijk. Meer informatie vindt u op de pagina kerkhof van de St. Victor.

Secretariaat
Het secretariaat is geopend van maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur (gesloten op dinsdag)
Telefoon 0252-372297
E-mail: SintVictor@parochiesintmaarten.nl
Eerst aanspreekbare: pastoor Straathof

Wekelijkse viering (en)
Op zaterdag 19.00 uur: in de oneven weken Eucharistieviering of Woord- en Communieviering.
Op zondag 10.00 uur: in de even weken Eucharistieviering of Woord- en Communieviering.
Elke zondag na afloop van de viering wordt er koffie gedronken achter in de kerk.

Patroonsfeest
In de week van 10 oktober vieren we op zondag als geloofskern het jaarlijkse Victorfeest. De viering begint om 10.00 uur, na afloop van de viering is er gezamenlijk koffie/thee drinken in het naast de kerk gelegen Victorhuis.

Koren
In de Sint Victorkerk zingen afwisselend het herenkoor Sint Caecilia, het Dameskoor Sint Victor, Manna en Revoice. Meer informatie vindt u op de korenpagina.

In 2011-2012 is de Sint Victorkerk van binnen heringericht. Voordat dit gerealiseerd kon worden zijn er jaren aan voorbereiding geweest waarin veel overleg heeft plaats gevonden. Het resultaat is een mooie lichte kerk met een eigentijdse uitstraling.

Back To Top