skip to Main Content

Hoofdredacteur Zevenblad
Voor ons parochieblad ‘Zevenblad’ zijn we op zoek naar een nieuwe hoofdredacteur. 6 keer per jaar wordt Zevenblad uitgebracht, in een oplage van meer dan 11.000 exemplaren per editie. Als hoofdredacteur beheer je de portal, kun je deadlines aanpassen en redactie-leden rechten geven.

Je houdt contact met de eindredacteur en de lokale redactieleden via mail, app en 2 x per jaar tijdens een bijeenkomst.

Interesse in deze leuke vrijwilligersfunctie? Stuur bericht naar redactie@parochiesintmaarten.nl. We zoeken dan contact om verdere uitleg te geven.

Webmaster www.parochiesintmaarten.nl

De website is een dynamische website, die regelmatig aanpassingen behoeft. We zoeken iemand met affiniteit met IT, die het leuk vindt om op de achtergrond de basis van de website aan te passen indien nodig. Nieuws, activiteiten en het rooster worden door lokale infomasters en het centrale secretariaat aangepast.
De website is gebouwd via wordpress door Stichting Meo. Zij zijn altijd bereikbaar voor vragen of aanpassingen.

Als webmaster maak je nieuwe email-adressen aan en beheer je de bestaande emailadressen. Dit loopt allemaal via office-365.

Heb je interesse of nog vragen over de functie? stuur bericht naar website@parochiesintmaarten.nl en we zoeken contact.

Om een KINDERKOOR te kunnen oprichten zijn we dringend op zoek naar kinderen die willen zingen en een persoon die leiding kan geven!

De werkgroep VORMSEL heeft momenteel geen mensen meer, en is op zoek naar ondersteuning. In september gaat het vormselproject van start. U hoeft niet zelf het wiel uit te vinden, er is een begeleidersboek aanwezig en u wordt uiteraard ondersteund door iemand van het pastoraal team.

Het zou leuk en wenselijk zijn om er wat jongere ouders bij te krijgen; vooral als je kind de komende jaren de leeftijd van het Vormsel (12/13) zal gaan bereiken, is het de moeite waard om in de werkgroep te stappen!

De werkgroep GEZINSVIERING is druk op zoek naar uitbreiding van hun werkgroep. Ook dit project start in september maar u kunt altijd op een later tijdstip aanhaken.

De groep die het KERKINTERIEUR bijhoudt doet een beroep op u. U hebt vast een paar uurtjes in de maand over en u hebt het zich eigenlijk ook al voorgenomen….nu nog even doorzetten en gezellig de groep komen versterken. Koffie en koekje erbij?

COORDINATOR KINDERCATECHESE (vrijwilligersfunctie, ± 12 uur per jaar) Tussen de Eerste Communie en het Vormsel biedt de kerk drie jaar lang kindercatechese aan. Kindercatechese houdt in dat de kinderen per leeftijdgroep een paar keer per jaar bij elkaar komen en samen bezig zijn met het geloof aan de hand van een thema. De kindercatechese wordt aangeboden in projectvorm. In elke groep is er een project in het najaar en één in het voorjaar. In totaal zijn er dus 6 projecten. Elk project bestaat uit 3 bijeenkomsten van 1 uur voor de kinderen. De kindercatechese wordt begeleid door ouders van de kinderen die de kindercatechese volgen. Voor de begeleidende ouders is er een projectmap waar alles in uitgewerkt staat. Per project is er een vergadering vooraf met alle begeleiders van de kindercatechese van de verschillende groepen. Zo leren de begeleiders van elkaars ervaringen.

Taken coördinator:

 • nieuwe begeleiders werven; hiervoor onderhoud je contact met de werkgroep Eerste Communie. De kinderen die Eerste Communie hebben gedaan worden uitgenodigd voor de kindercatechese en uit deze groep zullen dus nieuwe begeleiders moeten komen. In overleg met de werkgroep is het vaak mogelijk om op de laatste bijeenkomst met de kinderen die hun Eerste Communie hebben gedaan en hun ouders een presentatie te houden over kindercatechese. Hierbij kunnen de kinderen enthousiast gemaakt worden en kunnen ouders een idee krijgen wat het inhoudt om begeleider te zijn. Indien er niet meteen begeleiders naar voren komen, kun je later nog mails sturen en/of telefoneren. (nb. Powerpoint presentatie en voorbeeldmail zijn aanwezig).
 • het bijhouden van de projectmappen; eventuele wijzigingen voer je door in Word en je zorgt dat de mappen de laatste informatie bevatten. Na elk project kijk je de mappen door en schoon je ze eventueel op.
 • het voorzitten van de vergadering met de begeleiders. Per groep zijn er meestal 2 begeleiders, in totaal zijn dat er dus 6. Voor elk project organiseer je een vergadering, in totaal dus 2 per jaar. Eén vergadering in september en één in januari. Hiervoor stuur je uitnodigingen rond en je reserveert een zaaltje. Tijdens de vergadering deelt iedereen zijn ervaringen uit het vorige project en worden de nieuwe projecten besproken.
 • je bent het aanspreekpunt voor de begeleiders indien zij vragen hebben of een probleem tegenkomen.

Wie ben jij:

 • Je hebt affiniteit met kinderen en voelt je verbonden met het overbrengen van het geloof aan kinderen.
 • Je kunt organiseren en besluiten nemen.
 • Je kunt mensen enthousiasmeren.
 • Je kunt een presentatie houden voor een groep mensen.
 • Je bent bekend met MS Word en mail.

Tijdsinvestering:

 • begin september 3 uur voor het organiseren van de 1e vergadering en het op orde maken van de mappen
 • begin januari 3 uur voor het organiseren van de 2e vergadering en het op orde maken van de mappen rond mei 4 tot 6 uur voor het zoeken naar nieuwe begeleiders
 • incidenteel kan er nog wat werk zijn omdat je een probleem moet oplossen of ergens moet bijspringen; dit gebeurt zelden omdat het materiaal in de mappen goed is uitgewerkt en er al een tijd met de projecten wordt gewerkt, dus alles is al eens voorbij gekomen … Informatie via de pastoraatgroep,de heer Jan Verkade, email: verkadej@xs4all.nl

De Parochiekern St. Bartholomeus is op zoek naar enthousiaste mensen, jong en oud, die hun muzikale talenten willen inzetten voor de begeleiding van onze koren. Wij komen graag in contact met dirigenten en pianisten/organisten die zin en tijd hebben om hun muzikale kwaliteiten te willen gaan inzetten.

Voor meer informatie kunt u telefonisch of via de mail reageren: 0252-211372, sintbartholomeus@parochiesintmaarten.nl

Wij zoeken helpende handen voor het BIT
(Breed Inzetbaar Team)

Wij kunnen veel maar soms hebben wij een paar extra handen nodig.
Bij een aantal vieringen waarbij veel mensen worden verwacht, worden
er extra stoelen neergezet. En soms is er behoefte aan andere hand- en spandiensten.
En juist bij dit werk missen wij een paar handen,
Kunt U af en toe een uurtje missen meldt U dan aan voor ons team.
Het is geen zwaar werk maar wel noodzakelijk.
Er hebben zich al een aantal mensen aangemeld maar wij kunnen
altijd een paar mensen extra gebruiken.

U kunt zich aanmelden bij Leo Kroon
Tel 06-17480780 of mail LTMkroon@live.nl

Er is altijd behoefte aan mensen die vrijwillig enige tijd aan de kerk willen besteden.
Indien u interesse heeft, geeft u dit a.u.b. aan bij het secretariaat. Het is verrassend leuk om in een groepje van gelijkgezinde mensen dit werk te doen. De kerkgemeenschap is u er dankbaar voor.

Om enkele mogelijkheden te benoemen, wij zoeken nog vrijwilligers voor:
– de tuingroep
– een coordinator (m/v) om de wijkcontactpersonen aan te sturen.
– uitvaartintermediairs
– werkgroep gezinsvieringen
– contactpersoon huwelijken
– PCI bestuur (Parochiele Charitatieve Instelling)
– M.O.V. groep (Werkgroep Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Vredesvraagstukken )
– leden voor het Iriskoor
– iemand die wil helpen met het machinaal dweilen van de kerk.

Mocht u beschikken over andere kwaliteiten, meldt u a.u.b. aan. Wij kunnen uw activiteiten waarschijnlijk wel gebruiken.

U kunt meer informatie ontvangen of u als vrijwilliger aanmelden bij:
Elly Gouverneur – ellygouverneur@ziggo.nl of
Leny van Schie –  lenyvschieheemskerk@gmail.com

Doet uw kind in 2017 of het jaar daarop zijn/haar EERSTE H. COMMUNIE en u wilt graag betrokken zijn bij deze bijzondere gelegenheid en ook uw steentje bijdragen, dat is mooi!
Wij zitten namelijk dringend verlegen om versterking van de werkgroep, omdat deze momenteel nog maar uit 4 personen bestaat. Even samen de schouders eronder zetten en met elkaar zullen we er een onvergetelijke viering van maken.
De diversiteit aan werkzaamheden maakt dat er zeker iets voor u bij zal zijn! Weet dat u van harte welkom bent en dat u op deze manier het mooie feest voor uw kind ook intenser zult beleven!

De werkgroep VORMSEL bestaat ook nog maar uit 3 personen en is al een tijdje op zoek naar ondersteuning. Het zou wenselijk zijn om er wat jongere ouders bij te krijgen; vooral als uw kind de komende jaren de leeftijd van het Vormsel (11/12 jaar) zal gaan bereiken, is het de moeite waard om in de werkgroep te stappen. Alles loopt wel op rolletjes maar nieuwe aanwas is voor de toekomst echt een ’must’! De werkgroep GEZINSVIERING is druk met de uitbreiding van hun werkgroep. Enkele enthousiastelingen hebben zich al gemeld maar er is zeker nog ruimte voor meer mensen!

Het koor VIVACE, onder leiding van de nieuwe dirigente Aukje van der Neut, is al een hele tijd op zoek naar een toetsenist. Wie komt het combo versterken? Ook zijn, voor versterking van het koor, nieuwe koorleden van harte welkom!

De Pastorietuin is het eerste visitekaartje van onze St. Pancratiuskerk. Daarom zoeken wij enthousiaste mensen met groene vingers om onze TUINGROEP te versterken.

De groep, die het KERKINTERIEUR bijhoudt, doet een beroep op u, omdat de groep erg klein is geworden. U hebt vast een paar uurtjes in de maand over en u hebt het zich eigenlijk ook al voorgenomen… nu nog even doorzetten en gezellig de groep komen versterken. Koffie en koekje erbij?

Wij zijn dringend op zoek naar een aantal parochianen, die af en toe iets willen doen binnen ons WIJKWERK. Het gaat om het bezorgen van de Kerst- en Paasgroet of een felicitatiekaart; het brengen van een bezoekje aan o.a. jarigen en zieken (als men dit op prijs stelt). Het is echt niet veel werk maar wel erg belangrijk voor de contacten tussen kerk en parochianen. Wij zoeken nog contactpersonen voor meerdere wijken. U kunt zich aanmelden bij de hoofdcontactpersoon: Marianne Reeuwijk email: m.reeuwijk@ziggo.nl

Info:
Erie Bakker-Willemse
Tel. 0252 232478
jwnbakker@gmail.com

Back To Top