skip to Main Content

De Pastorale School

Soms voel je als (aanstaande) vrijwilliger in de kerk de behoefte aan wat meer kennis/achtergrondinformatie. Precies daarvoor heeft ons bisdom ooit de pastorale school opgezet.

Voor wie is de Pastorale School?
De Pastorale School is voor iedereen die vrijwilligerswerk doet of wil gaan doen in de parochie.

Wat biedt de Pastorale School van het bisdom Rotterdam?
De Pastorale School biedt een bisdombreed, gevarieerd scholings- en toerustingsaanbod met leerroutes van één of meer modules. Alles kan centraal én op locatie georganiseerd worden. Individuele leerroutes zijn mogelijk, afhankelijk van de vraag die bij een parochie, samenwerkingsverband en/of de cursist leeft.
‘Bisdombreed’ wil zeggen dat je cursisten uit het hele bisdom Rotterdam kunt tegenkomen, hetgeen een meerwaarde van de cursus oplevert; de onderlinge uitwisseling van ervaringen, maakt een belangrijk onderdeel van de cursus uit.

Alle informatie is de vinden op de website van ons bisdom: https://www.bisdomrotterdam.nl/voor-parochies/pastorale-school/inleidende-leerroute

Informatie en aanmelden : pastoraleschool@parochiesintmaarten.nl, dan wordt u doorverwezen naar uw plaatselijke contactpersoon.
De contactpersonen werken nauw samen met de pastoraatgroepen en het pastorale team.

Wat kost het om een cursus van de Pastorale School te doen?
Parochie Sint Maarten vindt het zo belangrijk dat haar vrijwilligers goed zijn toegerust voor hun taken, dat zij de kosten van de cursus op zich neemt als u een positief intake gesprek hebt gehad met de contactpersoon pastorale school van uw parochiekern.

Alle informatie is de vinden op de website van ons Bisdom: Pastorale school

Meer informatie bij de Pastorale Dienstverlening.

Back To Top