skip to Main Content

In elke viering zijn naast de voorganger een of meerdere lectoren aanwezig. De lector is verantwoordelijk voor de lezingen,  met uitzondering van het evangelie.  Daarnaast verzorgen hij of zij de mededelingen bij aanvang van de vieringen en spreken zij de voorbeden uit voorafgaand aan de dienst van de tafel. Afhankelijk per kern spreken zij aansluitend op de voorbeden ook de misintenties uit. In enkele kernen wordt dit door de voorganger gedaan. Samen met de voorganger deelt de lector de communie uit aan de gelovigen.

Het lectorschap dateert al uit de 2e eeuw. Toen was het een prestigieuze functie, voornamelijk door het feit dat lectoren konden lezen en schrijven. Aan het begin van de 3de eeuw werd de functie opgenomen in de kerkelijke hiërarchie, die toen vorm begon te krijgen. De lector was toen secretaris van de priester of bisschop. Het lectorschap wordt zowel door leken als door seminaristen uitgeoefend.  Voor seminaristen is de functie van lector een tussenstap naar diaken of priester.


Secretariaat:
Van Limburg Stirumstraat 24
2201 JP Noordwijk
Telefoon: 071-3612590
Email: sintjeroen@parochiesintmaarten.nl


Herenweg 13, 2211 CB Noordwijkerhout
Telefoon: 0252-340499
Secretariaat: ma t/m vrij 9.00-12.00 uur
E-mail: SintJozef@parochiesintmaarten.nl


Sint Victorlaan 11, 2211 RN Noordwijkerhout
Telefoon: 0252-372297
Secretariaat: ma. t/m vr. 10.00 tot 12.00 uur
E-mail: SintVictor@parochiesintmaarten.nl


Hoofdstraat 188, 2171 BM Sassenheim
Telefoon: 0252-211568
dinsdag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur
E-mail: SintPancratius@parochiesintmaarten.nl

Secretariaat: De Roef, Herenstraat 47, 2215 KE Voorhout
Telefoon: 0252-211 372
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur
E-mail: SintBartholomeus@parochiesintmaarten.nl

Herenweg 78, 2361 ET Warmond
Telefoon: 071-3010154
Maandag, dinsdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.
E-mail: SintMatthias@parochiesintmaarten.nl

Back To Top