skip to Main Content

Voorzitter:

Pastoor André Goumans

Pastoraal team_Andre Goumans

Vicevoorzitter:

Jacques Aartman

Bestuur_vice voorzitter_Jacques Aartman

Penningmeester

Christianne den Houting

20180109 t.b.v. parochie Sint Maarten

Secretaris:

Mieke Oude Veldhuis

Bestuur_secretaris_Mieke Oudeveldhuis

Personeel:

Lia Spiegeler

Bestuur_personeel_Lia Spiegeler

Gebouwen:

Vacant

Diaconie:

Lia Ligthart

Bestuur_Diaconie_Lia ligthart

Juridische zaken:

Vacant

Communicatie:

Vacant

Back To Top
X