skip to Main Content

Programma Vorming en Toerusting 2023-2024

Goed om te weten …
De Commissie Vorming en Toerusting van de gezamenlijke kerken in Sassenheim en Warmond brengt al meer dan 25 jaar een gezamenlijk programma uit.

Blijven leren
Leren houdt niet op na de schooltijd. We zijn nooit te oud om te leren. Het icoon op het omslag van het programmaboekje is daar een mooi voorbeeld van. Jezus geeft in de synagoge uitleg aan volwassenen. Met het programma voor het nieuwe seizoen van Vorming & Toerusting valt er ook weer veel te leren. Niet alleen over het maken van iconen, maar ook over het maken van liturgisch bloemwerk in het najaar en in de Veertigdagentijd.
Of het maken van uw eigen levensverhaal in welke vorm dan ook. Kennis is ook op te doen over de vele Bijbelverhalen, zoals dat van de zondvloed. En Bas Ragas heeft samen met de landelijke kerk een theatershow gemaakt over een aantal Bijbelverhalen. We wensen u een leerzaam seizoen toe en hopen dat u zich voor een of meer activiteiten vooraf aanmeldt.

De Commissie Vorming & Toerusting

Aanmelden
We stellen het zeer op prijs wanneer u zich vooraf aanmeldt via het aanmeldingsformulier of via de mail. De kosten van de avonden zijn € 3,00 per activiteit, tenzij anders vermeld. De adressen van de locaties vindt u op de achterpagina. Mocht u verhinderd zijn een activiteit bij te wonen, terwijl u zich wel hebt opgegeven, dan is het vriendelijke verzoek u af te melden bij de coördinator van die avond. Indien u in bezit bent van e-mail, dan bij voorkeur per e-mail. De geplande activiteiten gaan in principe altijd door. U ontvangt dus geen bevestiging. Mocht echter door omstandigheden een datum worden gewijzigd of een activiteit niet doorgaan, dan ontvangt iedereen die zich heeft aangemeld hiervan bericht.

Programmaboekje Vorming en Toerusting 2023-2024

Back To Top