skip to Main Content

Raad van Kerken Sassenheim en de Kerken van Warmond

Commissie Vorming en Toerusting:

 Voorzitter
Naam: prof. dr. Arie van der Kooij
Adres: Oranje Nassaulaan 21a
Plaats: Warmond
Telefoon: 071 3012536
E-mail: a.vdkooij@planet.nl
 Secretaris
Naam: Tineke Braam
Adres: Kleiburg 15
Plaats: Sassenheim
Telefoon: 0252 215847
E-mail: tineke.braam@hetnet.nl
Naam: Arie Dwarswaard
Adres: Klaprooshof 8
Plaats: Voorhout
Telefoon: 0252 233466
E-mail: a.dwarswaard2@kpnplanet.nl
Naam: Jan Koeleman
Adres: Sassemerhof 17
Plaats: Sassenheim
Telefoon: 0252 860371
E-mail: j.koeleman@casema.nl
Naam: ds. Tim Moll
Adres: Mecklenburg 25
Plaats: Sassenheim
Telefoon: 0252 232223
E-mail: t.moll@ziggo.nl

Goed om te weten …
De Commissie Vorming en Toerusting van de Raad van Kerken van Sassenheim en de samenwerkende Matthias Parochie en de Protestantse Gemeente in Warmond brengt al een groot aantal jaren een gezamenlijk programma voor vorming en toerusting uit. Het programma is inhoudelijk wat u in de laatste jaren van ons gewend bent geweest.

Aanmelden:
We stellen het zeer op prijs wanneer u zich vooraf aanmeldt voor de diverse activiteiten via het aanmeldingsformulier. Wij kunnen dan op de avond zelf rekening houden met het aantal zitplaatsen, de koffie en de thee.
Om de kosten van de avonden te dekken wordt van de deelnemers een bijdrage gevraagd van € 3,00 per activiteit.

Mocht u verhinderd zijn een activiteit bij te wonen, terwijl u zich wel hebt opgegeven, dan is het vriendelijke verzoek u af te melden bij de coördinator van die avond. Indien u in bezit bent van e-mail, dan bij voorkeur per e-mail.

De geplande activiteiten gaan in principe altijd door. U ontvangt dus geen nadere bevestiging. Mocht echter door omstandigheden een datum worden gewijzigd of een activiteit niet doorgaan dan ontvangt een ieder die zich heeft aangemeld hiervan bericht.

Programma Vorming en Toerusting 2019-2020

Back To Top
X