skip to Main Content

Raad van Kerken Sassenheim en de Kerken van Warmond

Commissie Vorming en Toerusting:

 Voorzitter
Naam: prof. dr. Arie van der Kooij
Adres: Oranje Nassaulaan 21a
Plaats: Warmond
Telefoon: 071 3012536
E-mail: a.vdkooij@planet.nl
 Secretaris
Naam: Tineke Braam
Adres: Kleiburg 15
Plaats: Sassenheim
Telefoon: 0252 215847
E-mail: tineke.braam@hetnet.nl
Naam: Arie Dwarswaard
Adres: Klaprooshof 8
Plaats: Voorhout
Telefoon: 0252 233466
E-mail: a.dwarswaard2@kpnplanet.nl
Naam: Jan Koeleman
Adres: Sassemerhof 17
Plaats: Sassenheim
Telefoon: 0252 860371
E-mail: j.koeleman@casema.nl
Naam: ds. Annette Bosma
Adres: Teylingerlaan 25
Plaats: Sassenheim
Telefoon:
E-mail: a.a.bosma@casema.nl
Naam: Koos Burggraaf
Adres: Baarslaan 61
Plaats: Voorhout
Telefoon:
E-mail: kgmjj_burggraaf@yahoo.com

Goed om te weten …
De Commissie Vorming en Toerusting van de Raad van Kerken van Sassenheim en de samenwerkende Matthias Parochie en de Protestantse Gemeente in Warmond brengt al een groot aantal jaren een gezamenlijk programma voor vorming en toerusting uit.

Aanmelden:
Aanmelden is verplicht. De kosten van de avonden zijn € 3,00 per activiteit. Mocht u verhinderd zijn een activiteit bij te wonen, terwijl u zich wel heeft opgegeven, dan is het vriendelijke verzoek u af te melden bij de coördinator van die avond. Indien u in het bezit bent van e-mail, dan bij voorkeur per e-mail. De geplande activiteiten gaan in principe altijd door. U ontvang dus geen bevestiging. Mocht echter door omstandigheden een datum worden gewijzigd of een activiteit niet doorgaan, dan ontvangt iedereen die zich heeft aangemeld hiervan bericht. De avonden zijn gepland onder voorbehoud van de situatie rond het coronavirus en met inachtneming van de maatregelen die door de overheid zijn ingesteld.

Enkele activiteiten zijn ook via de livestream van de Protestantse Gemeente Sassenheim en de Protestantse Gemeente Warmond te volgen.

De in het boekje vermelde locaties zijn nog onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen. Indien nodig worden activiteiten verplaatst naar een grotere locatie; u krijgt daarvan bericht, als u zich heeft aangemeld.

Programma-Vorming-en-Toerusting-2021-2022

Back To Top
X