skip to Main Content

GETUIGEN VAN GOED NIEUWS

Dit is de kern van ons kerk zijn.
Goed nieuws, dat staat voor de blijde boodschap van Jezus Christus,
van Gods liefde die in Hem en in alle mensen van goede wil
stem en gezicht krijgt in de wereld van alledag.
De God van Abraham en Sara, Isaac en Jacob,
de God van Maria en Jezus, die – naar wij geloven –
met mensen meetrekt doorheen de geschiedenis
en die ons nabij is in verborgen aanwezigheid,
raakt ons bestaan, draagt het en stuurt ons op pad,
om zelf mensen nabij te zijn
en Zijn Woord van bevrijding te laten klinken.


 De God, die Jezus Onze Vader noemt,
doet een appèl op ons om in geloof, hoop en liefde
een kerkgemeenschap op te bouwen
die mensen en groepen verbindt.
In die gemeenschap wordt omgezien naar elkaar,
met name naar de kwetsbaren:
zoals St. Maarten de mantel der liefde deelde!

Een geloofsgemeenschap waarin Gods Woord,
door de bijbel aangereikt,
de ontwikkelingen van ons samenleven draagt en kritisch begeleidt.
Vertrouwen en nabijheid, kwetsbaarheid en barmhartigheid,
hoop en zingeving zijn sleutelbegrippen
om dat Goede Nieuws van Gods liefde voor mensen
en ons omgaan met elkaar mee richting te geven.
Goed Nieuws brengt God dichterbij mensen
en mensen dichterbij God.
Die ontmoeting  beïnvloedt ons leven op alle terreinen,
die ertoe doen, vooral onze onderlinge verhoudingen
en onze kijk op de wereld.
Wij willen nieuwe wegen ontdekken
om die ontmoeting vorm te geven,
in het bijzonder voor hen, die zoekende zijn.
Dat goede nieuws willen we als kerk laten horen en ernaar leven!

Back To Top