skip to Main Content

Terwijl het parochiebestuur zich richt op alle zaken die het belang en welzijn van de gehele parochie aangaan, is er ter plekke in de parochiekernen een commissie beheer. Deze groep parochianen draagt zorg voor een goed en verantwoord beheer van alle gebouwen en de financiën, gericht op de eigen kern. In samenspraak met en eindverantwoordelijkheid van het parochiebestuur, stellen ze alle daden, die nodig zijn het beheer uit te voeren.

Beheercommissie Noordwijk
Maria ter Zee & Sint Jeroen
Voorzitter a.i.: Rob van de Velde
Penningmeester a.i.: Rob van de Velde
Secretaris: Marga Oostveen – Overdijk
   lid
   lid
 

 

  Beheer gebouwen Ruud van der Meer
E-mail:  sintjeroen@parochiesintmaarten.nl
Beheercommissie Noordwijkerhout
Sint Jozef
Voorzitter: Jaap Halfschepel
Penningmeester: Ria van Meijl-Gerlings
Secretaris: Godewine Spigt
Gebouwen en Grondzaken Vacant
E-mail:  sintjozef@parochiesintmaarten.nl
Beheercommissie Noordwijkerhout
Sint Victor
Voorzitter: Johan Oostdam
Penningmeester: Hans van Mullekom
Secretaris: Ger op den Kelder
Onderhoud:
Automatisering:
Ted Jansen
Peter Warmerdam 
E-mail: beheercommissie.sintvictor@parochiesintmaarten.nl
Beheercommissie Sassenheim
Sint Pancratius
Voorzitter: Jan Willem Hesselink
Penningmeester: Peter Smit
Secretaris: Rina van der Nouland
Inge Langelaan

Jörgen van der Vlugt

E-mail:  sintpancratius@parochiesintmaarten.nl
Beheercommissie Voorhout
Sint Bartholomeus
Voorzitter:  Theo van Werkhoven
Penningmeester: Ellen van Schooten
Secretaris: Caroline Dangerman – Bel
Onderhoud: Ben Zwetsloot
E-mail:  beheercommissie.sintbartholomeus@parochiesintmaarten.nl
Beheercommissie Warmond
Sint Matthias
Voorzitter: Hans Does
Penningmeester: Ad van Winsen
Secretaris: Marion Sprünken
Beheer Gebouwen: Jurriën Duijnhoven
Beheer Terrein: Rob van Noord
E-mail: beheercommissie.sintmatthias@parochiesintmaarten.nl 
Back To Top