skip to Main Content

Terwijl het parochiebestuur zich richt op alle zaken die het belang en welzijn van de gehele parochie aangaan, is er ter plekke in de parochiekernen een commissie beheer. Deze groep parochianen draagt zorg voor een goed en verantwoord beheer van alle gebouwen en de financiën, gericht op de eigen kern. In samenspraak met en eindverantwoordelijkheid van het parochiebestuur, stellen ze alle daden, die nodig zijn het beheer uit te voeren.

Beheercommissie Noordwijk
Maria ter Zee
en Sint Jeroen
Vice-voorzitter: Jacques Aartman a.i.
Penningmeester: vacant
Secretaris: vacant
   lid
   lid
Cees Spruijt
Jan de Ridder
  Beheer gebouwen Nico Schulte
E-mail:  sintjeroen@parochiesintmaarten.nl
Beheercommissie Noordwijkerhout
Sint Jozef
Voorzitter: Jaap Halfschepel
Penningmeester: Ria van Meijl-Gerlings
Secretaris: Godewine Spigt
 Leden Theo Bader
Frits Schrijver
E-mail:  sintjozef
@parochiesintmaarten.nl
Beheercommissie Noordwijkerhout
Sint Victor
Voorzitter: Johan Oostdam
Penningmeester: Hans van Mullekom
Secretaris: Ger op de Kelder
Onderhoud:
Automatisering:
Ted Jansen en Paul de Klerk
Peter Warmerdam 
E-mail: beheercommissie.sintvictor
@parochiesintmaarten.nl
Beheercommissie Sassenheim
Sint Pancratius
Voorzitter: Jan Willem Hesselink
Penningmeester: Mike Duivenvoorden
Secretaris: Rina van der Nouland
  Kees van der Vlugt
Marjo van der Zanden
E-mail:  sintpancratius
@parochiesintmaarten.nl
Beheercommissie Voorhout
Sint Bartholomeus
  Voorzitter:      Theo van Werkhoven
Penningmeester: Ellen van Schooten
Secretaris: Rob van de Velde
Onderhoud: Ben Zwetsloot
E-mail:  beheercommissie.sintbartholomeus
@parochiesintmaarten.nl
Beheercommissie Warmond
Sint Matthias
Voorzitter: Hans Does
Penningmeester: Ad van Winsen
Secretaris: Greet van der Hulst
  John Hoogenboom, Ron de Winter
  Peter van Dam, Gerard Kipping
E-mail: sintmatthias@
parochiesintmaarten.nl
Back To Top
X