skip to Main Content

Begraafplaats

Adres rechthebbenden
Gedurende de looptijd van het recht tot begraven in een graf op onze begraafplaats, (grafrechten genoemd) blijken de houders van de rechten (rechthebbenden genaamd) door verhuizing, overlijden of anderszins niet meer op het ons bekende adres bereikbaar te zijn. Het is voor ons belangrijk om bij gelegenheid van het verlopen van de rechten, achterstallig onderhoud of bij schade aan het monument over het juiste adres van de rechthebbende te beschikken, teneinde deze aan te kunnen schrijven. Indien dit niet mogelijk is, zal het bestuur overgaan tot ruimen van het betreffende graf. Voordat tot ruiming van een graf wordt besloten onderneemt onze administratie diverse acties om de betreffende rechthebbende alsnog op te sporen. Hierbij moet u denken aan:

-Navraag via de gemeente en parochieadministratie
-Mededelingen op het informatiebord op het kerkhof
-Plaatsing van een mededelingenbordje op het graf zelf
-Oproepen in het parochieblad
Zoals u zult begrijpen is dit heel bewerkelijk en tijdrovend, dit is te voorkomen als u bij een adreswijziging of bij het overdragen van de grafrechten, zo spoedig mogelijk de administratie daarvan in kennis stelt.

 

Sint Jozef begraafplaats

www.sintjozefbegraafplaats.nl

Er ook een website voor en over het kerkhof van de St. Jozef.
Op deze site vindt u informatie over de begraafplaats, zoals o.a. de mogelijkheden van begraven, de tarieven en contactadressen voor eventuele vragen.
Voor degene die een dierbare op het kerkhof hebben begraven of het graf zoeken van een overledene is er de functie grafzoeken. Door middel van het invoeren van de naam, krijgt u de gegevens van het graf te zien, bijv. wie er in het graf begraven zijn, wanneer de grafrechten verlopen en via de plattegrond is te zien waar het graf ligt op het kerkhof. Dit alles gaat vergezeld van een foto van het graf.
Nieuwsgierig geworden? Bezoek dan digitaal ons kerkhof via www.sintjozefbegraafplaats.nl.

Back To Top