skip to Main Content

Ionagroep Noordwijk zoekt verbinding

In april en mei 2010 maakte een groep parochianen van parochiekern St. Jeroen en Maria ter Zee een reis naar het eiland Iona voor de westkust van Schotland. Geïnspireerd door de reis naar deze oecumenische leefgemeenschap ontstond de Ionagroep Noordwijk, die daarmee zo’n 15 jaar actief is in de toenmalige Parochie en de huidige parochiekern St. Jeroen en Maria ter Zee.

Deze actieve gebeds- en zanggroep is voortdurend op zoek naar vernieuwende muziek. Elke 1e zondag van de maand verzorgen deze groep een korte gebedsviering, gevolgd door een Sing In. Jaarlijks houdt de Ionagroep op zaterdagavond een 4 of 5-tal gebedsvieringen of ondersteunt zij bij een eucharistieviering.

De Ionagroep wil een nieuwe stap zetten en de verbinding gaan zoeken met de andere parochiekernen van de Parochie Sint Maarten, met de Protestantse Gemeente Noordwijk en met alle andere geïnteresseerden. Daarom willen we een kennismakingsdag organiseren op Pinksterzaterdag 18 mei in de Maria ter Zeekerk, Nieuwe Zeeweg 75 in Noordwijk.

Deze dag start om 10.00 uur met een welkom met koffie en thee. Gedurende de dag zullen we veel met elkaar zingen onder leiding van dirigent Mart Binnendijk. En we zullen een minipelgrimage naar het Noordwijkse strand doen. Daar gaan we een labyrint lopen onder leiding van Nel Hogervorst-van Kampen. We sluiten de dag af om 19.00 uur met een gebedsviering in de Maria ter Zeekerk.

Ter dekking van de kosten voor het gebruik van de kerk en voor de avondmaaltijd vragen we iedere deelnemer om een bijdrage van € 10,-.
Wie wil meedoen, kan zich vóór 12 mei opgeven bij één van onderstaande mailadressen: Leo Salman (lsalman@kpnplanet.nl) of Martine Caspers-Salman (ms.caspers@ziggo.nl).

Back To Top