skip to Main Content

Adventsactie 2023 – Jonge mijnwerkers naar school in Democratisch Republiek Congo

Het thema van de Adventsactie is dit jaar “Jonge mijnwerkers naar school in DR Congo”.
DR Congo is rijk aan kostbare grondstoffen. Het land is bijvoorbeeld de grootse leverancier ter wereld van kobalt, een essentieel onderdeel van oplaadbare batterijen.
Tienduizenden kinderen worden ingezet bij de winning. Ze worden uitgebuit en doen bovendien ongezond en gevaarlijk werk.
Met een opleiding kunnen ze een betere toekomst opbouwen.

Wat is er aan de hand?
Zuid-Kivu is een mijnbouwprovincie in de DR Congo. In het gebied woeden al twintig jaar gewapende conflicten, waardoor de bevolking in grote armoede leeft en ondervoed is.
Om het gezinsinkomen aan te vullen gaan de meeste kinderen niet naar school, maar werken in de mijnen. Ze worden uitgebuit en blootgesteld aan gevaarlijke en ongezonde
omstandigheden. Zo werken ze met kwik en staan meisjes vaak tot hun middel in zuur water. De kinderen krijgen luchtweginfecties en lijden aan chronische huidziekten.
Meisjes zijn bovendien slachtoffer van seksueel misbruik, geweld en mishandeling.

Wat willen wij bereiken?
Adventsactie steunt het project van onze partner Olame in de regio’s Kabare en Walungu, in de provincie Zuid-Kivu. Dit project is opgezet om kinderen en jonge meisjes te
beschermen tegen uitbuiting, kinderarbeid en misbruik. We willen ervoor zorgen dat de kinderen weer naar school gaan en dat gezinnen op een gezonde manier in hun
levensonderhoud kunnen voorzien. Het is belangrijk dat organisaties in de lokale gemeenschap zich beter bewust worden van de situatie, zodat zij zich krachtiger inzetten
voor het afschaffen van kinderarbeid. Zij moeten bij de overheid opkomen voor de belangen van de kinderen.

Hoe doen we dat?
Ouders krijgen hulp bij het vinden van alternatieve inkomstenbronnen, in de landbouw of door het opzetten van kleine bedrijfjes. Kinderen in de basisschoolleeftijd gaan
terug naar school en 300 jongeren (14-22 jaar) die in de mijnen werkten krijgen trainingen in sociale vaardigheden en leren een vak, zoals kleermaken, timmeren, bakken,
zeep maken of werken met computers. Lokale gemeenschapsorganisaties krijgen trainingen over belangenbehartiging en het signaleren en rapporteren van kindermisbuik.
Olame helpt hen bij het ontwikkelen van netwerken om kinder- en mensenrechten te beschermen. Brochures, radioprogramma’s en bijeenkomsten dragen bij aan
bewustwording over kindermisbruik en de gevaren van het werken in de mijnen.

Donatie
Gedurende de Adventsperiode van 3 tot en met 24 december staan achter in de kerk bussen klaar waarin u uw gift kunt deponeren.
Deze actie wordt u van harte aanbevolen. Alvast hartelijk dank voor uw gift.
Meer informatie vindt u in de folder achter in de kerk.

Back To Top