skip to Main Content

De Goede Week en Pasen

Vorig jaar vernamen we, vlak voor Pasen, tot onze ontsteltenis dat er geen vieringen in de kerk konden zijn gedurende de Goede Week en met Pasen. Want een nieuw virus had zich ook in ons land gevestigd. Een tijdlang mochten we helemaal niet naar de kerk, toen maar met 30 mensen, daarna met 100 en nu zijn we weer terug naar 30 kerkgangers per viering. Wie had dat ooit kunnen denken? Inmiddels horen we dagelijks over corona, en zijn we gewend geraakt aan voorheen ondenkbare dingen: geen handen meer schudden, mondkapjes dragen, na 21.00 uur ’s avonds binnenblijven, alleen een digitale kerstviering in 2020…..

En nu weer, helaas, geen ‘live’ vieringen in onze kerken tijdens de Goede Week en met Pasen. Ons aller gezondheid is belangrijk, en daarom heeft het Corona Crisis Team (CCT) van onze parochie dit moeilijke besluit genomen.

Het begint al op Palmpasen. Er zijn dan op de gebruikelijke tijden vieringen in onze kerken, voor maximaal 30 kerkgangers (vooraf aanmelden via www.parochiesintmaarten.nl), maar zonder kinderoptocht door de kerk met Palmpasenstokken. Voor onze parochie als geheel is er daarom een Palmpasenviering speciaal gericht op gezinnen met kinderen, vanuit de Matthiaskerk in Warmond, die voor alle parochianen alleen digitaal te volgen zal zijn via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1676-St-Matthias . Deze link komt ook te staan op onze website www.parochiesintmaarten.nl . De kerk in Warmond is dan gesloten voor parochianen.

Wie niet naar de kerk kan met Palmpasen, bijvoorbeeld omdat de viering al ‘vol’ is met 30 kerkgangers, en toch graag een palmtak wil hebben voor thuis kan die als volgt verkrijgen: op zondag 28 maart tussen 11.00 en 12.00 uur ’s morgens kunt u op het kerkplein een palmtak ophalen. Die mogelijkheid is er bij al onze kerken, óók als de Palmpasenviering op de zaterdag daarvoor was.

De vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, de Paaswake en de viering op Paasmorgen zijn allemaal alleen digitaal te volgen. Zie daarvoor de linken die hierboven al werden genoemd. We hopen en bidden dat alle gezondheidsmaatregelen en het vaccineren ervoor zullen zorgen dat we straks, na de zomer, weer gewoon naar de kerk kunnen komen.

Collecte tijdens de vieringen

Ook al kunt u de vieringen alleen maar digitaal volgen, op de daarvoor geëigende momenten wordt door de voorganger uw aandacht gevraagd voor de collecte. Deze is ten bate van het pastorale werk in de parochie. U kunt uw gave overmaken naar NL89 RABO 0168 4458 40 ten name van parochie Sint Maarten onder vermelding van ‘collecte goede week’.

Of gebruik de Givt-app, die u kunt downloaden op uw smartphone. U kiest zelf het bedrag dat u wilt bijdragen aan de collecte, en kunt dan uw eigen kerk kiezen uit een lijst. Of u kunt de QR-code scannen van uw kerk en op die manier bijdragen. U vindt de QR-code in dit Zevenblad op de eerste pagina van uw kerk.

Wij wensen u goede vieringen toe, en een Zalig Pasen

Het Corona Crisis Team

Back To Top