skip to Main Content

Diaconaal jaarthema 2021-2022 – SchuldHulpMaatje

Het vorige kerkelijke jaar is onze aandacht met name uitgegaan naar de Voedselbank. Voor het kerkelijk jaar 2021-2022 hebben de pastores besloten om een ander doel te kiezen, dat ook in onze hele parochie te vinden is, namelijk Schulphulpmaatje. In onze parochie bestaat de organisatie in Noordwijk en Noordwijkerhout al sinds 2017. In Teylingen (Sassenheim, Voorhout en Warmond) is Schuldhulpmaatje eind 2021 van start gegaan. Daartoe is een koepelstichting opgezet:  ”Stichting Hulp Op Maat Teylingen” met voor nu als enige loot aan deze stam de Teylingse afdeling van de landelijke Vereniging SchuldHulpMaatje.
SchuldHulpMaatje is een kerkelijk (oecumenisch) initiatief dat al meer dan 10 jaar door het hele land actief is. De landelijke vereniging en de lokale afdelingen genieten over het algemeen brede steun aan fondsen, lokale kerken, burgelijke gemeente, bedrijven etc. Iedereen onderkent het beland voor het werk van SchuldHulpMaatje. Wij zijn voor Teylingen op zoek naar maatjes, vrijwilligers die naast mensen willen gaan staan die in financieel zwaar weer zitten.

Maatjes gezocht
In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens te maken met schulden. Uit schaamte zoeken veel mensen (te) laat hulp. SchulpHulpMaatje zet zich vanuit Christelijke naastenliefde in om mensen met financiële problemen zo vroeg mogelijk te bereiken en zonder verwijten te helpen. Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staan daarbij centraal. Het uiteindelijke doel is om de toenemende schuldenproblematiek terug te dringen.
Als je schulden hebt, helpt het niet altijd als iemand je geld geeft. Wat vaak echt nodig is, is dat er goede hulp en ondersteuning worden geboden om de financiële problemen aan te pakken. Het gaat erom dat ervoor wordt gezorgd dat mensen hun geldzaken en/of financiële administratie weer op orde krijgen en daarmee verder kunnen met hun leven: weer kunnen genieten van het leven! Want schulden en financiële problemen zijn een enorme belasting voor mensen. Deskundigen, goed opgeleide en betrouwbare vrijwilligers, de SchuldHulpMaatjes, helpen hierbij. Het SchuldHulpMaatje gaat naast de cliënt staan, begeleidt, coacht en moedigt aan. Het SchuldHulpMaatje zet samen met de hulpvrager alle inkomsten, uitgaven, schulden en betalingsachterstanden op een rij. Daarna wordt samengewerkt aan een oplossing. Een maatje laat zien hoe je je uitgaven kunt plannen en een administratie bijhouden. En als de inkomsten of uitgaven door omstandigheden veranderen, helpt het maatje om een aangepast budget te maken. Als je andere ondersteuning nodig hebt, zoals budgetbeheer of schulphulpverlening, blijft het SchuldHulpMaatje je ondersteunen. Je staat er niet alleen voor!

Jaarlijks krijgen bijna tienduizend mensen persoonlijke hulp van ongeveer tweeduizend gecertificeerde SchuldHulpMaatjes (vrijwilligers), verspreid over een derde van de gemeenten in Nederland. Via de websites worden nog eens tienduizenden mensen geholpen. De aanpak van SchuldHulpMaatje is een welkome aanvulling op de professionele schuldhulpverlening, vervangt die echter niet!

SchuldHulpMaatje is opgericht in 2010 op initiatief van de landelijke kerken en werkt zowel lokaal als landelijk effectief samen met kerken, overheid, maatschappelijke organisaties en andere hulpver­lenende instanties. Diverse fondsen maken het werk mogelijk. In onze omgeving zijn nu in alle gemeenten van de Duin- en Bollenstreek afdelingen van Schuldhulpmaatje actief. Kijk voor meer informatie op www.schuldhulpmaatje.nl waar Schuldhulpmaatje actief is.

Schuldhulpmaatje Teylingen is in eerste instantie op zoek naar maatjes.
Heb je na het lezen van dit artikel belangstelling of wil je meer weten, stuur dan een berichtje naar coordinator@teylingen.schuldhulpmaatje.nl

Back To Top