skip to Main Content

Jozefspeld voor vier vrijwilligers

Een welverdiende Jozefspeld voor vier vrijwilligsters.

Zondag 19 maart was er de feestelijke viering van de patroonheilige in de Sint Jozefkerk, waarbij het gemengde koor van dames en heren de muziek en zang verzorgden. Tijdens deze jaarlijkse viering worden traditiegetrouw parochianen in het zonnetje gezet en krijgen zij de Jozefspeld uitgereikt voor hun inzet als vrijwilliger van de Sint Jozefparochie. Dit jaar werd de Jozefspeld door Pastoor Straathof… opgespeld aan maar liefst vier vrijwilligsters die al jarenlang bijzonder actief zijn bij veel activiteiten in en rondom de Jozefkerk. Maar eerst ontvingen twee nieuwe enthousiaste misdienaars, Maud en Suus, na een periode van training uit handen van pastoor Straathof hun welverdiende misdienaars-diploma.

Jozefspeld 2023 voor Liesbeth van de Krol
Liesbeth van de Krol is moeder van 4 kinderen die allemaal misdienaar/acoliet zijn geworden. In 2005 is ze intermediair geworden en is ze voor de voorgangers en nabestaanden van een overledene een grote steun. Samen met Gianni leidt zij de nieuwe misdienaars op en verzinnen ze ieder jaar een leuk uitje voor de misdienaars en acolieten.  Ze vertegenwoordigt de intermediairs en de misdienaars in het LICADI, is breed inzetbaar, en altijd bereid om in te springen als er geen communie uitreiker, lector of collectant is.

Jozefspeld 2023 voor Willeke van den Berg
Willeke van den Berg, is jaren lang misdienaar en acoliet geweest en is nu nog steeds communie uitreiker. Zij heeft vele jaren samen met Marleen van Paridon de kerk versiert. Sinds een aantal jaren doet zij dit werk meestal alleen, nou ja, alleen….wij weten dat je man Stef, je oom Frans en zelfs je moeder klaar voor je staan om een handje te helpen als je o.a. de adventkrans gaat maken of de kerk rond de kerstdagen in kerstsfeer brengt.  Willeke is blij en dankbaar met de bedrijven waarvan ze heel voordelig of soms gratis bloemen krijgt, waarmee ze zich weer kan uitleven om er prachtige bloemstukken voor in de kerk van te maken.

Jozefspeld 2023 voor Astrid Salman
Astrid Salman, begon rond 1995, met de jongste kinderen mee uit de kerk naar de pastorie te nemen om daar een kinderwoorddienst met ze te houden en voor de iets oudere jongeren verzorgde ze met andere dames de JoJoPa avonden in het oude zusterhuis/Kruisgebouw.  Later nam ze samen met Fiona Homan de taak op haar schouders om de misdienaars op te leiden en rond 5 dec zorgde ze voor een cadeautje met een leuk rijm erbij. Ook was ze enige tijd lid van het LICADI. Vele jaren was ze ook intermediair.

Jozefspeld 2023 voor Anja de Klerk
Anja de Klerk, is een van onze intermediairs, maar dat is niet het enige dat ze doet! In overleg met de Rafaelgroep zorgt ze ervoor dat met Allerzielen de kerk, het kerkhof en alles wat daarbij komt kijken, goed geregeld is. Om te zorgen dat het Zevenblad komt waar het moet zijn, is ze heel wat uurtjes thuis en ook op de pastorie bezig om dit goed te laten verlopen.  Ook helpt ze haar man Jan (die verantwoordelijk is voor de kerkbalans) om alles klaar te maken voor de lopers en ophalers van de kerkbalans, dit is een behoorlijke klus voor hen beide. Maar Anja is ook nog…. gastvrouw, helpt bij het mozaïek leggen, is invaller bij vergaderingen, zit in de organisatie voor de kerkenveiling, en is altijd bereid om hand-en-spandiensten te verrichten.

Na afloop van de viering was er de gelegenheid om met elkaar nog een kopje koffie te drinken achter in de kerk en de vier kanjers, gaf pastoor Straathof aan, te feliciteren met hun zeer verdiende Jozefspeld.

Back To Top