skip to Main Content

Kerstpakkettenactie 2023 Noordwijk

Net als voorgaande jaren willen de gezamenlijke Noordwijkse kerken in december 2023 een kerstpakkettenactie houden.  Er is een blijvende behoefte aan extra aandacht voor veel plaatsgenoten. De stijgende prijzen voor voedsel zorgen er voor dat veel mensen moeite hebben om rond te komen. Los daarvan is er al jaren sprake van een groot aantal aanmeldingen voor een kerstpakket of voor een kerstattentie.

Doel van de actie is om mensen die getroffen zijn door financiële problemen, voor wie met Kerstmis iets extra’s er veelal niet in zit, te verrassen met een Kerstpakket. Daarnaast zijn er mensen die niet zozeer met financiële problemen te maken hebben, maar andere vormen van tegenslag in hun persoonlijk leven hebben ondervonden, zoals eenzaamheid, ziekte, een sterfgeval.  Die mensen zullen, als teken van extra aandacht, worden verrast met een Kerstattentie, waaruit blijkt dat er aan hen gedacht wordt tijdens deze feestdagen.

De commissie beschikt over namen en adressen van plaatsgenoten bij wie een kerstpakket of -attentie bijzonder welkom zou zijn. Die namen zijn verkregen van de plaatselijke diaconieën, zorginstellingen, ouderenorganisaties, maatschappelijke instellingen, pastores, artsen en andere vertrouwenspersonen uit de Noordwijkse gemeenschap.

Hoe u aan de actie kunt bijdragen? Door het afstaan van (een deel van) uw eigen kerstpakket of het doneren van een financiële bijdrage. Dan zorgt de commissie ervoor dat een feestelijk pakket of een leuke attentie wordt samengesteld en bezorgd bij diegenen bij wie dat zeer welkom is.

Het is mogelijk om uw bijdragen persoonlijk te bezorgen bij:

  • parochiecentrum Maria ter Zee, Nieuwe Zeeweg 75 en parochiecentrum St. Jeroen, Van Limburg Stirumstraat 24, van woensdag 13 t/m vrijdag 15 december en maandag 18 december van 10.00 tot 12.00 uur;
  • buiten genoemde tijden: de familie Oosting, Zilverschoon 3.

Helpt u mee om wat licht te brengen in het leven van mensen voor wie juist de decembermaand een donkere periode is? Financiële bijdragen zijn van harte welkom op rekeningnummer
NL11 INGB 0007 8725 36, t.n.v. Katholieke Diaconie Noordwijk en rekeningnummer
NL60 RABO 0346 8117 08, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Noordwijk, onder vermelding van ‘Kerstpakkettenactie’.

Back To Top