skip to Main Content

Maria ter Zeekerk 70 jaar!

Maria ter Zee kerk vierde afgelopen weekend haar 70-jarig bestaan.

Dat gebeurde met een feestelijk eucharistieviering op zondag jl. met pastoor Straathof als voorganger.
In zijn preek besteedde de pastoor veel aandacht aan de betekenis van Maria voor de RK kerk.
De zang werd verzorgd door leden van het Maria ter Zee koor.

Het 70-jarig bestaan van de kerk werd mede gemarkeerd door de schenking van een Bomschuit, die aan het eind van de viering door pastoor Straathof werd gezegend.

Back To Top