skip to Main Content

Nieuwe expositie bij SOS: ‘Het Rijke Roomse Leven’

‘Het Rijke Roomse Leven’ is de naam van de expositie die Stichting Oud Sassenheim (SOS) binnenkort voor het publiek openstelt. De opening van de tentoonstelling is een paar keer uitgesteld vanwege de coronabeperkingen. ‘Het Rijke Roomse Leven’ is een overzichtstentoonstelling met kerkelijke en persoonlijke religieuze voorwerpen die vroeger, en vaak nu nog, een belangrijke rol speelden bij het beleven van het Rooms-Katholieke geloof. Veel voorwerpen en attributen zijn afkomstig uit het archief van de Sint Pancratiuskerk, maar ook veel Sassenheimers waren bereid hun persoonlijke voorwerpen en aandenken tijdelijk voor de tentoonstelling af te staan.

De expositiecommissie van de SOS heeft veel tijd besteed aan de inrichting en het verzamelen van het materiaal, tot aan reizen toe naar kloosters in Brabant. Het resultaat mag er zijn. In vitrinekasten zijn vele oude religieuze gebruiksvoorwerpen en beelden uitgestald. Aan de wanden hangen oude vaandels van Sassenheimse congregaties en ambachtsverenigingen en op standaards zijn kazuifels gehangen met prachtig geborduurde, religieuze afbeeldingen. Sommige zijn van rond 1860. Natuurlijk ontbreken de iconen, bidprentjes en rozenkransen niet en zijn er voorwerpen uitgestald die een rol speelden bij geboorten, geloofsovertuigingen en begrafenissen. Foto’s van de oude Pancratiuskerk en de oude Bernardus completeren de tentoonstelling en geven een mooi beeld van het katholieke leven van vroeger in Sassenheim.

De expositie wordt geopend door pastor P. Owel tijdens de SOS-inloop op donderdag 7april. Daaraan voorafgaand zal Frans van der Wiel een presentatie verzorgen met beelden van vroeger die aansluiten op de tentoonstelling. Koster Jan van der Geest zal iets vertellen over de markantste voorwerpen van de tentoonstelling en zal ook de eerste rondleiding geven. Aanvang inloop 7 april: 10.00 uur. Aansluitend opening expositie.

De tentoonstelling is tot 1 november elke donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur te bezichtigen of op afspraak.
Locatie: De Coy, Kagerdreef 72, Sassenheim

Voor meer informatie: info@stichtingoudsassenheim.nl 

          

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Het Sint Bernardushoekje in de expositie. Zusterkleding uit de jaren ‘60.

Back To Top