skip to Main Content

Nieuwe pastoor en diaken ingesteld in de parochie

Afgelopen zondag 10 november vierde de rooms-katholieke (regio-) parochie Sint Maarten het jaarlijkse patroonsfeest.  Ditmaal in de Noordwijkse Sint-Jeroenkerk, de parochiekerk van de zeven parochiekernen van de regioparochie.  Het komende jaar mag de Sint-Jeroenkerk zich voor de tweede maal ook hoofdkerk noemen van deze parochie,  die is vernoemd naar Sint Maarten, die op 11 november officieel zijn naamdag heeft. Tijdens het parochiefeest werd Martien Straathof,  die  sinds 1 september jl. is aangesteld als pastoor,  officieel namens het bisdom geïnstalleerd door vicaris Lex van Deelen.

Vele parochianen uit Noordwijkerhout,  Sassenheim,  Voorhout en Warmond waren ook naar Noordwijk-Binnen gekomen om de installatie van hun pastoor bij te wonen. Naast pastoor Straathof werd Jan Lamberts geïnstalleerd als diaken.  Met de komst van beiden bestaat het professionele pastoraal team uit vier man. De installatie bestond uit afleggen van een gelofte en het voorlezen van de bisschoppelijke benoemingsbrief.

Martien Straathof is oorspronkelijk afkomstig uit Rijnsaterwoude,  waar hij opgroeide als oudste in een gezin van vijf kinderen op een boerderij met een melkveehouderij. Na zijn priesteropleiding werd hij op 1 juni 1996 tot priester gewijd. In Voorhout mocht hij zijn eerste stappen zetten als priester in de parochie Sint Bartholomeus. Na 20 jaar komt hij terug naar deze streek – zij het nu als pastoor – na in die tussenliggende jaren werkzaam te zijn geweest als pastor in de Aar en Veenstreek en het Westland. Straathof is zich ervan bewust dat de rooms-katholieke kerk momenteel op ruw water vaart : “Als geloofsgemeenschap zijn wij voortdurend onderweg. Mijn droom is dat mensen zelf hun geloof onder woorden kunnen brengen. Dat we een geloofsgemeenschap zijn die aantrekkingskracht heeft. Dat wij kijken naar de kansen en de mogelijkheden die we hebben om de mensen méér mens te laten worden. Ieder heeft wel iets waar hij of zij goed in is, als je dat nu zou inbrengen in de parochiegemeenschap,  dan groeit de gemeenschap. Maar bovenal groei je zelf in geloof!!! Dat wij samen in geloof en vertrouwen de toekomst tegemoet mogen gaan en dat ik daarbij uw pastoor mag zijn.”  Naast pastoor voor de gehele parochie is Straathof in het bijzonder eerst aanspreekbare voor de kernen Sint Jeroen en Maria ter Zee in Noordwijk en de Sint Victorkern in Noordwijkerhout.

Diaken Jan Lamberts is geboren en getogen Maastrichtenaar,  woont en werkt al meer dan 30 jaar in de Randstad en heeft een zoon en een dochter.  Tijdens en na zijn theologiestudie in Heerlen en Leiden werkte Lamberts in de gezondheidszorg. Toen er in 1996-1997 ingrijpende veranderingen plaatsvonden binnen de zorg, besloot hij het roer om te gooien en volgde hij een toeleidingstraject naar een baan in het pastoraat. Halverwege september 1999 startte hij als pastoraal werker in Rijswijk/Den Haag en werd hij vervolgens in 2003 door bisschop van Luyn tot permanent diaken gewijd. Van 2005 tot 2010 werkte hij als diaken in het toen nieuwe samenwerkingsverband tussen Katwijk, Oegstgeest en het Leidse vicariaat van de Merenwijk, met als ‘standplaats’ de parochiekern van Katwijk. In 2010 werd hij aangesteld in Delft met als hoofdtaak het leiding geven aan de stichting R.K. Stadsdiaconaat Delft e.o. Deze stichting houdt zich bezig met armoedebestrijding en het ondersteunen van hen die zich aan de onderkant van de samenleving bewegen. Vervolgens kreeg hij er pastorale taken bij in de parochiekernen Den Hoorn en Maasland. Als hobby bespeelt hij de viool en altviool, waarmee hij ook in een ensemble speelt. Lamberts is diaken voor de gehele parochie en zal eerst aanspreekbaar zijn voor de parochiekern Sint Jozef in Noordwijkerhout en Sint Jeroen en Maria ter Zee in Noordwijk.  Na de installatie volgde er een plechtige eucharistieviering en kon iedereen de hand schudden onder het genot van een kop koffie.

FOTO (Cor Vink) :   Pastoor Martien Straathof (links) is in afwachting van zijn welkomstcadeau,  een sculptuur van een koe,  terwijl diaken Jan Lamberts glunderend toekijkt met de zojuist gekregen afdruk van de Noordwijkse Redder.

Back To Top