skip to Main Content

PAROCHIE SINT MAARTEN IS ER ALS DE KIPPEN BIJ!

Om een groep mensen in Coral del Piedras in Panama aan mooie kippenhokken te helpen! Bijvoorbeeld door de verkoop van eierwekkers in de verschillende kernen.

Na al het feestgedruis breekt ook weer de tijd aan voor bezinning en verder kijken dan de eigen omgeving. De vasten- of 40-dagen tijd als voorbereiding voor Pasen. In deze 40 dagen voert de parochie Sint Maarten actie voor arme boeren in Panama. Het project dat door pater Roberto is gestart,  heet hier Challenge for Panama. En voor deze vastentijd heeft de parochie daar de 40 days Challenge for Panama van gemaakt. Jongeren van over heel de wereld brachten daar tijdens De Wereld Jongeren Dagen een bezoek, een teken dat het een project  zeer de moeite waard is! De bedoeling is om het leven van de mensen daar te verbeteren en ze zelfredzaam te maken.

Overal in de parochie worden activiteiten ondernomen om een mooi bedrag naar dit project over te kunnen maken. Zo worden er in de diverse kerken artikelen zoals die kookwekkers, wijn en bloemen verkocht voor het goede doel. Ook wordt er een Fancy Fair georganiseerd in de Maasgaarde in Noordwijkerhout. Dat zal zijn op 24 maart van 11.15 tot 16.00 uur. Als u nog spullen heeft die geschikt zijn voor de verkoop dan zijn die welkom op 23 maart van 10.00 – 13.00 uur of kunnen eventueel opgehaald worden (tel. 0252-341063) of melden bij sintjozef@parochiesintmaarten.nl

Tevens is er een golfwedstrijd georganiseerd die gespeeld wordt op zaterdag 30 maart. U kunt zich hiervoor inschrijven op de site van de parochie: www.parochiesintmaarten.nl onder het kopje activiteiten.

MOV groepen Sint Maarten

Back To Top