skip to Main Content

Parochie St. Maarten in 2019 naar Israël

Van 27 oktober t/m 5 november 2019 wordt een 10 daagse reis naar Israël georganiseerd voor alle parochianen uit de parochie Sint Maarten.
Pastor Theo Blokland zal deze bedevaart pastoraal begeleiden. Tijdens deze 10-daagse rondreis door het Heilig Land zullen vele bijbelse plaatsen bezocht worden zoals Nazareth, Bethlehem, Caparnaüm, Jeruzalem enz.
Ook wordt een boottocht gemaakt op het Meer van Galilea, een zeer bijzondere ervaring. We hebben deze dagen de beschikking over een Nederlands sprekende
gids met een zeer grote inhoudelijke kennis.
Op een drietal bijzondere plaatsen zal de groep ook met elkaar de eucharistie vieren, nl. in Jeruzalem in de H. Grafkerk, op de Berg van de Zaligsprekingen en in
Bethlehem. Oude verhalen die 2000 jaar geleden hebben plaats gevonden gaan spreken als je de plaatsen kunt bezoeken waar Jezus leefde. Je loopt er als het ware in Zijn voetsporen. Thema van de reis is dan ook: “In de voetsporen van Jezus”. In het Zevenblad van februari wordt een informatie avond over deze reis aangekondigd.

Back To Top