skip to Main Content

Sint Maarten viering op 10 november

Op zondag 10 november a.s. vindt om 10.00 uur de jaarlijkse gezamenlijke parochieviering van Sint Maarten plaats. Dit jaar is de viering in de Sint Jeroenskerk die daarmee ook voor een jaar hoofdkerk van de parochie zal zijn. Bij deze viering zal het voltallige pastoraal team voorgaan.

De parochieviering is dit jaar een extra feestelijk omdat Pastoor Straathof en Diaken Lamberts tijdens deze viering formeel zullen worden aangesteld in de Parochie. Dat gebeurt door de Vicaris van het Bisdom Rotterdam.  Hoewel beide pastores al sinds 1 september 2019 werkzaam zijn in de parochie is er gekozen voor de Sint Maartenviering zodat alle parochianen bij hun installatie kunnen bijwonen.

De mis zal worden opgeluisterd met koorzang van o.a. de Laurentius mis. De zang wordt verzorgd voor het Sint Jeroenskoor, die voor deze parochieviering is versterkt met koorleden vanuit de hele parochie. Het geheel staat onder leiding van dirigent Cees Borger van het Sint Jeroenskoor.
Het orgel zal worden bespeeld door de vaste organist van de Sint Jeroenskerk en de Maria ter Zee kerk, te weten Arjan de Vos.

De collecte wordt bestemd voor de Voedselbanken in de parochie Sint Maarten. Er zijn afhaalpunten in alle dorpen van de parochie, dus in Warmond, Sassenheim, Voorhout, Noordwijkerhout en Noordwijk. In totaal worden er 74 gezinnen ondersteund vanuit de Voedselbank. Het is duidelijk dat er elke week het nodige beschikbaar moet zijn om deze gezinnen te ondersteunen.

Daarom wordt de steun gevraagd van alle parochianen tijdens de collecte. Dat kan in de vorm van houdbare goederen, maar ook in de vorm van een geldelijke bijdrage. Goederen kunnen achter in de kerk worden afgegeven. Tijdens de collecte zullen deze goederen door de vormelingen van afgelopen voorjaar vóór het altaar worden geplaatst.

Back To Top